До 100-річчя Національної академії наук України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

«Без “високої”, так би сказати, чи “чистої” науки ні освіта, ні школа, ні популярна література, ні, навіть, публіцистика не можуть держатись на відповідній висоті — се той фундамент, той рівень, по котрому рівняється все. Україна повинна мати академію наук і через неї забезпечити можність зайнятись чистою наукою людям, які виявляють до того потрібний хист і енергію, сотворити національну, чи пак народну, бібліотеку, гідну великої держави, національні архіви й музеї...»
Біографістика  

Краєзнавство  Джерелознавство  

Історія  


Політологія  

Держава і право  

Пам’яткознавство  

Заклади культури та історичної пам’яті  

Культура. Мистецтвознавство  

Природознавство  

 Григорій Петрович Півторак (2010)

адреса матеріалу: http://irbis-nbuv.gov.ua/ulib/item/UKR0002692


Тип рерусу: Книги

Країна:Україна
Мова(и):Українська

Назва(и):
ГРИГОРІЙ ПЕТРОВИЧ ПІВТОРАК
Автор(и):
Селігей Пилип Олександрович (упоряд.)
Дата(и):2010


 Переглянути документ   


Опис документа:

Григорій Петрович Півторак : біобібліогр. до 75-річчя / НАН України, Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні; [авт. біогр. нарису й упоряд. П. О. Селігей]. – Київ: Вид. дім Дмитра Бураго, 2010. – 125, [2] c. : фот. – (Біобібліографія вчених України).


Висвітлено біографію та науковий доробок визначного українського мовознавця академіка НАН України, доктора філологічних наук, професора Григорія Петровича Півторака. Відображено головні етапи його життєвого шляху, схарактеризовано основні здобутки вченого в різних галузях філології, викладено його концепцію походження східнослов’янських мов. У цьому виданні (попереднє - 2005 р.) доповнено науково-біографічний нарис, оновлено ілюстративний ряд, до бібліографії включено публікації останніх років. Для лінгвістів і всіх, хто цікавиться історією української мови та українського мовознавства.


Довідки про авторів:

 СЕЛІГЕЙ ПИЛИП ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Довідки про колективи:

 ІНСТИТУТ МОВОЗНАВСТВА ІМЕНІ О. О. ПОТЕБНІ
 НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ

Теми:

  • Мовознавці
  • Науковці

  • Персоналії:

     ПІВТОРАК ГРИГОРІЙ ПЕТРОВИЧ


     

    Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського