До 100-річчя Національної академії наук України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

«Без “високої”, так би сказати, чи “чистої” науки ні освіта, ні школа, ні популярна література, ні, навіть, публіцистика не можуть держатись на відповідній висоті — се той фундамент, той рівень, по котрому рівняється все. Україна повинна мати академію наук і через неї забезпечити можність зайнятись чистою наукою людям, які виявляють до того потрібний хист і енергію, сотворити національну, чи пак народну, бібліотеку, гідну великої держави, національні архіви й музеї...»
Біографістика  

Краєзнавство  Джерелознавство  

Історія  


Політологія  

Держава і право  

Пам’яткознавство  

Заклади культури та історичної пам’яті  

Культура. Мистецтвознавство  

Природознавство  

 Українська історична дидактика. Міжнародний діалог (2000)

адреса матеріалу: http://irbis-nbuv.gov.ua/ulib/item/UKR0002371


Тип рерусу: Книги

Країна:Україна
Мова(и):Українська

Назва(и):
УКРАЇНСЬКА ІСТОРИЧНА ДИДАКТИКА. МІЖНАРОДНИЙ ДІАЛОГ
Автор(и):
Телус М. (відп. ред.)
Шаповал Ю. (відп. ред.)
Дата(и):2000


 Переглянути документ   


Опис документа:

Українська історична дидактика. Міжнародний діалог : фахівці різ. країн про сучас. укр. підруч. з історії / Ін-т ім. Георга Еккерта з міжнар. дослідж. шк. підруч., Центр іст. політології Ін-ту політ. і етнонац. дослідж. НАН України; [відп. ред.: М. Телус, Ю. Шаповал]. – Київ: Генеза, 2000. – 367 с. : іл.


Книга містить публікації відомих учених і педагогів з різних країн, що присвятили свої зусилля аналізу новітніх підручників з історії України, а також обговоренню більш широких і принципово важливих питань історичної дидактики. Велику увагу приділено також міжнародному досвіду створення шкільних підручників.


      Зміст

 1. Передмова. - С. 3-8.

 2. Частина перша. Українські підручники: зміна цінностей і міжнародний діалог.
 3. Осадчук Б. На перехрестях часів / Б. Осадчук. - С. 11-14.
 4. Телус М. Проект Інституту Георга Еккерта: наука та діалог / М. Телус. - С. 15-28.
 5. Шаповал Ю. Комуністичний тоталітаризм та його образ у сучасних підручниках в Україні / Ю. Шаповал. - С. 29-44.

 6. Частина друга. Українська історична дидактика сьогодні: її роль у процесі націотворення.
 7. Гирич І. Чи суперечить національний міф історичній правді? / І. Гирич. - С. 47-54.
 8. Удод О. Аксіологічний підхід при формуванні змісту сучасної шкільної історичної освіти (на матеріалах підручників з історії України) / О. Удод. - С. 55-62.
 9. Грицак Я. Як викладати історію України після 1991 року / Я. Грицак. - С. 63-75.
 10. Їлге В. Національна історія на прикладі зображення доби Київської Русі в українських підручниках з історії / В. Їлге. - С. 76-108.
 11. Кармазіна М. Ідеї української державності кінця XIX - початку XX ст. та їх відображення в шкільних підручниках / М. Кармазіна. - С. 109-114.
 12. Дубаc О. Висвітлення питання про утворення національних держав у 1917-1921 pp. у підручниках видавництва "Генеза" / О. Дубас. - С. 115-124.
 13. Литвин С. Висвітлення постаті Симона Петлюри в радянських та пострадянських шкільних підручниках з історії України / С. Литвин. - С. 125-133.
 14. Гількес П. Політика й практика в українській освіті: між радянським спадком та "українізацією" / П. Гількес. - С. 134-144.
 15. Ґонца Г. Нові шкільні підручники в Україні / Г. Ґонца, Н. Петровскі. - С. 145-148.

 16. Частина третя. Історія як домінуючий дискурс?.
 17. Пандель Чи потребує історія міфів? Міфи: форма колективної пам’яті чи можливість для зловживань? / Г.-Ю. Пандель. - С. 151-167.
 18. Кігурадзе Н. Чи може і повинен індивід стати предметом історії в колишніх радянських середніх школах? Погляд на питання з точки зору суспільства на зламі / Н. Кігурадзе. - С. 168-173.
 19. Бетс Антон де Навчальні програми з історії та цензура підручників / Антон де Бетс. - С. 174-210.
 20. Фішер К. Чи можна писати про історію без героїчного пафосу? Нотатки, навіяні перевіркою кращих учнівських конкурсних робіт з історії України / К. Фішер. - С. 211-224.

 21. Частина четверта. Нове з доробку авторів шкільних підручників з історії.
 22. Кульчицький С. Державний стандарт освіти й вимоги до нового покоління підручників з історії / С. Кульчицький. - С. 227-232.
 23. Баханов К. Інноваційні тенденції в сучасному навчанні історії в школі / К. Баханов. - С. 233-241.
 24. Жарова Л. Індивідуум і суспільство: особливості світосприйняття на зламі часу нової історії (з урахуванням досвіду роботи) / Л. Жарова. - С. 242-252.
 25. Мішина І. Деякі підходи до висвітлення понять "нація" та "національна держава" у підручниках з нової історії (з авторського досвіду) / І. Мішина. - С. 253-259.
 26. Мисан В. Історія XX століття в елементарному курсі історії України середньої загальноосвітньої школи (5 клас) / В. Мисан. - С. 260-263.
 27. Бойко О. Основні аспекти й специфіка висвітлення процесу перебудови (1985-1991 pp.) у навчальній літературі (на прикладі України) / О. Бойко. - С. 264-273.
 28. Давлєтов О. Нацизм як феномен XX ст.: передумови виникнення, соціально-політичні корені, обґрунтування понять у сучасній шкільній історичній літературі України / О. Давлєтов. - С. 274-280.

 29. Частина п'ята. Досвід інших країн.
 30. Ґонца Г. Проблема особистості й суспільства та деякі спірні питання історії в експериментальних підручниках Республіки Молдова / Г. Ґонца. - С. 283-290.
 31. Метцінг Г. К. Соціалістичне минуле в німецьких підручниках - до питання про вивчення непростої теми / Г. К. Метцінг. - С. 291-307.
 32. Карстен П. Політична освіта у Федеративній Республіці Німеччині з 1945 р. / П. Карстен. - С. 308-312.
 33. Фуррер М. Національна історія й непересічність - образ Швейцарії як "країни виняткової долі" в світлі змін у шкільних підручниках з історії / М. Фуррер. - С. 313-332.

 34. Частина шоста. Робочий семінар для авторів шкільних підручників з країн СНД, Литви та Німеччини (точка зору фахівців з Азербайджану та Німеччини).
 35. Гошгарли Г. Про роботу міжнародного семінару, організованого Інститутом Георга Еккерта / Г. Гошгарли. - С. 335-342.
 36. Гунеке Ф. Деякі підсумки міжнародного практичного семінару по шкільних підручниках / Ф. Гунеке. - С. 343-349.
 37. Іменний покажчик. - С. 350-359.
 38. Про авторів. - С. 360-364.


Довідки про авторів:

 КАРМАЗІНА МАРІЯ СТЕПАНІВНА
 ЛИТВИН СЕРГІЙ ХАРИТОНОВИЧ
 ШАПОВАЛ ЮРІЙ ІВАНОВИЧ

Довідки про колективи:

 ГЕНЕЗА
 ІНСТИТУТ ПОЛІТИЧНИХ І ЕТНОНАЦІОНАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ІМЕНІ І. Ф. КУРАСА
 НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ

Теми:

 • Українська педагогіка


 • Рубрики:

   АЗЕРБАЙДЖАН
   МОЛДОВА
   НІМЕЧЧИНА
   ШВЕЙЦАРІЯ


   

  Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського