До 100-річчя Національної академії наук України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

«Без “високої”, так би сказати, чи “чистої” науки ні освіта, ні школа, ні популярна література, ні, навіть, публіцистика не можуть держатись на відповідній висоті — се той фундамент, той рівень, по котрому рівняється все. Україна повинна мати академію наук і через неї забезпечити можність зайнятись чистою наукою людям, які виявляють до того потрібний хист і енергію, сотворити національну, чи пак народну, бібліотеку, гідну великої держави, національні архіви й музеї...»
Біографістика  

Краєзнавство  Джерелознавство  

Історія  


Політологія  

Держава і право  

Пам’яткознавство  

Заклади культури та історичної пам’яті  

Культура. Мистецтвознавство  

Природознавство  

 Волинь і Полісся: УПА та запілля. 1943-1944 (1999)

адреса матеріалу: http://irbis-nbuv.gov.ua/ulib/item/UKR0004538


Тип рерусу: Книги

Країна:Україна
Мова(и):Українська

Назва(и):
ВОЛИНЬ І ПОЛІССЯ: УПА ТА ЗАПІЛЛЯ. 1943-1944
Автор(и):
Сохань Павло Степанович (ред.)
Штендера Євген (ред.)
Вовк Олександр Володимирович (упоряд.)
Павленко І. (упоряд.)
Дата(и):1999


 Переглянути документ   


Опис документа:

Волинь і Полісся: УПА та запілля. 1943-1944 = Volyn and Polissia: UPA and its Rear Line. 1943-1944 : док. і матеріали / НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України [та ін.]; [упоряд.: О. Вовк, І. Павленко ; ред.: П. Сохань та ін.]. – Київ; Торонто: Літопис УПА, 1999. – 722, [1] с. : іл. – (Літопис УПА. Нова серія ; т. 2).


У томі подано документи і матеріали Української Повстанчої Армії та її запілля (військової адміністрації) про бойову і військово-адміністративну діяльність на Волині й Поліссі за часів німецько-нацистської окупації, а саме починаючи від квітня 1943 р. до січня 1944 р. У томі зібрано відозви, накази, розпорядження, інструкції, звіти та інші матеріали, більшість з яких ще з часів захоплення їх радянськими каральними органами в ході Другої світової війни була недоступною як для науковців, так і для широкого загалу.

Паралельна назва:

Volyn and Polissia: UPA and its Rear Line. 1943-1944 : Documents and Materials


Довідки про авторів:

 ВОВК ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ
 СОХАНЬ ПАВЛО СТЕПАНОВИЧ
 ШТЕНДЕРА ЄВГЕН

Довідки про колективи:

 ДЕРЖАВНА АРХІВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
 ІНСТИТУТ УКРАЇНСЬКОЇ АРХЕОГРАФІЇ ТА ДЖЕРЕЛОЗНАВСТВА ІМЕНІ М. С. ГРУШЕВСЬКОГО
 КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
 НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
 ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ АРХІВ ВИЩИХ ОРГАНІВ ВЛАДИ ТА УПРАВЛІННЯ УКРАЇНИ

Теми:

 • Окупаційний режим (1941–1944)


 • Рубрики:

   ВОЛИНЬ
   ПОЛІССЯ
   УКРАЇНСЬКА ПОВСТАНСЬКА АРМІЯ (УПА)


   

  Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського