До 100-річчя Національної академії наук України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

«Без “високої”, так би сказати, чи “чистої” науки ні освіта, ні школа, ні популярна література, ні, навіть, публіцистика не можуть держатись на відповідній висоті — се той фундамент, той рівень, по котрому рівняється все. Україна повинна мати академію наук і через неї забезпечити можність зайнятись чистою наукою людям, які виявляють до того потрібний хист і енергію, сотворити національну, чи пак народну, бібліотеку, гідну великої держави, національні архіви й музеї...»
Біографістика  

Краєзнавство  Джерелознавство  

Історія  


Політологія  

Держава і право  

Пам’яткознавство  

Заклади культури та історичної пам’яті  

Культура. Мистецтвознавство  

Природознавство  

 Библиографический указатель Киевской старины за первое десятилетие (1882-1891 гг.) (1893)

адреса матеріалу: http://irbis-nbuv.gov.ua/ulib/item/UKR0001839


Тип рерусу: Книги

Країна:Україна
Мова(и):Російська

Назва(и):
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ "КИЕВСКОЙ СТАРИНЫ" ЗА ПЕРВОЕ ДЕСЯТИЛЕТИЕ (1882-1891 ГГ.)
Дата(и):1893


 Переглянути документ   


Опис документа:

Библиографический указатель "Киевской старины" за первое десятилетие (1882-1891 гг.). – Киев: Тип. Г. Т. Корчак-Новицкого, 1893. – 108 с.


Настоящий указатель, печатавшийся в виде приложений в 1893 г., служит справочной книгой к журналу "Киевская Старина" за первые 10 лет ее существования, обозначая как все статьи и материалы, так и рецензии и мелкие заметки. Указатель состоит из восьми разделов: "Археология", "История", "Литература", "Этнография", "Биографические материалы", "Портреты, рисунки и статьи о них", "Библиография", "Дополнения и поправки". Для облегчения поиска составитель прилагает к изданию алфавитный указатель личных и географических имен.


Довідки про колективи:

 ДРУКАРНЯ Г.Т. КОРЧАК-НОВИЦЬКОГО

Теми:

  • Історична бібліографія


  • Рубрики:

     КИЕВСКАЯ СТАРИНА


     

    Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського