До 100-річчя Національної академії наук України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

«Без “високої”, так би сказати, чи “чистої” науки ні освіта, ні школа, ні популярна література, ні, навіть, публіцистика не можуть держатись на відповідній висоті — се той фундамент, той рівень, по котрому рівняється все. Україна повинна мати академію наук і через неї забезпечити можність зайнятись чистою наукою людям, які виявляють до того потрібний хист і енергію, сотворити національну, чи пак народну, бібліотеку, гідну великої держави, національні архіви й музеї...»
Біографістика  

Краєзнавство  Джерелознавство  

Історія  


Політологія  

Держава і право  

Пам’яткознавство  

Заклади культури та історичної пам’яті  

Культура. Мистецтвознавство  

Природознавство  

Бойко О. Д. Україна: від путчу до Пущі (серпень-грудень 1991 р.) (2006)

адреса матеріалу: http://irbis-nbuv.gov.ua/ulib/item/UKR0002360


Тип рерусу: Книги

Країна:Україна
Мова(и):Українська

Назва(и):
УКРАЇНА: ВІД ПУТЧУ ДО ПУЩІ (СЕРПЕНЬ-ГРУДЕНЬ 1991 Р.)
Автор(и):Бойко Олександр Дмитрович
Дата(и):2006


 Переглянути документ   


Опис документа:

Бойко, Олександр Дмитрович.

Україна: від путчу до Пущі (серпень-грудень 1991 р.) : монографія / О. Д. Бойко. – Ніжин: Аспект-Поліграф, 2006. – 221 с.


Книга присвячена одному з переломних та найважливіших періодів новітньої вітчизняної історії - добі перебудови. Особлива увага акцентується на розкритті основних тенденцій розвитку суспільно-політичних трансформацій в Україні на фінішному етапі горбачовської модернізації (серпень - грудень 1991 р.). Автор висвітлює перебіг подій як на союзному, так і на республіканському рівні; різноаспектно аналізує процес зіткнення інтересів союзних і республіканських лідерів та еліт; показує взаємозв'язок політичних і економічних чинників суспільного розвитку; характеризує динаміку громадської думки; розкриває приховані пружини механізму дезінтеграції СРСР та роль у цьому процесі українського фактору.


Довідки про авторів:

 БОЙКО ОЛЕКСАНДР ДМИТРОВИЧ

Довідки про колективи:

 АСПЕКТ-ПОЛІГРАФ

Теми:

 • Друга половина 1980-х років – 1991 р.
 • Сучасна історія (1991– )
 • Історична соціологія. Суспільно-економічні формації
 • Соціальні трансформації


 • Рубрики:

   ПЕРЕБУДОВА


   

  Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського