До 100-річчя Національної академії наук України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

«Без “високої”, так би сказати, чи “чистої” науки ні освіта, ні школа, ні популярна література, ні, навіть, публіцистика не можуть держатись на відповідній висоті — се той фундамент, той рівень, по котрому рівняється все. Україна повинна мати академію наук і через неї забезпечити можність зайнятись чистою наукою людям, які виявляють до того потрібний хист і енергію, сотворити національну, чи пак народну, бібліотеку, гідну великої держави, національні архіви й музеї...»
Біографістика  

Краєзнавство  Джерелознавство  

Історія  


Політологія  

Держава і право  

Пам’яткознавство  

Заклади культури та історичної пам’яті  

Культура. Мистецтвознавство  

Природознавство  

Історія декоративного мистецтва України. Т. 4 :  Народне мистецтво та художні промисли XX століття (2011)

адреса матеріалу: http://irbis-nbuv.gov.ua/ulib/item/UKR0005356


Тип рерусу: Книги
 Образотворчі матеріали

Країна:Україна
Мова(и):Українська

Назва(и):
ІСТОРІЯ ДЕКОРАТИВНОГО МИСТЕЦТВА УКРАЇНИ
Т. 4 : НАРОДНЕ МИСТЕЦТВО ТА ХУДОЖНІ ПРОМИСЛИ XX СТОЛІТТЯ
Автор(и):
Білоус Людмила Семенівна
Боньковська Софія Миколаївна
Герус Людмила Мечиславівна
Скрипник Ганна Аркадіївна (голов. ред.)
Скрипник Ганна Аркадіївна (голов. ред.)
Дата(и):2011


 Переглянути документ   


Опис документа:

Історія декоративного мистецтва України : у 5 т. / голов. редкол.: Г. Скрипник (голов. ред.) [та ін.] ; НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського. - Київ : [ІМФЕ ім. М. Т. Рильського НАН України], 2007 - .

Т. 4 : Народне мистецтво та художні промисли XX століття / [Білоус Л., Боньковська С., Герус Л. та ін.] ; редкол. тому: Г. Скрипник (голов. ред.) [та ін.]. – 2011. – 363 с., [74] арк. іл.


У четвертому томі "Історії декоративного мистецтва України" висвітлено історію народного мистецтва XX ст.; охарактеризовано розвиток основних його видів - ткацтва, вишивки, вбрання, килимарства, гончарства, різьблення по дереву, плетення з рослинних матеріалів, художньої обробки металу, хатнього й станкового малювання, витинанки, писанкарства; розглянуто творчість народних майстрів провідних осередків різних регіонів, діяльність земських майстерень та підприємств системи народних художніх промислів. Видання зацікавить мистецтвознавців, художників, істориків, етнологів, краєзнавців та широке коло шанувальників історії української художньої культури.


Довідки про авторів:

 БІЛОУС ЛЮДМИЛА СЕМЕНІВНА
 БОНЬКОВСЬКА СОФІЯ МИКОЛАЇВНА
 ГЕРУС ЛЮДМИЛА МЕЧИСЛАВІВНА
 СКРИПНИК ГАННА АРКАДІЇВНА

Довідки про колективи:

 ІНСТИТУТ МИСТЕЦТВОЗНАВСТВА, ФОЛЬКЛОРИСТИКИ ТА ЕТНОЛОГІЇ ІМЕНІ М. Т. РИЛЬСЬКОГО
 НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ

Пов'язані документи:


 • Історія декоративного мистецтва України. Т. 1 : Від найдавніших часів до пізнього середньовіччя (2010)
 • Історія декоративного мистецтва України. Т. 2 : Мистецтво XVII-XVIII століття (2007)
 • Історія декоративного мистецтва України. Т. 3 : Мистецтво XIX століття (2009)

 • Теми:

 • Декоративно-ужиткове мистецтво


 • Рубрики:

   ВБРАННЯ
   ВИШИВКА
   ГОНЧАРСТВО
   ЗЕМСТВА
   КИЛИМАРСТВО
   КОВАЛЬСТВО
   ПИСАНКАРСТВО
   РІЗЬБЛЕННЯ
   ТКАЦТВО


   

  Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського