До 100-річчя Національної академії наук України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

«Без “високої”, так би сказати, чи “чистої” науки ні освіта, ні школа, ні популярна література, ні, навіть, публіцистика не можуть держатись на відповідній висоті — се той фундамент, той рівень, по котрому рівняється все. Україна повинна мати академію наук і через неї забезпечити можність зайнятись чистою наукою людям, які виявляють до того потрібний хист і енергію, сотворити національну, чи пак народну, бібліотеку, гідну великої держави, національні архіви й музеї...»
Біографістика  

Краєзнавство  Джерелознавство  

Історія  


Політологія  

Держава і право  

Пам’яткознавство  

Заклади культури та історичної пам’яті  

Культура. Мистецтвознавство  

Природознавство  

Чижевський Д. І. Фільософія Г. С. Сковороди (1934)

адреса матеріалу: http://irbis-nbuv.gov.ua/ulib/item/UKR0005514


Тип рерусу: Книги

Країна:Польща
Мова(и):Українська

Назва(и):
ФІЛЬОСОФІЯ Г. С. СКОВОРОДИ
Автор(и):Чижевський Дмитро Іванович
Смаль-Стоцький Роман Степанович (ред.)
Дата(и):1934


 Переглянути документ   


Опис документа:

Чижевський, Дмитро Іванович.

Фільософія Г. С. Сковороди / Дмитро Чижевський. – Варшава: [З друк. НТШ у Львові], 1934. – 221, [3] c. : іл. – (Праці Українського наукового інституту. Серія фільософічна ; т. 24, кн. 1).


"Філософія Г. С. Сковороди" є однією з найвідоміших праць видатного українського вченого Дмитра Чижевського (1894-1977). У своїй книзі Чижевський на багатому джерельному матеріалі досліджує засади сковородинської метафізики, антропології, гносеології, етики. Універсалії та образи українського філософа яскраво увиразнені на тлі античного платонізму й неоплатонізму, патристики, середньовічної та новочасної (передовсім німецької) містики. Деякі тези, що їх уперше висунув і обґрунтував Чижевський, як-от думка про те, що творчість Сковороди є “коментарем” до Святого Письма, що вона посутньо пов’язана з містичною традицією, а найвиразнішими прикметами сковородинського “барокового стилю” є антитетичність і символізм, з часом перетворилися на усталені сюжети академічної сковородіани.

Назва, випр. каталогізатором:

Філософія Г. С. Сковороди
Довідки про авторів:

 СМАЛЬ-СТОЦЬКИЙ РОМАН СТЕПАНОВИЧ
 ЧИЖЕВСЬКИЙ ДМИТРО ІВАНОВИЧ

Довідки про колективи:

 УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ У ВАРШАВІ

Теми:

  • Філософи

  • Персоналії:

     СКОВОРОДА ГРИГОРІЙ САВИЧ


     

    Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського