До 100-річчя Національної академії наук України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

«Без “високої”, так би сказати, чи “чистої” науки ні освіта, ні школа, ні популярна література, ні, навіть, публіцистика не можуть держатись на відповідній висоті — се той фундамент, той рівень, по котрому рівняється все. Україна повинна мати академію наук і через неї забезпечити можність зайнятись чистою наукою людям, які виявляють до того потрібний хист і енергію, сотворити національну, чи пак народну, бібліотеку, гідну великої держави, національні архіви й музеї...»
Біографістика  

Краєзнавство  Джерелознавство  

Історія  


Політологія  

Держава і право  

Пам’яткознавство  

Заклади культури та історичної пам’яті  

Культура. Мистецтвознавство  

Природознавство  

Єрмолаєв В. М. Історія вищих представницьких органів влади в Україні (2007)

адреса матеріалу: http://irbis-nbuv.gov.ua/ulib/item/UKR0005087


Тип рерусу: Книги

Країна:Україна
Мова(и):Українська

Назва(и):
ІСТОРІЯ ВИЩИХ ПРЕДСТАВНИЦЬКИХ ОРГАНІВ ВЛАДИ В УКРАЇНІ
Автор(и):Єрмолаєв Віктор Миколайович
Дата(и):2007


 Переглянути документ   


Опис документа:

Єрмолаєв, Віктор Миколайович.

Історія вищих представницьких органів влади в Україні : навч. посіб. / В. М. Єрмолаєв; Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. – Харків: Право, 2007. – 277, [1] с.


У навчальному посібнику викладається історія вищих представницьких органів влади в Україні - від їх витоків до утворення Верховної Ради України у сучасній незалежній державі. Висвітлюються основні етапи цієї історії - сеймовий досвід українства у вищих представницьких установах Великого князівства Литовського і Речі Посполитої, Австрії та Австро-Угорщини, у Державній думі царської Росії. Особлива увага приділена історії вищих представницьких органів доби національно-визвольних змагань 1917-1920 рр.: першого вітчизняного парламенту - Української Центральної Ради, Української Національної Ради в ЗУНР, радянських вищих представницьких установ. Викладається історія попередниці Верховної Ради України - Верховної Ради УРСР, особливості "радянського парламентаризму".


Довідки про авторів:

 ЄРМОЛАЄВ ВІКТОР МИКОЛАЙОВИЧ

Довідки про колективи:

 НАЦІОНАЛЬНИЙ ЮРИДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ЯРОСЛАВА МУДРОГО
 ПРАВО, ВИДАВНИЦТВО

Теми:

  • Історія держави і права
  • Органи державної влади


  • Рубрики:

     ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ


     

    Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського