До 100-річчя Національної академії наук України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського
Біографістика  

Краєзнавство  Джерелознавство  

Історія  


Політологія  

Держава і право  

Пам’яткознавство  

Заклади культури та історичної пам’яті  

Культура. Мистецтвознавство  

Природознавство  Журнал бібліотеки Академії Наук УРСР. № 2  (1946)

адреса матеріалу: http://irbis-nbuv.gov.ua/ulib/item/UKR0005680


Тип рерусу: Періодика

Країна:Україна
Мова(и):Українська

Назва(и):
ЖУРНАЛ БІБЛІОТЕКИ АКАДЕМІЇ НАУК УРСР
№ 2
Дата(и):1946


 Переглянути документ   


Опис документа:

Журнал бібліотеки Академії Наук УРСР : орган Дирекції, Парторганізації та Місцевкому. - [Київ] : Вид. БАН УРСР.

№ 2 / Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – 1946.


«Журнал Бібліотеки Академії Наук УРСР» – науково-практичний часопис, фахове видання республіканського значення, пам’ятка українського бібліотекознавства. Заснований у 1946 р. як орган дирекції, парторганізації та місцевкому Бібліотеки АН УРСР (БАН; нині – Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського). Адресований фахівцям наукових бібліотек для обміну досвідом, вирішення принципових теоретичних і практичних питань із бібліотечної, бібліографічної й книгознавчої проблематики, сприяння науковому зростанню бібліотечних кадрів. Виходив у 1946–1947 рр. (два номери в 1946 р. і один – у 1947 р.; їх обсяги, відповідно, 90, 101, 108 с.).


      Зміст

 1. Від редакції. - С. 1-2.
 2. Про стан мережі бібліотек наукових установ Академії Наук УРСР /Доповідь директора Бібліотеки АН УР‎СР Ю. О. Меженка на Президії АН УРСР 21 червня 1946 року/. - С. 3-13.
 3. Витяг з протоколу № 10 засідання Президії АН УРСР 21 червня 1946 р. - С. 13-17.
 4. Шур'ян О. С. Обмін науковими виданнями з закордоном / О. С. Шур'ян. - С. 17-19.
 5. Сно О. Є. Підсумки роботи по відбудові бібліотеки Інституту геологічних наук АН УРСР / О. Є. Сно, В. Т. Сябряй. - С. 19-21.
 6. Робота з читачами у каталогів. - С. 21-26.
 7. Певський Г. М. Про допомогу Бібліотеки дисертантам / Г. М. Певський. - С. 26-32.
 8. Козель Н. Г. Газетний відділ Бібліотеки АН УРСР / Н. Г. Козель. - С. 32-39.
 9. Пуліян Г. А. Кабінет технічної інформації Бібліотеки АН УРСР / Г. А. Пуліян. - С. 39-47.
 10. Прайсман Я. Н. До питання про підготовку бібліотечних кадрів / Я. Н. Прайсман. - С. 47-55.
 11. Рапопорт М. В. До 115 роковин Одеської державної наукової бібліотеки О. М. Горького / М. В. Рапопорт. - С. 55-63.
 12. Топачевська В. В. Мережа наукових медичних бібліотек Міністерства охорони здоров'я УРСР / В. В. Топачевська, В. К. Магеровський. - С. 64-66.
 13. Венгрженовська Н. С. Бібліотека Київського державного університету ім. Т. Г. Шевченка / Н. С. Венгрженовська. - С. 66-69.
 14. Гуревич Р. Б. Відбудова систематичного каталогу в Харківській науковій державній бібліотеці імені Короленка / Р. Б. Гуревич. - С. 70-75.

 15. Критика й бібліографія.
 16. Перський Г. М. Рецензія на книгу: Григорьев Ю. В. Организация библиотечных фондов. Конспект курса. М. 1946 / Г. М. Перський. - С. 75-78.
 17. Пуліян Г. А. Корисна книга / Рецензія на книгу: Шамурин Н. И. Применение печатных карточек в библиотечных каталогах и в библиографических картотеках. М. 1946 / Г. А. Пуліян. - С. 79-84.
 18. Немчінов І. А. Нові поповнення Бібліотеки Академії Наук УРСР / І. А. Немчінов. - С. 84-88.
 19. Наша хроніка. - С. 88-99.


Довідки про колективи:

 ЖУРНАЛ БІБЛІОТЕКИ АКАДЕМІЇ НАУК УРСР
 НАЦІОНАЛЬНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ ІМЕНІ В. І. ВЕРНАДСЬКОГО

Випуски

Журнал бібліотеки Академії Наук УРСР
Випуски за 1946 рік:

Архів всіх випусків

Теми:

 • Бібліотеки


 • Рубрики:

   БІБЛІОТЕКА ІНСТИТУТУ ГЕОЛОГІЧНИХ НАУК
   НАУКОВА БІБЛІОТЕКА ІМЕНІ М. О. МАКСИМОВИЧА
   ОДЕСЬКА НАЦІОНАЛЬНА НАУКОВА БІБЛІОТЕКА
   ХАРКІВСЬКА ДЕРЖАВНА НАУКОВА БІБЛІОТЕКА ІМЕНІ В. Г. КОРОЛЕНКА

   

  Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського