До 100-річчя Національної академії наук України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

«Без “високої”, так би сказати, чи “чистої” науки ні освіта, ні школа, ні популярна література, ні, навіть, публіцистика не можуть держатись на відповідній висоті — се той фундамент, той рівень, по котрому рівняється все. Україна повинна мати академію наук і через неї забезпечити можність зайнятись чистою наукою людям, які виявляють до того потрібний хист і енергію, сотворити національну, чи пак народну, бібліотеку, гідну великої держави, національні архіви й музеї...»
Біографістика  

Краєзнавство  Джерелознавство  

Історія  


Політологія  

Держава і право  

Пам’яткознавство  

Заклади культури та історичної пам’яті  

Культура. Мистецтвознавство  

Природознавство  

 Україна в контексті Європейської історії (2014)

адреса матеріалу: http://irbis-nbuv.gov.ua/ulib/item/UKR0002592


Тип рерусу: Книги

Країна:Україна
Мова(и):Українська

Назва(и):
УКРАЇНА В КОНТЕКСТІ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІСТОРІЇ
Дата(и):2014


 Переглянути документ   


Опис документа:

Україна в контексті Європейської історії : матеріали Всеукраїнської наукової конференції 25-28 березня 2014 року / М-во освіти і науки України, Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка, Іст. ф-т, Центр сучас. наук. дослідж. – Тернопіль: ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2014. – 300 c.


      Зміст

 1. Богуцька А. / А. Богуцька.


Довідки про колективи:

 МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
 ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ГНАТЮКА

Теми:

 • Україна та країни світу
 • Новий час (кінець ХVIII–ХІХ ст.)
 • Новітня історія (1900–1991)


 • Рубрики:

   ВОЛИНЬ
   ГАЛИЧИНА
   ГОЛГОЧА
   ГОРОДЕНКА
   ЗАКАРПАТТЯ
   ЗАПОРОЗЬКА СІЧ
   ЗАХІДНА УКРАЇНА
   ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКА НАРОДНА РЕСПУБЛІКА
   НІМЕЧЧИНА
   ПРАВОБЕРЕЖНА УКРАЇНА
   ПРАЗЬКА КУЛЬТУРА
   СЛОБІДСЬКА УКРАЇНА
   СОФІЙСЬКИЙ СОБОР (КИЇВ)
   УКРАЇНСЬКА НАРОДНА РЕСПУБЛІКА
   УКРАЇНСЬКЕ БАРОКО


   

  Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського