До 100-річчя Національної академії наук України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

«Без “високої”, так би сказати, чи “чистої” науки ні освіта, ні школа, ні популярна література, ні, навіть, публіцистика не можуть держатись на відповідній висоті — се той фундамент, той рівень, по котрому рівняється все. Україна повинна мати академію наук і через неї забезпечити можність зайнятись чистою наукою людям, які виявляють до того потрібний хист і енергію, сотворити національну, чи пак народну, бібліотеку, гідну великої держави, національні архіви й музеї...»
Біографістика  

Краєзнавство  Джерелознавство  

Історія  


Політологія  

Держава і право  

Пам’яткознавство  

Заклади культури та історичної пам’яті  

Культура. Мистецтвознавство  

Природознавство  

Епістолярна спадщина Агатангела Кримського (1890-1941). Т. 2 :  1918-1941 (2005)

адреса матеріалу: http://irbis-nbuv.gov.ua/ulib/item/UKR0004514


Тип рерусу: Книги

Країна:Україна
Мова(и):Українська

Назва(и):
ЕПІСТОЛЯРНА СПАДЩИНА АГАТАНГЕЛА КРИМСЬКОГО (1890-1941)
Т. 2 : 1918-1941
Автор(и):
Кучмаренко В. А. (відп. ред.)
Дата(и):2005


 Переглянути документ   


Опис документа:

Епістолярна спадщина Агатангела Кримського (1890-1941) : [в 2 т.] / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. - Київ : [Ін-т сходознавства ім. А. Кримського НАН України], 2005. - (Наукова спадщина сходознавців)

Т. 2 : 1918-1941 / відп. ред. вип. В. А. Кучмаренко. – 2005. – 358 с., [8] арк. фот.


В книзі подається листування 1918-1941 років видатного українського вченого - орієнталіста, мовознавця і письменника, громадського діяча Агатангела Юхимовича Кримського (1871-1942) з Володимиром Вернадським, Дмитром Багалієм, Сергієм Єфремовим, Василем Бартольдом, Володимиром Перетцом, Ігнатієм Крачковським, Наталією Полонською-Василенко, Данилом Заболотним, Григорієм Голоскевичем, Володимиром Іванцом, Матвієм Яворським, Олександром Янатою, Костянтином Воблим, Костянтином Харламповичем, Вадимом Модзалевським, Яном та Анфісою Ряппо та ін. Більша частина вміщених в цій епістолярній збірці листів публікується вперше й без будь-яких скорочень, що дозволяє повніше осягати наукові, літературні, громадські зацікавлення Агатангела Кримського.


Довідки про колективи:

 ІНСТИТУТ СХОДОЗНАВСТВА ІМЕНІ А. Ю. КРИМСЬКОГО
 НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ

Пов'язані документи:


 • Епістолярна спадщина Агатангела Кримського (1890-1941). Т. 1 : 1890-1917 (2005)

 • Теми:

 • Мовознавці

 • Персоналії:

   БАГАЛІЙ ДМИТРО ІВАНОВИЧ
   ВЕРНАДСЬКИЙ ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ
   ЄФРЕМОВ СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ
   КРИМСЬКИЙ АГАТАНГЕЛ ЮХИМОВИЧ
   МОДЗАЛЕВСЬКИЙ ВАДИМ ЛЬВОВИЧ
   ПЕРЕТЦ ВОЛОДИМИР МИКОЛАЙОВИЧ
   ХАРЛАМПОВИЧ КОСТЯНТИН ВАСИЛЬОВИЧ


   

  Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського