До 100-річчя Національної академії наук України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

«Без “високої”, так би сказати, чи “чистої” науки ні освіта, ні школа, ні популярна література, ні, навіть, публіцистика не можуть держатись на відповідній висоті — се той фундамент, той рівень, по котрому рівняється все. Україна повинна мати академію наук і через неї забезпечити можність зайнятись чистою наукою людям, які виявляють до того потрібний хист і енергію, сотворити національну, чи пак народну, бібліотеку, гідну великої держави, національні архіви й музеї...»
Біографістика  

Краєзнавство  Джерелознавство  

Історія  


Політологія  

Держава і право  

Пам’яткознавство  

Заклади культури та історичної пам’яті  

Культура. Мистецтвознавство  

Природознавство  

 Соціологічна думка України (1996)

адреса матеріалу: http://irbis-nbuv.gov.ua/ulib/item/UKR0002857


Тип рерусу: Книги

Країна:Україна
Мова(и):Українська

Назва(и):
СОЦІОЛОГІЧНА ДУМКА УКРАЇНИ
Автор(и):
Захарченко Марко Васильович
Бурлачук Віктор Фокич
Молчанов Михайло Олександрович
Дата(и):1996


 Переглянути документ   


Опис документа:

Соціологічна думка України : навч. посіб. / Міжнар. фонд "Відродження"; [М. В. Захарченко, В. Ф. Бурлачук, М. О. Молчанов та ін.]. – Київ: Заповіт, 1996. – 423 с.

Програма "Трансформація гуманітарної освіти в Україні".


Ця книга є першою спробою системного викладу основних етапів і проблем розвитку соціологічної думки України від часів Київської Русі до перших десятиріч ХХ ст. Аналізуються соціальні процеси, діяльність інститутів, організацій на різних етапах національної історії. Розглядаються численні соцієтальні проблеми в творчості українських мислителів, політичних і релігійних діячів, представників культури та науки - Х. Філалета, І. Вишенського, Г. і М. Смотрицьких, П. Могили та ін. Широко розкривається соціологічна проблема в творчості М. Драгоманова, О. Потебні, І. Франка, М. Грушевського, М. Шаповала та ін. Показані роль та значення української історіографії та літературної мови для розвитку національної самосвідомості українства.


Довідки про авторів:

 БУРЛАЧУК ВІКТОР ФОКИЧ
 ЗАХАРЧЕНКО МАРКО ВАСИЛЬОВИЧ
 МОЛЧАНОВ МИХАЙЛО ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Довідки про колективи:


Теми:

 • Соціологія

 • Персоналії:

   ГРУШЕВСЬКИЙ МИХАЙЛО СЕРГІЙОВИЧ
   ДРАГОМАНОВ МИХАЙЛО ПЕТРОВИЧ
   КІСТЯКОВСЬКИЙ БОГДАН ОЛЕКСАНДРОВИЧ
   КОТЛЯРЕВСЬКИЙ ІВАН ПЕТРОВИЧ
   ЛИПИНСЬКИЙ В'ЯЧЕСЛАВ КАЗИМИРОВИЧ
   ОРЛИК ПИЛИП СТЕПАНОВИЧ
   ПОТЕБНЯ ОЛЕКСАНДР ОПАНАСОВИЧ
   СКОВОРОДА ГРИГОРІЙ САВИЧ
   ФРАНКО ІВАН ЯКОВИЧ
   ШАПОВАЛ МИКИТА ЮХИМОВИЧ


   

  Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського