До 100-річчя Національної академії наук України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

«Без “високої”, так би сказати, чи “чистої” науки ні освіта, ні школа, ні популярна література, ні, навіть, публіцистика не можуть держатись на відповідній висоті — се той фундамент, той рівень, по котрому рівняється все. Україна повинна мати академію наук і через неї забезпечити можність зайнятись чистою наукою людям, які виявляють до того потрібний хист і енергію, сотворити національну, чи пак народну, бібліотеку, гідну великої держави, національні архіви й музеї...»




Біографістика  





Краєзнавство  



Джерелознавство  

Історія  


Політологія  

Держава і право  

Пам’яткознавство  

Заклади культури та історичної пам’яті  

Культура. Мистецтвознавство  













Природознавство  





Українські часописи Львова. 1848-1939. Т. 3 :  1920-1939 (2003)

адреса матеріалу: http://irbis-nbuv.gov.ua/ulib/item/UKR0004799


Тип рерусу: Книги

Країна:Україна
Мова(и):Українська

Назва(и):
УКРАЇНСЬКІ ЧАСОПИСИ ЛЬВОВА. 1848-1939
Т. 3 : 1920-1939
Кн. 2. 1929-1939 (2003)
Автор(и):
Романюк Мирослав Миколайович (уклад.)
Галушко Марія Василівна (уклад.)
Катола Ольга (ред.)
Сідлович Лариса (ред.)
Дата(и):2003


 Переглянути документ   


Опис документа:

Українські часописи Львова. 1848-1939 : [іст.-бібліогр. дослідж. : в 3 т.] / [уклад.: М. М. Романюк, М. В. Галушко ; ред.: О. Катола, Л. Сідлович]. - Львів : Світ, 2001 - 2003.

Т. 3 : 1920-1939 . – 2003.

Кн. 2 1929-1939. - 2003. - 926 с.


Книга завершує фундаментальне 3-томне наукове дослідження, виконане у Науково-дослідному центрі періодики Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника НАН України. Українська преса Львова 1929-1939 рр. досліджується як цілісне і самостійне явище, вивчається її вплив на формування національної самосвідомості, соціальне й економічне життя українців в умовах польського панування. Аналізуються складні процеси становлення і розвитку періодики Львова, її фахова і партійно-політична диференціація. Видання містить зведений алфавітний покажчик часописів Львова за весь охоплений у трьох томах дослідження період - 1848-1939 рр. Для наукових працівників, істориків, бібліографів, журналістів, студентів вищих навчальних закладів.


Довідки про авторів:

 РОМАНЮК МИРОСЛАВ МИКОЛАЙОВИЧ

Довідки про колективи:

 ЛЬВІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА НАУКОВА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ ІМЕНІ В. СТЕФАНИКА
 СВІТ

Пов'язані документи:


 • Українські часописи Львова. 1848-1939. Т. 1 : 1848-1900 (2001)
 • Українські часописи Львова. 1848-1939. Т. 2 : 1901-1919 (2002)
 • Українські часописи Львова. 1848-1939. Т. 3 : 1920-1939, Кн. 1. 1920-1928 (2003)

 • Теми:

 • Пресознавство


 • Рубрики:

   ЛЬВІВ


   

  Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського