До 100-річчя Національної академії наук України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

«Без “високої”, так би сказати, чи “чистої” науки ні освіта, ні школа, ні популярна література, ні, навіть, публіцистика не можуть держатись на відповідній висоті — се той фундамент, той рівень, по котрому рівняється все. Україна повинна мати академію наук і через неї забезпечити можність зайнятись чистою наукою людям, які виявляють до того потрібний хист і енергію, сотворити національну, чи пак народну, бібліотеку, гідну великої держави, національні архіви й музеї...»
Біографістика  

Краєзнавство  Джерелознавство  

Історія  


Політологія  

Держава і право  

Пам’яткознавство  

Заклади культури та історичної пам’яті  

Культура. Мистецтвознавство  

Природознавство  

Чижевський Д. І. Філософські твори. Т. 1 :  Нариси з історії філософії на Україні. Філософія Григорія Сковороди (2005)

адреса матеріалу: http://irbis-nbuv.gov.ua/ulib/item/UKR0004469


Тип рерусу: Книги

Країна:Україна
Мова(и):Українська

Назва(и):
ФІЛОСОФСЬКІ ТВОРИ
Т. 1 : НАРИСИ З ІСТОРІЇ ФІЛОСОФІЇ НА УКРАЇНІ. ФІЛОСОФІЯ ГРИГОРІЯ СКОВОРОДИ
Автор(и):
Чижевський Дмитро Іванович
Лісовий Василь Семенович (заг. ред.)
Дата(и):2005


 Переглянути документ   


Опис документа:

Чижевський, Дмитро.
Філософські твори : у 4 т. / Дмитро Чижевський ; під заг. ред. В. С. Лісового ; Ін-т філософії ім. Г. Сковороди НАН України, Наук. Т-во ім. Шевченка в Америці, Укр. Вільна Акад. Наук (США). - Київ : Смолоскип, 2005.

Т. 1 : Нариси з історії філософії на Україні. Філософія Григорія Сковороди. – 2005. – XXXVIII, 400 с.


Чотиритомне видання філософських творів Дмитра Чижевського (1894-1977) є виданням багатющої спадщини видатного історика філософії України. Воно охоплює усі найважливіші твори Дмитра Чижевського з історії філософії в Україні, української та західноєвропейської філософської думки. Чимало з них вперше з’являються друком в українському перекладі (зі словацької, англійської, німецької та французької мов). До першого тому включено найважливіші два твори вченого: "Нариси з історії філософії на Україні" (1931) та "Філософія Г. С. Сковороди" (1934).


      Зміст

 1. Валявко І. Інтелектуальна біографія Дмитра Чижевського: спроба наукової ретроспективи / І. Валявко. - С. XI-XXX.
 2. Горський В. Дмитро Чижевський як історик філософії України / В. Горський. - С. XXXI-XXXVIII.

 3. Нариси з історії філософії на Україні (1931).
 4. Чижевський Д. Передмова / Д. Чижевський. - С. 3-4.

 5. І. Філософія і національність. - С. 5-13.
 6. Нація і людство. Раціоналістичний та романтичний погляд на націю. Вічні та часові цінності. Розв’язання проблеми. - С. 5-7.
 7. Філософія і філософії. Абсолютна правда і окремі філософічні пункти погляду. - С. 7-8.
 8. Розвиток філософії. Боротьба течій, рух між протилежностями. Роля націй в історичному розвитку філософії. - С. 9-10.
 9. Українська філософія. Труднощі її дослідження. - С. 10-13.
 10. Літературні вказівки. - С. 13.

 11. ІІ. Український народний характер і світогляд. - С. 14-18.
 12. Загальні замітки. Методи дослідження. - С. 14-15.
 13. Спроба характеристики. Психічний уклад українця: емоціоналізм, індивідуалізм, рухливість. Впливи видатних історичних періодів: князівського та барокка. Український ландшафт: степ. Тип визначних представників української нації: емоціоналізм, усамотнення, ідеал внутрішньої та зовнішньої гармонії (миру), релігійне забарвлення. - С. 15-18.
 14. Літературні вказівки. - С. 18.

 15. III. Філософія у старій Україні. - С. 19-32.
 16. Прийняття християнства. Отці церкви на українському ґрунті. Відомості про античну філософію. Проповіді та повчальна література. Бібліотеки. - С. 19-21.
 17. "Ожидовілі". Філософічні переклади. Астрологічна література. Спроби філософічної термінології. - С. 21-22.
 18. Філософічне навчання. Наука за кордоном. Школи. Остріг. Київська Академія. Характер та значення філософічного навчання в Академії. - С. 22-25.
 19. Філософічна лектура. Джерела наших відомостей. Антична філософія. Патристика. Середньовічна філософія. Філософія ренесансу та нових часів. - С. 25-29.
 20. Окремі представники філософічної думки. А. Курбський. Ян Лятос. Герасим Смотрицький. Іван Вишенський. Кирило Транквіліон Ставровецький. Касіян Сакович. П. Могила. А. Зерніков. Стефан Яворський. Теофан Прокопович. Стефан Прибелович. Іоаким Богомолевський. Володимир Каліграф. - С. 29-31.
 21. Літературні вказівки. - С. 32.

 22. IV. Григорій Сковорода. - С. 33-58.
 23. Життя. Перебіг життя. Життя Сковороди, як вираз його філософії. - С. 33-35.
 24. Провідні думки. Філософія і життя. Теорія і практика. Самопізнання. - С. 35-36.
 25. Символіка. Мова. Образи. Витовмачення Біблії. Античні мудреці. Вплив символічної літератури. - С. 36-38.
 26. Метода. Антитетика в античній та християнській філософії. Антитетика у містиків. Антитетика Сковороди. Символ "кола" в античній, святоотцівській і містичній філософії. Символ кола у Сковороди. "Змій". Антитетика та коловий рух у філософії ХІХ віку. - С. 38-44.
 27. Світ, матерія, Бог. Дуалізм. Вічність та нікчемність матерії. Історичні паралелі. Бог. - С. 44-47.
 28. Зерно і рослина. Символ зерна і рослини в античній, святоотцівській та містичній думці. Зерно і рослина у Сковороди. Зерно і рослина у філософії ХІХ віку. - С. 48-50.
 29. "Серце". "Внутрішня людина". Безодня, "серце". Життя серця. - С. 50-52.
 30. Обоження - приниження. "Нерівна рівність". - С. 53-55.
 31. "Пізнай себе". Теорія пізнання у Сковороди. Самопізнання і Богопізнання. - С. 55-56.
 32. Релігійність. Богопізнання. Містичне переживання. Есхатологія. Бог - краса. - С. 56-58.
 33. Літературні вказівки. - С. 58.

 34. V. Сучасники Сковороди. І. Хмельницький. Х. Барсук-Мойзда. В. Т. Золотницький. П. А. Сохацький. Григорій Полетика. Семен Гамалія. Літературні вказівки. - С. 59-61.
  VI. Знайомство з німецьким ідеалізмом. - С. 62-82.
 35. Обсяг знайомства з німецьким ідеалізмом. - С. 62-63.
 36. Знайомство з Кантом на Україні. Переклад Я. Рубана. Петро Лодій. Й. Б. Шад. Л. Г. Якоб. Михайло Полетика. Василь Довгович. Літературні вказівки. - С. 63-65.
 37. Впливи Фіхте. Йоган Баптист Шад. Життя - Логіка Шада. Натурфілософія. Моральність та право. Філософія нації. Сучасники та учні Шада в Харкові. Літературні вказівки. - С. 65-70.
 38. Впливи Шеллінґа і романтики. Д. Кавунник-Веланський. Життя і твори. Філософія. А. І. Дубрович. Й. Х. Кронеберґ. М. Максимович. К. Зеленецький. Н. Курлядцев. П. С. Авсенев. Хр. Екебляд. Літературні вказівки. - С. 70-75.
 39. Впливи Геґеля. Орест Новіцький. Й. Г. Міхневич. С. С. Гогоцький. Твори. Філософічні погляди. Історики-геґеліянці. Історики літератури-неґеліянці. П. Редькин. Й. Чачковський. - С. 76-82.

 40. VII. Микола Гоголь (На шляху до вічної краси). - С. 83-103.
 41. "Діло моє". Єдність світогляду Гоголя на протязі його життя. - С. 83-86.
 42. Два подорожні. Життя - шлях. Душа людська. Естетична емоція. - С. 86-89.
 43. Господарство. Людина і світ. "Служба". "Своє місце". Індивідуальне призначення людини. Праця. "Духовна Гоголя". - С. 89-93.
 44. "Ювелірне мистецтво". "Господарство душ". Краса душі. "Мертві душі". Самовдосконалення. Емоціональний вплив на душу. Щастя і нещастя. Поезія. Мистецтво. Любов. - С. 93-101.
 45. Гімн Красі Небесній. Любов, Христос, Бог. Бог, як джерело гармонії та краси. Бог - "Краса Небесна". - С. 101-103.
 46. Літературні вказівки. - С. 103.

 47. VIII. Кирило-методієвці. - С. 104-132.
 48. Ідеологічна єдність Кирило-методієвського руху. Слов'янські паралелі. Основні риси. Слов'янофільство, романтизм, християнство, радикалізм, есхатологія. - С. 104-109.
 49. "Книги битія українського народу". Христологічна історіософія. Слов'яне. "Воcкресення" України. Есхатологічні настрої. - С. 109-113.
 50. Микола Костомаров. Впливи романтики. Християнство. Символізм. Характеріологія українців. - С. 113-115.
 51. П. О. Куліш. Вихідні романтичні пункти погляду. Серце людини та "зовнішнє" у ній. Минуле України та сучасність. Філософія культури. Проблема мови. Хутір і город. Україна і Європа. Жінка і чоловік. - С. 116-124.
 52. До світогляду Шевченка. Антропоцентризм. Антропоцентрична релігійність. Впливи Д. Штрався. - С. 124-129.
 53. Микола Гулак. - С. 129-130.
 54. Літературні вказівки. - С. 130-131.
 55. Додаток. Українець - польський "месіяніст". Петро Семененко. Життя. Твори. - С. 131-132.

 56. IХ. Памфил Юркевич. - С. 133-152.
 57. Життя. Доля Юркевича. Життя. Характер. - С. 133-135.
 58. Ідеалізм і матеріалізм. Критика матеріалізму і ідеалізму. - С. 135-137.
 59. Платон і Кант. Критика Канта. "Платонізм" Юркевича. - С. 137-138.
 60. "Ідея". Ідея і емпірія. Здійснення ідеї. - С. 139-141.
 61. "Філософія серця". Розум і емоція. Значіння емоції: в пізнанні, в моралі, в релігії. Знаття і віра. - С. 141-146.
 62. "Серце" і "голова". Емоція і особистість людини. Критика містичного і емпіричного погляду на душевне життя. Емоціоналізм в пізнійшій філософії. - С. 146-148.
 63. Мир з ближніми. Суспільство вище індивідууму. "Мир" між людьми. - С. 148-150.
 64. Світогляд і особистість. Юркевич та український національний характер. - С. 150-151.
 65. Літературні вказівки. - С. 152.

 66. Х. Філософія на послугах науки. - С. 153-162.
 67. Філософія другої половини ХІХ віку. Російська "просвіченість". Україна. - С. 153-154.
 68. Олександер Потебня. Особа. Погляди на філософію. Твори. Школа Потебні. - С. 154-156.
 69. Володимир Лесевич. Життя і твори. Погляд на філософію. - С. 156-158.
 70. А. А. Спір. - С. 158-159.
 71. Клим Ганкевич. - С. 159.
 72. Соціологи. І. Федорович. О. Стронин. Л. Мечников. М. Туган-Барановський. - С. 159-161.
 73. Марксизм. Микола Зібер. - С. 161.
 74. Богдан Кістяковський. - С. 161-162.

 75. Філософія Г. С. Сковороди (1934).
 76. Передмова. - С. 166.

 77. І. Вступ. - С. 167-170.
 78. Проблематика. - С. 167-170.

 79. IІ. Підстави. - С. 171-224.
 80. Coincidentio oppositorum. - С. 171-179.
 81. Κύκλος τών κύκων. - С. 180-187.
 82. Hieroglyphica, emblemata, symbola. - С. 188-196.
 83. Symbola et emblemata. - С. 196-213.
 84. Біблія. - С. 213-224.

 85. IІІ. Метафізика. - С. 225-270.
 86. Матерія. - С. 226-230.
 87. Materia aeterna. - С. 230-235.
 88. Дуалізм. - С. 235-245.
 89. Αδιαιρέτως, ατρέπτως, αμερίστως, άσυνχύτως. - С. 246-248.
 90. Бог. - С. 248-257.
 91. Премудрість. - С. 258-261.
 92. Ростина як символ усесвіту. - С. 261-270.

 93. IV. Антропологія. - С. 271-301.
 94. Внутрішня людина. - С. 271-277.
 95. Серце. - С. 277-283.
 96. Кількість символів. - С. 283-286.
 97. Безодня. - С. 287-290.
 98. Мікрокосмос. - С. 290-296.
 99. Пізнання. - С. 297-301.

 100. V. Етика. - С. 302-347.
 101. Θέωρις. - С. 302-306.
 102. Спокій, мир, субота. - С. 306-309.
 103. Світ. - С. 309-315.
 104. Самоприниження. - С. 315-322.
 105. Нерівна рівність. - С. 322-337.
 106. Педагогіка. - С. 337-339.
 107. Сковорода й Україна. - С. 340-347.

 108. VI. Містика. - С. 348-373.
 109. Сковорода - містик. - С. 348-356.
 110. Сковорода - містичний поет. - С. 357-373.

 111. VІІ. До джерел Сковороди.
 112. Передпосилки Сковороди. - С. 374-383.

 113. До таблиць. - С. 384-388.
 114. Тексти та пояснення. - С. 384-388.
 115. Іменний покажчик. - С. 389-400.


Довідки про авторів:

 ЛІСОВИЙ ВАСИЛЬ СЕМЕНОВИЧ
 ЧИЖЕВСЬКИЙ ДМИТРО ІВАНОВИЧ

Довідки про колективи:

 ІНСТИТУТ ФІЛОСОФІЇ ІМЕНІ Г. С. СКОВОРОДИ
 НАУКОВЕ ТОВАРИСТВО ІМЕНІ ШЕВЧЕНКА (НТШ)
 НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
 СМОЛОСКИП
 УКРАЇНСЬКА ВІЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК

Пов'язані документи:


 • Чижевський Д. І. Філософські твори. Т. 2 : Між інтелектом і культурою: дослідження з історії української філософії (2005)

 • Теми:

 • Філософія

 • Персоналії:

   ГОГОЛЬ МИКОЛА ВАСИЛЬОВИЧ
   КІСТЯКОВСЬКИЙ БОГДАН ОЛЕКСАНДРОВИЧ
   ПОТЕБНЯ ОЛЕКСАНДР ОПАНАСОВИЧ
   СКОВОРОДА ГРИГОРІЙ САВИЧ


   

  Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського