До 100-річчя Національної академії наук України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

«Без “високої”, так би сказати, чи “чистої” науки ні освіта, ні школа, ні популярна література, ні, навіть, публіцистика не можуть держатись на відповідній висоті — се той фундамент, той рівень, по котрому рівняється все. Україна повинна мати академію наук і через неї забезпечити можність зайнятись чистою наукою людям, які виявляють до того потрібний хист і енергію, сотворити національну, чи пак народну, бібліотеку, гідну великої держави, національні архіви й музеї...»
Біографістика  

Краєзнавство  Джерелознавство  

Історія  


Політологія  

Держава і право  

Пам’яткознавство  

Заклади культури та історичної пам’яті  

Культура. Мистецтвознавство  

Природознавство  

 Новітня історія України. 1900-2000 (2000)

адреса матеріалу: http://irbis-nbuv.gov.ua/ulib/item/UKR0003635


Тип рерусу: Книги

Країна:Україна
Мова(и):Українська

Назва(и):
НОВІТНЯ ІСТОРІЯ УКРАЇНИ. 1900-2000
Автор(и):
Слюсаренко Анатолій Гнатович
Гусєв Віктор Іванович
Дрожжин Валерій Прокопович
Козицький Микола Юхимович
Колесник Віктор Федорович
Дата(и):2000


 Переглянути документ   


Опис документа:

Новітня історія України. 1900-2000 : підруч. для студ. іст. спец. вищ. навч. закл. / [А. Г. Слюсаренко, В. І. Гусєв, В. П. Дрожжин та ін.]. – Київ: Вища шк., 2000. – 662, [1] с. : іл.


Висвітлено питання формування української національної ідеї. Розглянуто процес утворення національних політичних партій, участь України в Першій світовій війні, особливості української національно-демократичної революції та її наслідки. Викладено проблеми, пов'язані з періодом радянсько-більшовицької доби, за якої було сформовано тоталітарно-репресивний режим в Україні, що спричинив терор проти народу, голодомори, війну та повоєнні політичні репресії. Розглянуто період після проголошення та утвердження державної незалежності України. Максимально враховано сучасні наукові погляди, уточнено концептуальні положення, оцінки історичних подій та осіб.


Довідки про авторів:

 ГУСЄВ ВІКТОР ІВАНОВИЧ
 КОЗИЦЬКИЙ МИКОЛА ЮХИМОВИЧ
 КОЛЕСНИК ВІКТОР ФЕДОРОВИЧ
 СЛЮСАРЕНКО АНАТОЛІЙ ГНАТОВИЧ

Довідки про колективи:

 ВИЩА ШКОЛА

Теми:

  • Новітня історія (1900–1991)
  • Сучасна історія (1991– )


  •  

    Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського