До 100-річчя Національної академії наук України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

«Без “високої”, так би сказати, чи “чистої” науки ні освіта, ні школа, ні популярна література, ні, навіть, публіцистика не можуть держатись на відповідній висоті — се той фундамент, той рівень, по котрому рівняється все. Україна повинна мати академію наук і через неї забезпечити можність зайнятись чистою наукою людям, які виявляють до того потрібний хист і енергію, сотворити національну, чи пак народну, бібліотеку, гідну великої держави, національні архіви й музеї...»
Біографістика  

Краєзнавство  Джерелознавство  

Історія  


Політологія  

Держава і право  

Пам’яткознавство  

Заклади культури та історичної пам’яті  

Культура. Мистецтвознавство  

Природознавство  

 Збірник Законів та розпоряджень робітничо-селянського уряду України за 1929 рік (1929)

адреса матеріалу: http://irbis-nbuv.gov.ua/ulib/item/UKR0005639


 • Збірники законів та розпоряджень Робітничо-селянського Уряду України
 • Тип рерусу: Книги

  Країна:Україна
  Мова(и):Українська

  Назва(и):
  ЗБІРНИК ЗАКОНІВ ТА РОЗПОРЯДЖЕНЬ РОБІТНИЧО-СЕЛЯНСЬКОГО УРЯДУ УКРАЇНИ ЗА 1929 РІК
  1929.
  Дата(и):1929

  Колекції:

   № 1 - 15    № 16 - 27   


  Опис документа:

  Збірник Законів та розпоряджень робітничо-селянського уряду України за 1929 рік / Рада Народних Комісарів УРСР. – Харків: Укрголовліт №7 Друга друкарня ім. В. Блакитного Держтресту "Харполіграф", 1929. – 802 с. – (Офіційне видання Народного комісаріату юстиції).

  1929. Відділ 2. Ч. 1-27.


  Збірник містить постанови та інструкції Народного комісаріату соціального забезпечення і Центральної опікунчої ради при Народному комісаріаті соціального забезпечення, Української економічної наради при Раді народних комісарів Української Соціалістичної Радянської Республіки, Народного комісаріату фінансів, Народного комісаріату торгівлі і промисловості, Народного комісаріату юстиції, Народного комісаріату освіти, Народного комісаріату внутрішніх справ, Народного комісаріату робітничо-селянської інспекції, Народного комісаріату охорони здоров'я, Народного комісаріату праці, Головного кооперативного комітету при Раді народних комісарів УСРР, Центральної комісії селянської взаємодопомоги при Народному комісаріаті соціального забезпечення, Вищої ради народного господарства, Головного управління шосейних і грунтових доріг та автомобільного транспорту при Раді народних комісарів УСРР; інструкції, правила та постанови Секретаріату Всеукраїнського центрального виконавчого комітету, Центральної санітарно-технічної ради УСРР, Вищої ради народного господарства, Управи державного страхування Української Соціалістичної Радянської Республіки за 1929 рік. Для юристів, істориків та політологів.

  Сборник содержит постановления и инструкции Народного комиссариата социального обеспечения и Центрального опекунского совета при Народном комиссариате социального обеспечения, Украинского экономического совещания при Совете народных комиссаров УССР, Народного комиссариата финансов, Народного комиссариата торговли и промышленности, Народного комиссариата юстиции, Народного комиссариата просвещения, Народного комиссариата внутренних дел, Народного комиссариата рабоче-крестьянской инспекции, Народного комиссариата здравоохранения, Народного комиссариата труда, Главного кооперативного комитета при Совете народных комиссаров УССР, Центральной комиссии крестьянской взаимопомощи при Народном комиссариате социального обеспечения, Высшего совета народного хозяйства, Главного управления шоссейных и грунтовых дорог и автомобильного транспорта при Совете народных комиссаров УССР; инструкции, правила и постановления Секретариата Всеукраинского центрального исполнительного комитета, Центрального санитарно-технического совета УССР, Высшего совета народного хозяйства, Управы государственного страхования УССР за 1929 год. Для юристов, историков и политологов.


        Зміст

  1. Ч. 1 Постанова Наркомсоцзабезу УСРР і Центральної Опікунчої Ради при НКСЗ УСРР (27 листопада 1928 р.); (Стр. 1-28) .
  2. Ст. 1. Інструкція про опіку, піклувательство та засиновлення.
  3. Ч. 2 Постанови УЕН (27 вересня 1928 р.); Постанова Наркомсоцзабезу, Наркомфіну, Наркомторгу, Наркомюсту, Наркомосу (31-20 листопада, 14-13 грудня 1928 р.); (Стр. 29-44).
  4. Ст. 2. Про округові й центральний фонди довгореченцевого кредитування місцевої промисловости.
  5. Ст. 3. Інструкція, як капіталізувати пенсії, влаштовуючи осіб, підопіклих органам соціяльного забезпечення, в артілях кооперації інвалідів.
  6. Ст. 4. Про адміністративну відповідальність осіб, що винні в ламанні правил про невчасне надіслання рахунків та товарових документів.
  7. Ст. 5. Про притягнення до кримінальної відповідальности за те, що робітники установ, що кредитують бідноту, уживають не за прямим призначенням засоби, призначувані на кредитування сільської бідноти.
  8. Ст. 6. Про кількість обов'язкових примірників видань, що їх надсилають до Української Книжкової Палати.
  9. Ст. 7. Про комірне з учнів-стипендіятів вищих шкіл та з членів їхньої родини.
  10. Ст. 8. Як прикладати постанову ЦВК та РНК Союзу РСР з 29 серпня 1928 р. "Правила про єднальний й судовий розгляд трудових конфліктів".
  11. Ч. 3 Постанова Наркомюсту УСРР (15 лютого 1929 р.); (Стр. 45-76) .
  12. Ст. 9. Нотаріяльна інструкція для сільских та селищних рад.
  13. Ч. 4 Постанови Наркомвнусправ, Наркомату РСІ, Наркомзоров'я, Наркомосвіти, Секретаріяту ВУЦВК'у, Наркомюсту та Наркомфіну УСРР (4 грудня 1928 р., 5-17 січня, 14-21 лютого 1929 р.); (Стр. 77-96).
  14. Ст. 10. Про визначення громадянства, видачу дозволів на пребування та посвідок на перебування турецьким громадянам, що мешкають на території УСРР.
  15. Ст. 11. Інструкція що до прикладення постанови ВУВК'у і РНК УСРР з 2 січня 1929 року "Про контрольно-обслідну роботу урядництв УСРР".
  16. Ст. 12. Інструкція про прикладання постанови ВУЦВК'у і РНК УСРР з 10 жовтня 1928 р. "Про спеціяльні капітали комунального упорядкування новобудованих або розширюваних робітничих селищ".
  17. Ст. 13. Про встановлення меж зони санітарної охорони Одеського водогону.
  18. Ст. 14. Про оголошення пам'ятником республіканського значення будинку стародавньої синагоги в м. Погребищах Бердичівської округи.
  19. Ст. 15. Про прикладання нотаріяльної устави народніми судами та райвиконкомами.
  20. Ст. 16. Про стягнення та облік присуджених державі сум.
  21. Ст. 17. Про відповідальність за торгівлю хлібним вином і спиртовими напоями без належного патенту й ламаючи правила про торгівлю.
  22. Ч. 5 Постанови Наркомосвіти, Наркомюсту, Наркомздоров'я та Наркомвнусправ УСРР (25 лютого 1929 р.); (Стр. 97-128) .
  23. Ст. 18. Інструкція округовим комісіям в справах недолітків.
  24. Ч. 6 Постанови Наркомвнусправ, Наркомфіну, Головного Кооперативного Комітету при РНК УСРР, Центральної Комісії Селянської Взаємодопомоги при Наркомсоцзабезі УСРР (10 січня, 1-22 лютого 1929 р.); (Стр. 129-152).
  25. Ст. 19. Як прикладати Уставу про належні державні будинки у містах і селищах міського типу та використовувати житлові приміщення у цих будинках.
  26. Ст. 20. Про розмір відрахування до запасного капіталу промислових та споживчих кооперативних організацій від зиску цих організацій за 1926-27 та 1927-28 операційні роки.
  27. Ст. 21. Про виплату комірного служниками релігійних культів.
  28. Ст. 22. Як прикладати постанову ВУЦВК'у й РНК УСРР "Про фонди допомоги матері-селянці під час вагітности та пологів" .
  29. Ч. 7 Постанови ВРНГ, Наркомфіну, Наркомюсту, Наркомсоцзабезу УСРР (16 лютого, 6-29 березня, 6-17 квітня 1929 р.); (Стр. 153-172).
  30. Ст. 23. Як прикладати постанову Української Економічної Наради з 13 грудня 1928 року "Про скупчення в Українському Геодезичному Управлінні результатів геодезичних і картографічних робіт на території УСРР".
  31. Ст. 24. Про оплату за реєстрацію в місцевих органах промисловости будівельних контор по збудуванню в лихих житлових будинків, а також приватних промислових підприємств для виробництва будівельних матеріялів.
  32. Ст. 25. Про зміну та доповнення постанови НКЮ та НКФ УСРР "Такса й правила оплати нотаріяльних чинностей і технічної роботи".
  33. Ст. 26. Як прикладати постанову ВУЦВК і РНК УСРР "Про забезпечення осіб, що мають особливі заслуги перед Республікою".
  34. Ст. 27. Про скасування постанови й пояснень НКЮ щодо авторського гонорару за виконання релігійних музичних і вокальних творів.
  35. Ст. 28. Про безплатну передачу сільсько-господарським колективам сільсько-господарського реманенту із складу державного майна, що його сільбанки передали сільсько-господарським колективам на схов, або продали на виплат.
  36. Ст. 29. Як відділи місцевого (комунального) господарства повинні реєструвати домоволодіння, що належать дружинам працюючих та їхнім дітям на праві співвласности, а так само окремі домоволодіння, що утворилися в наслідок поділу спільного домоволодіння між власниками його.
  37. Ст. 30. Як залічувати членів колегії оборонців, що їх з наказу НКЮ УСРР переведено з одної колегії до іншої.
  38. Ст. 31. Перелік постанов НКЮ УСРР, що втратили чинність в зв'язку з затвердженням Митничого Кодексу СРСР.
  39. Ст. 32. Про права шкіл, дитячих будинків та інших культурно-освітніх установ Народнього Комісаріяту Шляхів СРСР і його місцевих органів на закріплення за ними державних будинків та на відвод земельних дільниць на їхні потреби.
  40. Ст. 33. Про прийняття нотконторами цінностей (грошей та цінних паперів), що їх вноситься до депозитів.
  41. Ч. 8 Постанови Головшляхупру, Наркомюсту та Наркомвнусправ УСРР (20-25 квітня, 11 травня 1929 р.); (Стр. 173-192).
  42. Ст. 34. Інструкція про трудовий шляховий відбуток.
  43. Ст. 35. Про зміну арт. 25 інструкції "Про застосування амнестії, що її оголошено до 10-річчя Жовтневої революції".
  44. Ст. 36. Інструкція, як прикладати постанову ВУЦВК'у і РНК УСРР з 2 січня 1929 р. "Про надання РНК АМСРР і окрвиконкомам права денаціоналізувати будинки, що залишати їх у віданні органів місцевого (комунального) господарства є недоцільним, та про пільги особам, що купуватимуть будинки, які належало денаціоналізувати, але залишено в розпорядженні держав".
  45. Ст. 37. Перелік майнових предметів, що на них не можна звертати справляння сум, присуджених на відшкодування активних робітників села від осіб, що на грунті клясової боротьби знищили їхнє майно підпалами.
  46. Ч. 9 Постанови Секретаріяту Всеукраїнського Центрального Виконавчого Комітету та Наркомвнусправ УСРР (13-24 квітня 1929 р.); (Стр. 193-212).
  47. Ст. 38. Інструкція про роботу комісій сільських рад.
  48. Ст. 39. Про реченці складання плянів наявного розташування й проєктів плянування міст і селищ міського типу, не передбачені в арт. 1 постанови РНК УСР з 14 червня 1928 р. та людність яких перевищує 10 000 живців.
  49. Ч. 10 Постанова Секретаріяту Всеукраїнського Центрального Виконавчого Комітету (13 квітня 1929 р.); Постанова Центральної Санітарно-Технічної Ради УСРР; (Стр. 213-248).
  50. Ст. 40. Інструкція про порядок роботи секцій і депутатьских груп міських, селищних та міських районових рад робітничих, селянських і червоноармійських депутатів.
  51. Ст. 41. Санітарні норми для садиб та будинків трудової школи з 7-ми річним курсом навчанням .
  52. Ст. 42. Санітарні норми для садиб та будинків трудової школи 1-го концентру.
  53. Ч. 11 Постанови УЕН (14 травня 1929 р.); Постанови Наркомвнусправ, Наркомюсту, Наркомздоров'я, Наркомторгу, ВРНГ, Наркомпраці, Наркомфіну, Наркомсоцзабезу УСРР (6 квітня, 24 травня, 1 червня 1929 р.); (Стр. 249-276).
  54. Ст. 43. Про затвердження типового статуту міського ломбарду.
  55. Ст. 44. Типовий статут..... міського ломбарду.
  56. Ст. 45. Про припинення окремої реєстрації будинків в містах і селищах міського типу, що в них переведено основну земельну реєстрацію.
  57. Ст. 46. Правила, як органи санітарного нагляду мають бракувати харчові продукти та напої.
  58. Ст. 47. Устава про норми плати за судово-медичну експертизу лікарям, що не є в штатах судово-медичної організації НКОЗ.
  59. Ст. 48. Інструкція, як прикладати постанову ВУЦВК'у й РНК УСРР з 10 жовтня 1928 р. "Про завдання місцевих органів влади в царині державного страхування та про притягнення сільської людности до участи в роботі органів державного страхування в сільських місцевостях".
  60. Ст. 49. Про забезпечення осіб, що втратили працездатність у зв'язку з працею воєнізації людности, що проводить спілка "Тдоавіяхем" Союзу РСР.
  61. Ч. 12 Інструкція Управи Державного Страхування УСРР, постанови: Наркомвнусправ, Наркомосвіти, Наркомфіну та Наркомюсту, Головкооперкому, Центральної Санітарно-технічної Ради УСРР (12-22 квітня, 29-31 травня, 6 червня 1929 р.); (Стр. 277-300).
  62. Ст. 50. Як застосовувати постанову Всеукраїнського Центрального Виконавчого Комітету і Ради Народніх Комісарів УСРР з 3 квітня 1929 р. "Про страхування від терористичних актів робітників низових органів влади та громадських організацій села в органах державного страхування".
  63. Ст. 51. Про доповнення інструкції НКВС "Про адміністративний нагляд за місцями видовищ і розваг".
  64. Ст. 52. Про авторський гонорар за прилюдне виконання драматичних, музичних, кінематографічних та інших творів.
  65. Ст. 53. Як органи податкової інспекції повинні вчиняти дізнання.
  66. Ст. 54. Про скасування постанови Головного Кооперативного Комітету при РНК УСРР з 1 лютого 1929 р. "Про розмір відрахування до запасного капіталу промислових та споживчих кооперативних організацій від зиску цих організацій за 1926-27 та 1927-28 операційні роки".
  67. Ст. 55. Санітарні правила влаштування та держання плювальниць.
  68. Ч. 13 Постанова Наркомвнусправ УСРР (1 квітня 1929 р.); (Стр. 301-336).
  69. Ст. 55. Інструкція про прикладення Статуту цивільного будівництва.
  70. Ч. 14 Постанова УЕН (8 липня 1929 р.); Постанови та інструкції Наркомсоцзабезу, Наркомторгу, Наркомюсту, Наркомздоров'я і Наркомпраці УСРР (1-9 липня 1929 р.); (Стр. 337-368).
  71. Ст. 56. Про розподіл міських селищ та робітничних і дачних селищ УСРР на кляси для брання ренти з земель у 1928-29 р.
  72. Ст. 57. Про облік заробітків і прибутків пенсіонерів органів соціяльного забезпечення та умови припинення виплати пенсії у зв'язку з майновим станом їх.
  73. Ст. 58. Інструкція про те, як забезпечувати родини військовослужбовців.
  74. Ст. 59. Про обов'зковий медичний огляд робітників харчових підприємств і про порядок забезпечення їх в разі тимчасового відставлення від роботи у зв'язку з виявленими в них заразливими хворобами.
  75. Ст. 60. Про встановлення плати за перемелювання селянського зерна на млинах, шеретовках, круподернях та олійницях.
  76. Ст. 61. Про зміну арт. 24 Нотаріяльної інструкції.
  77. Ч. 15 Постанови Центральної санітарно-технічної ради УСРР, Наркомсоцзабезу та Наркомюсту УСРР (5-17 липня 1929 р.); (Стр. 369-396).
  78. Ст. 62. Санітарні й спортивні норми й правила влаштування й устаткування басейнів на плавання.
  79. Ст. 63. Устава про Всеукраїнське об'єднання сліпих.
  80. Ст. 64. Інструкція про організацію та роботу товариських судів.
  81. Ст. 65. Інструкція про єднальні камери при сільських та селищних радах.
  82. Ст. 66. Як забезпечувати неповнолітніх членів родин, що втратили годувальників, коли вони вчаться в шкільних закладах.
  83. Ч. 16 Інструкція Секретаріяту ВУЦВК'у й Головкооперкому при РНК УСРР (7 червня 1929 р.); Постанови та інструкції Головкооперкому при РНК УСРР, Наркомвнусправ та Наркомюсту, Наркомздоров'я і Наркомсоцзабезу УСРР (16-29 липня 1929 р.); (Стр. 397-428).
  84. Ст. 67. Як реєструвати статути кооперативних організацій УСРР.
  85. Ст. 68. Про запровадження в життя постанови ЦВК і РНК СРСР з 6 лютого 1929 р. "Про пайові вклади до споживчих товариств".
  86. Ст. 69. Як заселяти приміщення кооперативних будинків через самопотіснення житців.
  87. Ст. 70. Про зміну всіх зразкових статутів сільсько-господарських кооперативів.
  88. Ст. 71. Про порядок і спосіб здійснення арт. 1 постанови ВУЦВК'у й РНК УСРР "Про матеріяльну участь промислових підприємств у боротьбі з пошестями в промислових районах".
  89. Ст. 72. Устава про Всеукраїнське об'єднання глухонімих.
  90. Ч. 17 Постанова УЕН (з 16 серпня 1929 р.). Постанови та інструкції Наркомвнусправ, Центральної санітарно-технічної ради, Наркомфіну, Наркомздоров'я на Наркомюсту УСРР (4 липня - 8 серпня 1929 р.); (Стр. 429-452).
  91. Ст. 73. Про зміну нормального статуту товариств взаємного кредиту.
  92. Ст. 74. Інструкція як визначити земельні дільниці під забудову в містах і селищах міського типу.
  93. Ст. 75. Санітарні правила щодо улаштування й догляду питтєвих колодязів загального користування.
  94. Ст. 76. Інструкція як прикладати постанову ВУЦВК'у й РНК УСРР з 3 квітня 1929 р. "Про право військового урядництва на житлові приміщення, що їх звільняють війскові службовці, переводжувані на службу до інших місцевостей".
  95. Ст. 77. Як видавати позики республіканського лікарницько-будівельного фонду УСРР.
  96. Ст. 78. Як Центральне довідкове бюро НКЮ УСРР видає довідки про судимість та як судові органи мають подавати до нього матеріяли про судимість.
  97. Ч. 18 Інструкції та постанови: Секретаріяту Всеукраїнського центрального виконавчого комітету, Української економічної наради та Наркомюста УСРР (10 червня - 28 серпня 1929 р.); (Стр. 453-492).
  98. Ст. 79. Про діяльність агроуповноважених сільських рад.
  99. Ст. 80. Про затвердження типового статуту міського банку.
  100. Ст. 81. Як надавати пільги з обов'язкового окладного страхування у містах 1929/1930 р.
  101. Ст. 82. Як надавати пільги з обов'язкового окладного страхування в сільських місцевостях 1929/1930 р.
  102. Ст. 83. Про право держпідприємств передавати житло-будівельним робітничим кооперативам закріплені за ними дільниці під забудову на правах безреченцевого користування.
  103. Ст. 84. Про підсудність спорів про землекористування в межах земельної громади, що підпорядкована міській або селищній раді.
  104. Ст. 85. Про право кас соціяльного страхування виконувати функції органів дізнання.
  105. Ч. 19 Постанови: УЕН, НКЮ, Наркомздоров'я, Наркомпраці, Наркомосу та Інструкція Наркомвнусправ і НКЮ УСРР (7 серпня - 17 вересня 1929 р.); (Стр. 493-516).
  106. Ст. 86. Про зосередження в Українському відділкові Геологічного комітету матеріялів геологічних, гідрогеологічних і свердлових робіт.
  107. Ст. 87. Устава про комісію обліку й реалізації лому чорних металів.
  108. Ст. 88. Про брання плати за виконання доручень чужоземних судових установ.
  109. Ст. 89. Про влаштування та санітарний стан ковбасень.
  110. Ст. 90. Про продовження реченця використання авторського права спадкоємцям письменників: Коцюбинського Михайла, Кропивницького Марка, Старицького Михайла, Тобілевича Івана та композитора Лисенка Миколи.
  111. Ст. 91. Інструкція "Як сільради провадять трус і виймання".
  112. Ст. 92. Статут державного промислового тресту "Тютюнтрест України", що є у віданні ВРНГ УСРР.
  113. Ч. 20 Інструкція Наркомюсту та постанова Наркомвнусправ УСРР (10 вересня 1929 р.); (Стр. 517-548).
  114. Ст. 93. Як райвиконкоми й сільради повинні вчиняти розсліди в справах про зловмисний неплатіж єдиного сільско-господарського податку.
  115. Ст. 94. Типовий статут приватного житлобудівельного пайового товариства.
  116. Ст. 95. Статут Всеукраїнської державної торговельної контори експорту та імпорту "Держторг УСРР".
  117. Ч. 21 Постанови Наркомосвіти УСРР і УЕН (3 жовтня, 24 грудня 1929 р.); (Стр. 549-628).
  118. Ст. 96. Як прикладати постанову Всеукраїнського центрального виконавчого комтіету і Ради Народніх Комісарів УСРР з 12 червня 1929 р. "Про плату за навчання в державних учбових закладах" до освітніх установ, що є на місцевому бюджеті.
  119. Ст. 97. Про порядок затвердження проєктів непромислового будівництва.
  120. Ст. 98. Статут Мішаного акційного товариства "Укрутильзбір".
  121. Ст. 99. Статут Державного міжокружного млинарського акційного товариства "Дніпромлин".
  122. Ст. 100. Статут Українського державного акційного товариства виробництва та торгівлі хеміко-фармацевтичними препаратами та медичним майном "Укрмедторгпром", що є у віданні Народнього Комісаріяту охорони здоров'я УСРР.
  123. Ч. 22 Постанови УЕН та Наркомздоров'я УСРР (17-18 жовтня 1929 р.); (Стр. 629-668).
  124. Ст. 101. Про підвищення крайньої вартости (ліміту) промислового будівництва, що його провадить ВРНГ УСРР, її місцеві органи та підурядні їй підприємства й установи, за перевищення якої проєкти будівництва має затверджувати ВРНГ УСРР.
  125. Ст. 102. Правила про припустиму найбільшу кількість олива в посуді.
  126. Ст. 103. Статут Українського Державного промислового тресту під найменуванням "Укртремас".
  127. Ст. 104. Статут Українського державного виноградно-виноробчого тресту, що є під орудою Народнього Комісаріяту Земельних Справ УСРР "Укрвінтрест".
  128. Ст. 105. Статут Приватного акційного товариства "Фрукто-городина".
  129. Ч. 23 Постанови Наркомвнусправ і Центральної санітарно-технічної ради УСРР (28 серпня - 29 вересня 1929 р.); (Стр. 669-708).
  130. Ст. 106. Як органи місцевого (комунального) господарства мають порушувати справи про анулювання актів денаціоналізації будинків і позбавлення прав на ці будинки.
  131. Ст. 107. Про зону санітарної охорони джерел центрального водопостачання міст, робітничих селищ та інших залюднених місць.
  132. Ст. 108. Статут Приватного торговельного акційного товариства "Топбуд".
  133. Ст. 109. Статут Державного промисловго тресту "Укртекстильтрест".
  134. Ст. 110. Зміна статуту "Укрпапіртресту".
  135. Ч. 24 Постанови УЕН, ВРНГ, Наркомторгу, Наркомюсту, Наркомвнусправ УСРР (7 вересня - 6 листопада 1929 р.); (Стр. 709-742).
  136. Ст. 111. Про доповнення постанови про розподіл міських селищ, робітничих і дачних селищ УСРР на кляси для брання ренти з земель у 1928/1929 р.
  137. Ст. 112. Інструкція як Наркомторг АМСРР та округові відділи торгівлі накладають штрафи за зламання деяких правил торговельної діяльности.
  138. Ст. 113. Список місцевостей УСРР, оголошених за умовно закриті для шукань і розвідувань на праві першого відкривача.
  139. Ст. 114. Список речей, на які не можна звертати стягання штрафів, що їх присудив кримінальний суд за відмову дати хліб або за опір переведенню хлібозаготівельного пляну.
  140. Ст. 115. Чи мають право на соціяльне забезпечення родини військослужбовців-курсантів військових шкіл.
  141. Ст. 116. Як справляти задовженість за позиками, що їх видає Американська об'єднана агрономічна корпорація "Агроджойнт".
  142. Ст. 117. Статут Всеукраїнського акційного товариства для випробування та реалізації винаходів.
  143. Ч. 25 Постанови та інструкції: УЕН, Наркомосвіти, Наркомздоров'я, Наркомпраці й Наркомюсту УСРР (26-го вересня - 22 листопада 1929 р.); (Стр. 743-762).
  144. Ст. 118. Про порядок розподілу та використання десятивідсоткового відрахування від сум, реалізованих з 3 державної внутрішньої позики індустріялізації народнього господарства Союзу РСР.
  145. Ст. 119. Про тимчасове скасування заборони вживати гачкову снасть для ловів хрящової риби.
  146. Ст. 120. Про мінімальні ставки авторського гонорару за літературні твори та про норми тиражу.
  147. Ст. 121. Як призначати відпустки за карантином при епідемічних захворюваннях.
  148. Ст. 122. Про право осіб, відставлених із складу колегії оборонців, бути за представників сторін на суді.
  149. Ст. 123. Статут Державного Промислового тресту під назвою "Державний тресткомбінат дрібних виробництв" скорочено "Держкомдрів".
  150. Ч. 26 Постанова Наркомпраці та Наркомсоцзабезу УСРР (12 листопада 1929 р.); (Стр. 763-782).
  151. Ст. 124. Про умови праці осіб, що їх допущено до роботи порядком дання їм трудової допомоги в підприємствах і установах міських товариств взаємодопомоги і товариств допомоги.
  152. Ст. 125. Статут Дніпропетровського будівничого пайового товариства "Дніпропетровський пайбуд".
  153. Ч. 27 Постанова Наркомфіну УСРР (26 жовтня 1929 р.); (Стр. 783-806).
  154. Ст. 126. Список товарів, що за арт. 17 "Правил про опис, арешт і продаж з прилюдних торгів майна неплатіїв державних і місцевих податкіів, оплат і мита" в редакції постанови ВУЦВК'у й РНК УСРР з 25 вересня 1929 р. не підлягають продажу з прилюдних торгів, а підлягають передачі кооперативним організаціям за вказівками місцевих органів торгівлі та за умови й цінами, що будуть цими органами встанвлені.
  155. Ст. 127. Статут Харківського торговельного смішаного акційного товариства "ХАТОРГ".


  Довідки про колективи:

   РАДА НАРОДНИХ КОМІСАРІВ УРСР

  Теми:

 • АКТИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ


 • Рубрики:

   ПОГРЕБИЩЕ
   УКРАЇНСЬКА РАДЯНСЬКА СОЦІАЛІСТИЧНА РЕСПУБЛІКА


   

  Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського