До 100-річчя Національної академії наук України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

«Без “високої”, так би сказати, чи “чистої” науки ні освіта, ні школа, ні популярна література, ні, навіть, публіцистика не можуть держатись на відповідній висоті — се той фундамент, той рівень, по котрому рівняється все. Україна повинна мати академію наук і через неї забезпечити можність зайнятись чистою наукою людям, які виявляють до того потрібний хист і енергію, сотворити національну, чи пак народну, бібліотеку, гідну великої держави, національні архіви й музеї...»
Біографістика  

Краєзнавство  Джерелознавство  

Історія  


Політологія  

Держава і право  

Пам’яткознавство  

Заклади культури та історичної пам’яті  

Культура. Мистецтвознавство  

Природознавство  

Ключковський Ю. Б. Виборчі системи та українське виборче законодавство (2011)

адреса матеріалу: http://irbis-nbuv.gov.ua/ulib/item/UKR0003225


Тип рерусу: Книги

Країна:Україна
Мова(и):Українська

Назва(и):
ВИБОРЧІ СИСТЕМИ ТА УКРАЇНСЬКЕ ВИБОРЧЕ ЗАКОНОДАВСТВО
Автор(и):Ключковський Ю. Б.
Шаповал В. М. (рец.)
Селіванов А. О. (рец.)
Федоренко В. Л. (рец.)
Дата(и):2011


 Переглянути документ   


Опис документа:

Ключковський, Ю. Б.

Виборчі системи та українське виборче законодавство : [монографія] / Ю. Б. Ключковський; Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад.". – Київ: [Час друку], 2011. – 132 c. : табл.


Монографія присвячена дослідженню правових аспектів виборчих систем у контексті світового досвіду та з орієнтацією на проблеми вітчизняного виборчого законодавства. Виборча система розглянута як правовий інститут у співвідношенні з поняттями виборчого права та виборчого процесу. Проаналізовані складові виборчої системи, а також основні способи голосування як основа для конструювання виборчої системи. Детально розглянуті різні типи мажоритарних, пропорційних та змішаних виборчих систем, а також система єдиного перехідного голосу. Здійснено правовий аналіз вітчизняного досвіду застосування виборчих систем за роки незалежності. Детально розглянуто дві пропозиції щодо вдосконалення виборчої системи для виборів народних депутатів України. Запропоновано правовий, суспільний та політичний критерії вибору виборчої системи.


Довідки про авторів:

 КЛЮЧКОВСЬКИЙ ЮРІЙ БОГДАНОВИЧ

Довідки про колективи:

 КИЄВО-МОГИЛЯНСЬКА АКАДЕМІЯ, ВИДАВНИЦТВО

Теми:

  • Виборче право


  •  

    Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського