До 100-річчя Національної академії наук України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

«Без “високої”, так би сказати, чи “чистої” науки ні освіта, ні школа, ні популярна література, ні, навіть, публіцистика не можуть держатись на відповідній висоті — се той фундамент, той рівень, по котрому рівняється все. Україна повинна мати академію наук і через неї забезпечити можність зайнятись чистою наукою людям, які виявляють до того потрібний хист і енергію, сотворити національну, чи пак народну, бібліотеку, гідну великої держави, національні архіви й музеї...»
Біографістика  

Краєзнавство  Джерелознавство  

Історія  


Політологія  

Держава і право  

Пам’яткознавство  

Заклади культури та історичної пам’яті  

Культура. Мистецтвознавство  

Природознавство  

Іван Франко: Тексти. Факти. Інтерпретації. Вип. 1 :  Огляди. Статті. Твори. Листування. Спогади. Бібліографія (2011)

адреса матеріалу: http://irbis-nbuv.gov.ua/ulib/item/UKR0003057


Тип рерусу: Книги

Країна:Україна
Мова(и):Українська

Назва(и):
ІВАН ФРАНКО: ТЕКСТИ. ФАКТИ. ІНТЕРПРЕТАЦІЇ
Вип. 1 : ОГЛЯДИ. СТАТТІ. ТВОРИ. ЛИСТУВАННЯ. СПОГАДИ. БІБЛІОГРАФІЯ
Автор(и):
Жулинський Микола (голова редкол.)
Нахлік Євген (відп. ред.)
Дата(и):2011


 Переглянути документ   


Опис документа:

Іван Франко: Тексти. Факти. Інтерпретації : зб. наук. пр. / НАН України, Ін-т Івана Франка, Ін-т літ. ім. Т. Г. Шевченка ; [редкол.: М. Жулинський (голова) та ін. ; відп. ред. та упоряд. Є. Нахлік]. - Київ ; Львів : [б.в.], 2011.

Вип. 1 : Огляди. Статті. Твори. Листування. Спогади. Бібліографія. – 2011. – 439 c.


Перший випуск продовжуваного збірника "Іван Франко: Тексти. Факти. Інтерпретації", приурочений до заснування Інституту Івана Франка НАН України і 155-річчя від дня народження письменника, містить франкознавчі огляди, літературознавчі, культурологічні, фольклористичні розвідки, зразки статей до Франківської енциклопедії, першодруки окремих Франкових текстів, доти недруковані деякі листи Н. Кобринської до письменника, листи дітей до Ольги Франко, спогади про І. Франка, бібліографічні матеріали.


      Зміст

 1. Від редколегії. - С. 3.
 2. Жулинський М. Знаменна віха в розвитку академічного літературознавства у Львові / М. Жулинський. - С. 4-9.

 3. Офіційні документи.
 4. Постанова Президії Національної академії наук України від 13 квітня 2011 р. № 114 "Про створення Інституту Івана Франка НАН України". - С. 10-12.

 5. Огляди.
 6. Нахлік Є. Сучасний стан франкознавчих досліджень і проблема створення Інституту Івана Франка НАН України / Є. Нахлік. - С. 13-27.
 7. Гундорова Т. Сучасне українське франкознавство між "життям" і "творчістю" / Т. Гундорова. - С. 28-40.

 8. Інтерпретаційні та джерелознавчі статті.
  Літературознавство.
 9. Легкий М. Текст, контекст, інтертекст (про інтертекстуальні зв'язки "Сойчиного крила") / М. Легкий. - С. 41-50.
 10. Тихолоз Н. Трагікомічна історія пари пантофлів (поема-казка Івана Франка "Абу-Касимові капці" у фокусі мікроаналізу) / Н. Тихолоз. - С. 51-61.
 11. Барабаш М. Магічна символіка у збірці Івана Франка "Зів'яле листя" (порівняльно-контекстуальний зріз зі збіркою Богдана Лепкого "Листки падуть" і циклом Інокентія Анненського "Трилисники") / М. Барабаш. - С. 62-69.
 12. Дронь К. "Тріумфи і упадки" людського духу: вертикальна топіка мікрокосму в художній прозі Івана Франка / К. Дронь. - С. 70-78.
 13. Лапій М. Особливості асоціативної пейзажокреативної техніки Івана Франка в художній прозі / М. Лапій. - С. 79-90.
 14. Бондар М. Фрідріх Рюккерт - іще одна постать в інтертекстуальному околі поетичної творчості Івана Франка / М. Бондар. - С. 91-117.
 15. Каневська Л. Візантійська культурна спадщина в літературознавчому осмисленні Івана Франка / Л. Каневська. - С. 18-127.

 16. Культурологія.
 17. Швець А. "Подружжя майже завсігди - лотерея..." (Матримоніальна концепція Івана Франка) / А. Швець. - С. 128-136.

 18. Фольклористика.
 19. Пилипчук С. Іван Франко - теоретик культурно-історичної школи у фольклористиці / С. Пилипчук. - С. 137-147.

 20. Енциклопедичні статті.
 21. Нахлік Є. "Іван Франко: Літературна енциклопедія" / Є. Нахлік. - С. 148-150.

 22. Іван Франко і нова українська література: попередники та сучасники (XIX - початок XX ст.).
 23. Нахлік Є. Алчевська Христина Данилівна / Є. Нахлік, О. Нахлік. - С. 151-153.
 24. Нахлік Є. Алчевська Христя / Є. Нахлік, О. Нахлік. - С. 154-162.
 25. Швець А. Арабажин Костянтин Іванович / А. Швець. - С. 162-169.
 26. Нахлік О. Афанасьєв-Чужбинський Олександр Степанович / О. Нахлік. - С. 169-174.
 27. Нахлік Є. Боровиковський Олександр Левкович / Є. Нахлік, О. Нахлік. - С. 175-176.
 28. Легкий М. Галіп Теодот Мелетійович / М. Легкий. - С. 176-179.
 29. Нахлік О. Дніпрова Чайка / О. Нахлік. - С. 179-182.
 30. Нахлік Є. Жук Микола Петрович / Є. Нахлік, О. Нахлік. - С. 182-184.
 31. Нахлік Є. Жук Михайло Іванович / Є. Нахлік, О. Нахлік. - С. 184-186.
 32. Нахлік Є. Катренко Олександро / Є. Нахлік, О. Нахлік. - С. 186-190.
 33. Легкий М. Кміт Юрій / М. Легкий. - С. 190-192.
 34. Корнійчук В. Лопатинський Лев Зеновій Васильович / В. Корнійчук. - С. 192-199.
 35. Легкий М. Мартович Лесь / М. Легкий. - С. 199-204.
 36. Легкий М. Мирний Панас / М. Легкий. - С. 204-214.
 37. Нахлік Є. Мороз Данило Костянтинович / Є. Нахлік, О. Нахлік. - С. 215-216.
 38. Тихолоз Н. Наумович Іван Ієронім Григорович / Н. Тихолоз. - С. 216-225.
 39. Нахлік Є. Плющ Олексій Львович / Є. Нахлік, О. Нахлік. - С. 225-227.
 40. Легкий М. Свидницький Анатоль Патрикійович / М. Легкий. - С. 227-236.
 41. Нахлік Є. Тризна-Яцківський Михайло / Є. Нахлік, О. Нахлік. - С. 236-237.
 42. Тихолоз Н. Устіянович Корнило Николаєвич / Н. Тихолоз. - С. 237-241.
 43. Легкий М. Черемшина Марко / М. Легкий. - С. 241-244.
 44. Корнійчук В. Черкавський Євсебій / В. Корнійчук. - С. 245-251.
 45. Нахлік Є. Шерстюк Григорій Пилипович / Є. Нахлік, О. Нахлік. - С. 251-253.
 46. Нахлік Є. Янчук Микола Андрійович / Є. Нахлік, О. Нахлік. - С. 253-257.
 47. Нахлік Є. Ярошевський Богдан Валеріян Ромуальдович / Є. Нахлік, О. Нахлік. - С. 257-259.

 48. Іван Франко: поетичні твори.
 49. Барабаш М. "Осінні думи" (ліричний цикл) / М. Барабаш. - С. 260-265.
 50. Неборак В. "Картка любові" (ліричний цикл) / В. Неборак. - С. 265-271.
 51. Неборак В. "Тюремні сонети" (ліричний цикл) / В. Неборак. - С. 272-291.
 52. Барабаш М. "Не знаю, що мене до тебе тягне..." (вірш, збірка "Зів'яле листя") / М. Барабаш. - С. 291-293.
 53. Барабаш М. "Із днів журби" (поетична збірка) / М. Барабаш. - С. 293-295.
 54. Барабаш М. "Із днів журби" (ліричний цикл-запитання) / М. Барабаш. - С. 295-299.
 55. Барабаш М. "Спомини" (ліричний цикл-"загадка") / М. Барабаш. - С. 299-302.
 56. Барабаш М. "В плен-ері" (ліричний цикл-"ілюзія") / М. Барабаш. - С. 302-309.

 57. Публікації.
  Тексти Івана Франка.
 58. Нахлік Є. Забута рецензія Івана Франка на народнопісенну збірку Олексія Гулака-Артемовського / передм., упоряд. тексту і комент. Є. Нахліка. - С. 310-326.
 59. Нахлік Є. Недрукована рецензія Івана Франка на брошуру Христі Алчевської про Василя Стефаника / передм., упоряд. тексту і комент. Є. Нахліка. - С. 327-330.
 60. Тихолоз Б. Телеграми духів (Автопсихографічні нотатки Івана Франка 1915-1916 років: між сном і дійсністю) / передм., упоряд. тексту і комент. Б. Тихолоза. - С. 331-343.
 61. Легкий М. Наукові переклади Івана Франка / М. Легкий. - С. 344-346.
 62. Легкий М. Проспект додаткових томів "Наукові переклади Івана Франка" / склали М. Легкий, А. Франко. - С. 346-350.

 63. Листування.
 64. Швець А. "Більшого обожателя Вашого таланту, як я, трудно знайти" (Наталія Кобринська про творчість Івана Франка в листах до нього) / передм., упоряд. тексту і комент. А. Швець. - С. 351-371.
 65. Тихолоз Н. Листи до матері / передм., упоряд. тексту і комент. Н. Тихолоза. - С. 372-382.

 66. Спогади про Івана Франка.
 67. Швець А. "З любов'ю і повагою ми все про його згадували". (Недруковані спогади Заклинських про Івана Франка) / передм., упоряд. тексту і комент. А. Швець. - С. 383-395.

 68. Бібліографія.
 69. Луцишин О. Іван Франко в дисертаційних дослідженнях (1988-2009 рр.). Матеріали до бібліографії / О. Луцишин. - С. 396-408.
 70. Барабаш М. Франкознавчі публікації науковців Львівського відділення Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України за 2006-2010 рр. Бібліографічний покажчик / М. Барабаш, О. Луцишин. - С. 409-423.
 71. Покажчик осіб і творів без авторства. - С. 424-435.


Довідки про авторів:

 ЖУЛИНСЬКИЙ МИКОЛА ГРИГОРОВИЧ
 НАХЛІК ЄВГЕН КАЗИМИРОВИЧ

Довідки про колективи:

 ІНСТИТУТ ЛІТЕРАТУРИ ІМЕНІ Т. Г. ШЕВЧЕНКА
 НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ

Теми:

 • Письменники
 • Біографістика
 • Національна бібліографія

 • Персоналії:

   АЛЧЕВСЬКА ХРИСТИНА ДАНИЛІВНА
   АЛЧЕВСЬКА ХРИСТИНА ОЛЕКСІЇВНА
   АРАБАЖИН КОСТЯНТИН ІВАНОВИЧ
   АФАНАСЬЄВ-ЧУЖБИНСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР СТЕПАНОВИЧ
   БОРОВИКОВСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ЛЕВКОВИЧ
   ГАЛІП ТЕОДОТ МЕЛЕТІЙОВИЧ
   ДНІПРОВА ЧАЙКА
   ЖУК МИКОЛА ПЕТРОВИЧ
   ЖУК МИХАЙЛО ІВАНОВИЧ
   КАТРЕНКО ОЛЕКСАНДР
   КМІТ ЮРІЙ
   ЛОПАТИНСЬКИЙ ЛЕВ ВАСИЛЬОВИЧ
   МАРТОВИЧ ЛЕСЬ
   МИРНИЙ ПАНАС
   НАУМОВИЧ ІВАН ГРИГОРОВИЧ
   ПЛЮЩ ОЛЕКСІЙ ЛЬВОВИЧ
   РЮККЕРТ ФРІДРІХ
   СВИДНИЦЬКИЙ АНАТОЛІЙ ПАТРИКІЙОВИЧ
   УСТИЯНОВИЧ КОРНИЛО МИКОЛАЙОВИЧ
   ФРАНКО ІВАН ЯКОВИЧ
   ЧЕРЕМШИНА МАРКО
   ШЕРСТЮК ГРИГОРІЙ ПИЛИПОВИЧ
   ЯНЧУК МИКОЛА АНДРІЙОВИЧ
   ЯРОШЕВСЬКИЙ БОГДАН РОМУАЛЬДОВИЧ
   ЯЦКОВСЬКИЙ МИХАЙЛО


   

  Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського