До 100-річчя Національної академії наук України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

«Без “високої”, так би сказати, чи “чистої” науки ні освіта, ні школа, ні популярна література, ні, навіть, публіцистика не можуть держатись на відповідній висоті — се той фундамент, той рівень, по котрому рівняється все. Україна повинна мати академію наук і через неї забезпечити можність зайнятись чистою наукою людям, які виявляють до того потрібний хист і енергію, сотворити національну, чи пак народну, бібліотеку, гідну великої держави, національні архіви й музеї...»
Біографістика  

Краєзнавство  Джерелознавство  

Історія  


Політологія  

Держава і право  

Пам’яткознавство  

Заклади культури та історичної пам’яті  

Культура. Мистецтвознавство  

Природознавство  

 Абетково-предметовий покажчик до Відділу Першого й Другого Збірника узаконень та розпоряджень робітничо-селянського уряду України за 1928 рік (1928)

адреса матеріалу: http://irbis-nbuv.gov.ua/ulib/item/UKR0005626


 • Збірники законів та розпоряджень Робітничо-селянського Уряду України
 • Тип рерусу: Книги

  Країна:Україна
  Мова(и):Українська

  Назва(и):
  АБЕТКОВО-ПРЕДМЕТОВИЙ ПОКАЖЧИК ДО ВІДДІЛУ ПЕРШОГО Й ДРУГОГО ЗБІРНИКА УЗАКОНЕНЬ ТА РОЗПОРЯДЖЕНЬ РОБІТНИЧО-СЕЛЯНСЬКОГО УРЯДУ УКРАЇНИ ЗА 1928 РІК
  1928. Відділ 1–2
  Дата(и):1928

  Колекції:

   Переглянути документ   


  Опис документа:

  Абетково-предметовий покажчик до Відділу Першого й Другого Збірника узаконень та розпоряджень робітничо-селянського уряду України за 1928 рік / Рада Народних Комісарів УРСР. – Харків: Друга друкарня ім. В. Блакитного, 1928. – 56 с.

  1928 Відділ 1–2.


  Покажчик є доповненням до Відділу Першого й Другого Збірника узаконень та розпоряджень робітничо-селянського уряду України за 1928 рік. Містить перелік ключових понять, розташованих в алфавітному порядку, і віднесених до них відповідних статей збірника. Полегшить та прискорить пошук необхідної інформації, допоможе читачам знайти потрібний фрагмент книги.

  Указатель является дополнением к Отделам Первого и Второго Сборника узаконений и распоряжений рабоче-крестьянского правительства Украины за 1928 год. Содержит перечень ключевых понятий, расположенных в алфавитном порядке, и отнесенных к ним соответствующих статей сборника. Облегчит и ускорит поиск необходимой информации, поможет читателям найти нужный фрагмент книги.


        Зміст

  1. У покажчику подано перелік основних тем, розташованих в алфавітному порядку, і зазначено нормативно-правові акти і відповідні статті збірника, що були опубліковані у Відділі Першому і Другому Збірника узаконень та розпоряджень робітничо-селянського уряду за 1928 році, у яких ці проблеми розкриваються.


  Довідки про колективи:

   РАДА НАРОДНИХ КОМІСАРІВ УРСР

  Пов'язані документи:


 • Збірник узаконень та розпоряджень робітничо-селянського уряду України за 1928 рік. 1928. Відділ 2. Ч. 1-6 (1928)
 • Збірник узаконень та розпоряджень робітничо-селянського уряду України за 1928 рік. 1928. Відділ 2. Ч. 7-12 (1928)
 • Збірник узаконень та розпоряджень робітничо-селянського уряду України за 1928 рік. 1928. Відділ 2. Ч. 13-18 (1928)
 • Збірник узаконень та розпоряджень робітничо-селянського уряду України за 1928 рік. 1928. Відділ 2. Ч. 19-24 (1928)

 • Теми:

 • Акти державного управління


 • Рубрики:

   УКРАЇНСЬКА РАДЯНСЬКА СОЦІАЛІСТИЧНА РЕСПУБЛІКА


   

  Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського