До 100-річчя Національної академії наук України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

«Без “високої”, так би сказати, чи “чистої” науки ні освіта, ні школа, ні популярна література, ні, навіть, публіцистика не можуть держатись на відповідній висоті — се той фундамент, той рівень, по котрому рівняється все. Україна повинна мати академію наук і через неї забезпечити можність зайнятись чистою наукою людям, які виявляють до того потрібний хист і енергію, сотворити національну, чи пак народну, бібліотеку, гідну великої держави, національні архіви й музеї...»
Біографістика  

Краєзнавство  Джерелознавство  

Історія  


Політологія  

Держава і право  

Пам’яткознавство  

Заклади культури та історичної пам’яті  

Культура. Мистецтвознавство  

Природознавство  

Водотика С. Г. Історична наука УСРР 1920-х років: соціополітичні, організаційні та концептуальні основи функціонування (2006)

адреса матеріалу: http://irbis-nbuv.gov.ua/ulib/item/UKR0003820


Тип рерусу: Книги

Країна:Україна
Мова(и):Українська

Назва(и):
ІСТОРИЧНА НАУКА УСРР 1920-Х РОКІВ: СОЦІОПОЛІТИЧНІ, ОРГАНІЗАЦІЙНІ ТА КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ ФУНКЦІОНУВАННЯ
Автор(и):Водотика С. Г.
Дата(и):2006


 Переглянути документ   


Опис документа:

Водотика, С. Г.

Історична наука УСРР 1920-х років: соціополітичні, організаційні та концептуальні основи функціонування : [монографія] / С. Г. Водотика; М-во внутр. справ України, Харків. ун-т внутр. справ, Херсон. юрид. ін-т. – Херсон: [ХЮІ ХНУВС], 2006. – 335 c.


У монографії досліджено та описано соціально-політичні та соціокультурні умови функціонування історичної науки, вдосконалення її науково-організаційної структури, оновлення теоретико-методологічного інструментарію в умовах мультипарадигмальності, плюралізму ідей та альтернативності концепцій. Творче засвоєння уроків нелегкого поступу вітчизняної науки допоможе виробити реальну концепцію розвитку історичного знання, докорінно переробити суспільну історичну свідомість як складову побудови модернового соціуму. Таке дослідження може сприяти вирішенню ряду цілком конкретних теоретичних і прикладних проблем як самої науки, так і механізмів її взаємодії з суспільством. Посібник розраховано на науковців і студентів історичної спеціальності, а також курсантів системи МВС (передусім при вивченні державно-правових і соціально-економічних дисциплін), ад’юнктів, аспірантів.


Довідки про авторів:

 ВОДОТИКА СЕРГІЙ ГРИГОРОВИЧ

Довідки про колективи:

 МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ
 ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

Теми:

  • Радянська модернізація України (1920-1930-ті)
  • Історіографія


  •  

    Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського