До 100-річчя Національної академії наук України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

«Без “високої”, так би сказати, чи “чистої” науки ні освіта, ні школа, ні популярна література, ні, навіть, публіцистика не можуть держатись на відповідній висоті — се той фундамент, той рівень, по котрому рівняється все. Україна повинна мати академію наук і через неї забезпечити можність зайнятись чистою наукою людям, які виявляють до того потрібний хист і енергію, сотворити національну, чи пак народну, бібліотеку, гідну великої держави, національні архіви й музеї...»
Біографістика  

Краєзнавство  Джерелознавство  

Історія  


Політологія  

Держава і право  

Пам’яткознавство  

Заклади культури та історичної пам’яті  

Культура. Мистецтвознавство  

Природознавство  

 Українські архівісти (ХІХ-ХХ ст.) (2007)

адреса матеріалу: http://irbis-nbuv.gov.ua/ulib/item/UKR0001841


Тип рерусу: Книги

Країна:Україна
Мова(и):Українська

Назва(и):
УКРАЇНСЬКІ АРХІВІСТИ (ХІХ-ХХ СТ.)
Автор(и):
Матяш Ірина Борисівна (упоряд.)
Зворський С. Л. (упоряд.)
Приходько Л. Ф. (упоряд.)
Сохань Павло Степанович (рец.)
Дата(и):2007


 Переглянути документ   


Опис документа:

Українські архівісти (ХІХ-ХХ ст.) : біобібліогр. довід. / Держ. ком. арх. України, Укр. НДІ арх. справи та документознавства; [упоряд.: І. Б. Матяш (кер.) та ін.]. – Київ: [б.в.], 2007. – 748 c.


Довідник містить біографічні статті про архівістів, археографів, архівознавців, педагогів вищої школи, державних діячів, істориків, юристів, джерелознавців, колекціонерів, меценатів, котрі помітно прислужилися розвиткові архівної справи в Україні. При викладі біографічних даних увагу зосереджено на архівному та архівознавчому доробку представників науки і культури, подано відомості про спеціальні публікації архівістів та наявність особових фондів. Для архівістів, істориків, студентів і викладачів історичних факультетів вищих навчальних закладів України.


Довідки про авторів:

 МАТЯШ ІРИНА БОРИСІВНА
 СОХАНЬ ПАВЛО СТЕПАНОВИЧ

Довідки про колективи:

 ДЕРЖАВНА АРХІВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
 УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ АРХІВНОЇ СПРАВИ ТА ДОКУМЕНТОЗНАВСТВА

Теми:

  • Архіви
  • Архівісти
  • Науковці
  • Освітяни
  • Правознавці
  • Державні та політичні діячі
  • Історики


  •  

    Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського