До 100-річчя Національної академії наук України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

«Без “високої”, так би сказати, чи “чистої” науки ні освіта, ні школа, ні популярна література, ні, навіть, публіцистика не можуть держатись на відповідній висоті — се той фундамент, той рівень, по котрому рівняється все. Україна повинна мати академію наук і через неї забезпечити можність зайнятись чистою наукою людям, які виявляють до того потрібний хист і енергію, сотворити національну, чи пак народну, бібліотеку, гідну великої держави, національні архіви й музеї...»
Біографістика  

Краєзнавство  Джерелознавство  

Історія  


Політологія  

Держава і право  

Пам’яткознавство  

Заклади культури та історичної пам’яті  

Культура. Мистецтвознавство  

Природознавство  

Атлас української мови. Т. 1 :  Полісся, Середня Наддніпрянщина і суміжні землі (1984)

адреса матеріалу: http://irbis-nbuv.gov.ua/ulib/item/UKR0002501


Тип рерусу: Книги

Країна:Україна
Мова(и):Українська

Назва(и):
АТЛАС УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ
Т. 1 : ПОЛІССЯ, СЕРЕДНЯ НАДДНІПРЯНЩИНА І СУМІЖНІ ЗЕМЛІ
Автор(и):
Закревська Ярослава Василівна
Залеський Антін Миколайович
Назарова Тетяна Вікторівна
Варченко Іван Олексійович
Матвіяс І. Г. (ред.)
Матвіяс Іван Григорович (ред. тому)
Наулко Всеволод Іванович (рец.)
Дзендзелівський Йосип Олексійович (рец.)
Німчук Василь Васильович (рец.)
Непокупний Анатолій Павлович (рец.)
Дата(и):1984


 Переглянути документ   


Опис документа:

Атлас української мови : в 3 т. / АН Української РСР, Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні [та ін.] ; [редкол.: І. Г. Матвіяс (голова) та ін.]. - Київ : Наук. думка, 1984 - 2001.

Т. 1 : Полісся, Середня Наддніпрянщина і суміжні землі / [ред. тому І. Г. Матвіяс]. – 1984. – 91, [2] с., [350] арк. карт.

Відсутні карти №№ 139-188 .


"Атлас української мови", т. 1, охоплює мовний ареал значної частини Північної України (Полісся) і Середню Наддніпрянщину з суміжними землями. У ньому за допомогою сучасних методів лінгвістичного картографування відображені мовні (діалектні) елементи всіх рівнів, а їх ареали синтезовані на зведених картах, де виражені територіальні діалектні одиниці української мови. В Атласі відбиті також контакти української мови з російською і білоруською мовами. Для наукових працівників - мовознавців, істориків, археологів, етнографів, викладачів вузів і студентів, вчителів.


Довідки про авторів:

 ВАРЧЕНКО ІВАН ОЛЕКСІЙОВИЧ
 ДЗЕНДЗЕЛІВСЬКИЙ ЙОСИП ОЛЕКСІЙОВИЧ
 ЗАКРЕВСЬКА ЯРОСЛАВА ВАСИЛІВНА
 ЗАЛЕСЬКИЙ АНТОН МИКОЛАЙОВИЧ
 МАТВІЯС ІВАН ГРИГОРОВИЧ
 НАЗАРОВА ТЕТЯНА ВІКТОРІВНА
 НАУЛКО ВСЕВОЛОД ІВАНОВИЧ
 НЕПОКУПНИЙ АНАТОЛІЙ ПАВЛОВИЧ
 НІМЧУК ВАСИЛЬ ВАСИЛЬОВИЧ

Довідки про колективи:

 ІНСТИТУТ МОВОЗНАВСТВА ІМЕНІ О. О. ПОТЕБНІ
 ІНСТИТУТ УКРАЇНОЗНАВСТВА ІМЕНІ І. КРИП'ЯКЕВИЧА
 НАУКОВА ДУМКА
 НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ

Пов'язані документи:


 • Атлас української мови. Т. 2 : Волинь, Наддністрянщина, Закарпаття і суміжні землі (1988)
 • Атлас української мови. Т. 3 : Слобожанщина, Донеччина, Нижня Наддніпрянщина, Причорномор'я і суміжні землі (2001)

 • Теми:

 • Діалекти


 • Рубрики:

   БІЛОРУСЬКА МОВА
   НАДДНІПРЯНЩИНА
   ПОЛІССЯ
   РОСІЙСЬКА МОВА


   

  Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського