До 100-річчя Національної академії наук України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

«Без “високої”, так би сказати, чи “чистої” науки ні освіта, ні школа, ні популярна література, ні, навіть, публіцистика не можуть держатись на відповідній висоті — се той фундамент, той рівень, по котрому рівняється все. Україна повинна мати академію наук і через неї забезпечити можність зайнятись чистою наукою людям, які виявляють до того потрібний хист і енергію, сотворити національну, чи пак народну, бібліотеку, гідну великої держави, національні архіви й музеї...»
Біографістика  

Краєзнавство  Джерелознавство  

Історія  


Політологія  

Держава і право  

Пам’яткознавство  

Заклади культури та історичної пам’яті  

Культура. Мистецтвознавство  

Природознавство  

 Акти Волинського воєводства кінця ХV-ХVI ст. (2014)

адреса матеріалу: http://irbis-nbuv.gov.ua/ulib/item/UKR0002116


Тип рерусу: Книги

Країна:Україна
Мова(и):Українська

Назва(и):
АКТИ ВОЛИНСЬКОГО ВОЄВОДСТВА КІНЦЯ ХV-ХVI СТ.
Автор(и):
Блануца Андрій (підгот. до друку)
Ващук Дмитро Петрович (підгот. до друку)
Вирський Дмитро (підгот. до друку)
Боряк Геннадій Володимирович (ред.)
Дата(и):2014


 Переглянути документ     Електронна бібліотека Інституту історії України 


Опис документа:

Акти Волинського воєводства кінця ХV-ХVI ст. : (із зібр. Пергамент. док. Архіву голов. актів давніх у Варшаві) / підгот. до друку А. Блануци, Д. Ващука, Д. Вирського (латиномов. док.) ; [відп. ред. Г. Боряк]; НАН України, Ін-т історії України. – Київ: [Ін-т історії України НАН України], 2014. – 153 c.


У книзі досліджується комплекс документів "Акти Волинського воєводства" із зібрання Пергаментних документів Архіву головного актів давніх у Варшаві, матеріали якого хронологічно охоплюють період із 1492 по 1565 рр. До збірника увійшло 29 документів, 16 з яких публікувалися у різних виданнях XIX ст. Це - документи великих князів литовських Олександра Ягеллончика, Сигізмунда І Старого, Сигізмунда ІІ Августа, якими вони жалували волинський нобілітет землями та маєтностями. На їх основі проаналізовано специфіку економічного розвитку Волині наприкінці XV - у першій половині XVI ст.; вивчено особливості здійснення операцій із нерухомістю; виявлено протекціоністські заходи влади щодо підтримки цивілізаційного освоєння регіону, розбудови галузевого господарства, конституювання соціальних груп і т. ін.


Довідки про авторів:

 БЛАНУЦА АНДРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ
 БОРЯК ГЕННАДІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ
 ВАЩУК ДМИТРО ПЕТРОВИЧ
 ВИРСЬКИЙ ДМИТРО СТАНІСЛАВОВИЧ

Довідки про колективи:

 ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ
 НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ

Теми:

 • Акти державного управління
 • Литовсько-польська доба (ХV ст. – перша половина ХVІ ст.)


 • Рубрики:

   ВЕЛИКЕ КНЯЗІВСТВО ЛИТОВСЬКЕ
   ВОЛИНСЬКЕ ВОЄВОДСТВО
   ВОЛИНЬ

  Персоналії:   

  Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського