До 100-річчя Національної академії наук України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

«Без “високої”, так би сказати, чи “чистої” науки ні освіта, ні школа, ні популярна література, ні, навіть, публіцистика не можуть держатись на відповідній висоті — се той фундамент, той рівень, по котрому рівняється все. Україна повинна мати академію наук і через неї забезпечити можність зайнятись чистою наукою людям, які виявляють до того потрібний хист і енергію, сотворити національну, чи пак народну, бібліотеку, гідну великої держави, національні архіви й музеї...»
Біографістика  

Краєзнавство  Джерелознавство  

Історія  


Політологія  

Держава і право  

Пам’яткознавство  

Заклади культури та історичної пам’яті  

Культура. Мистецтвознавство  

Природознавство  

Горобець В. Влада та соціум Гетьманату. Дослідження з політичної і соціальної історії ранньомодерної України (2009)

адреса матеріалу: http://irbis-nbuv.gov.ua/ulib/item/UKR0004403


Тип рерусу: Книги

Країна:Україна
Мова(и):Українська

Назва(и):
ВЛАДА ТА СОЦІУМ ГЕТЬМАНАТУ. ДОСЛІДЖЕННЯ З ПОЛІТИЧНОЇ І СОЦІАЛЬНОЇ ІСТОРІЇ РАННЬОМОДЕРНОЇ УКРАЇНИ
Автор(и):Горобець Віктор Миколайович
Смолій Валерій Андрійович (ред.)
Дата(и):2009


 Переглянути документ     Електронна бібліотека Інституту історії України 


Опис документа:

Горобець, Віктор Миколайович.

Влада та соціум Гетьманату. Дослідження з політичної і соціальної історії ранньомодерної України : [монографія] / Віктор Горобець; НАН України, Ін-т історії України. – Київ: Ін-т історії України НАН України, 2009. – 270 с. : табл.


У монографії досліджуються різноманітні аспекти соціальної та політичної організації козацької України. Реконструюється інституційна модель організації влади Гетьманату, з’ясовуються механізми функціонування її окремих елементів на центральному і місцевому рівнях, відтворюється персональний склад козацької адміністрації та простежуються шляхи службового зростання старшин. Акцентована увага звертається на судочинство Гетьманату, аналіз якого в антропологічному вимірі допомагає відтворити способи реалізації владних повноважень козацьких старшин у цій сфері, а також з’ясувати матеріальну вигоду суддів від судового і позасудового полагодження конфліктів.


Довідки про авторів:

 ГОРОБЕЦЬ ВІКТОР МИКОЛАЙОВИЧ
 СМОЛІЙ ВАЛЕРІЙ АНДРІЙОВИЧ

Довідки про колективи:

 ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ
 НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ

Теми:

  • Гетьманська Україна (1648–1782)
  • Історія держави і права


  •  

    Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського