До 100-річчя Національної академії наук України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

«Без “високої”, так би сказати, чи “чистої” науки ні освіта, ні школа, ні популярна література, ні, навіть, публіцистика не можуть держатись на відповідній висоті — се той фундамент, той рівень, по котрому рівняється все. Україна повинна мати академію наук і через неї забезпечити можність зайнятись чистою наукою людям, які виявляють до того потрібний хист і енергію, сотворити національну, чи пак народну, бібліотеку, гідну великої держави, національні архіви й музеї...»
Біографістика  

Краєзнавство  Джерелознавство  

Історія  


Політологія  

Держава і право  

Пам’яткознавство  

Заклади культури та історичної пам’яті  

Культура. Мистецтвознавство  

Природознавство  

Атлас української мови. Т. 3 :  Слобожанщина, Донеччина, Нижня Наддніпрянщина, Причорномор'я і суміжні землі (2001)

адреса матеріалу: http://irbis-nbuv.gov.ua/ulib/item/UKR0002101


Тип рерусу: Книги

Країна:Україна
Мова(и):Українська

Назва(и):
АТЛАС УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ
Т. 3 : СЛОБОЖАНЩИНА, ДОНЕЧЧИНА, НИЖНЯ НАДДНІПРЯНЩИНА, ПРИЧОРНОМОР'Я І СУМІЖНІ ЗЕМЛІ
Автор(и):
Варченко Іван Олексійович
Довгопол Софія Федорівна
Закревська Ярослава Василівна
Залеський Антін Миколайович
Малахівська Ольга Антонівна
Матвіяс Іван Григорович (ред.)
Залеський А. М. (ред.)
Матвіяс І. Г. (ред.)
Дата(и):2001


 ч. 1    ч. 2    ч. 3   


Опис документа:

Атлас української мови : в 3 т. / НАН України, Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні [та ін.] ; [редкол.: І. Г. Матвіяс (голова) та ін.]. - Київ : Наук. думка, 1984 - 2001.

Т. 3 : Слобожанщина, Донеччина, Нижня Наддніпрянщина, Причорномор'я і суміжні землі / [І. О. Варченко, С. Ф. Довгопол, Я. В. Закревська та ін. ; ред. тому: А. М. Залеський, І. Г. Матвіяс]. – 2001. – 267, [4] с., [183] арк. карт.


"Атлас української мови", т. III завершує видання першої в історії українського мовознавства праці, в якій на лінгвістичних картах відтворено важливі протиставлення виявів української діалектної мови на всьому просторі її функціонування; скартографовано відмінності українських діалектів на фонетичному, акцентному, граматичному, лексичному та словотвірному рівнях. У III томі "Атласу" відображено діалектні відмінності у межах двох діалектних зон - південно-східної (Слобожанщина і суміжні землі) та південної (Степова Україна), а також - як синтез інформації усіх трьох томів "Атласу" - протиставлення в усьому українському етномовному обширі; також докладно представлено некартографовані матеріали, які не нанесено на карти окремих діалектних зон у I-III томах.


Довідки про авторів:

 ВАРЧЕНКО ІВАН ОЛЕКСІЙОВИЧ
 ЗАКРЕВСЬКА ЯРОСЛАВА ВАСИЛІВНА
 ЗАЛЕСЬКИЙ АНТОН МИКОЛАЙОВИЧ
 МАТВІЯС ІВАН ГРИГОРОВИЧ

Довідки про колективи:

 ІНСТИТУТ МОВОЗНАВСТВА ІМЕНІ О. О. ПОТЕБНІ
 НАУКОВА ДУМКА
 НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ

Пов'язані документи:


 • Атлас української мови. Т. 1 : Полісся, Середня Наддніпрянщина і суміжні землі (1984)
 • Атлас української мови. Т. 2 : Волинь, Наддністрянщина, Закарпаття і суміжні землі (1988)

 • Теми:

 • Діалекти


 • Рубрики:

   ДОНЕЧЧИНА
   НИЖНЄ ПОДНІПРОВ'Я
   ПІВНІЧНЕ ПРИЧОРНОМОР'Я
   СЛОБІДСЬКА УКРАЇНА
   СТЕПОВА УКРАЇНА


   

  Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського