До 100-річчя Національної академії наук України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

«Без “високої”, так би сказати, чи “чистої” науки ні освіта, ні школа, ні популярна література, ні, навіть, публіцистика не можуть держатись на відповідній висоті — се той фундамент, той рівень, по котрому рівняється все. Україна повинна мати академію наук і через неї забезпечити можність зайнятись чистою наукою людям, які виявляють до того потрібний хист і енергію, сотворити національну, чи пак народну, бібліотеку, гідну великої держави, національні архіви й музеї...»
Біографістика  

Краєзнавство  Джерелознавство  

Історія  


Політологія  

Держава і право  

Пам’яткознавство  

Заклади культури та історичної пам’яті  

Культура. Мистецтвознавство  

Природознавство  

Журнал бібліотеки Академії Наук УРСР. № 2  (1946)

адреса матеріалу: http://irbis-nbuv.gov.ua/ulib/item/UKR0005680


Тип рерусу: Періодика

Країна:Україна
Мова(и):Українська

Назва(и):
ЖУРНАЛ БІБЛІОТЕКИ АКАДЕМІЇ НАУК УРСР
№ 2
Дата(и):1946


 Переглянути документ   


Опис документа:

Журнал бібліотеки Академії Наук УРСР : орган Дирекції, Парторганізації та Місцевкому. - [Київ] : Вид. БАН УРСР.

№ 2 / Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – 1946.


      Зміст

 1. Від редакції. - С. 1-2.
 2. Про стан мережі бібліотек наукових установ Академії Наук УРСР /Доповідь директора Бібліотеки АН УР‎СР Ю. О. Меженка на Президії АН УРСР 21 червня 1946 року/. - С. 3-13.
 3. Витяг з протоколу № 10 засідання Президії АН УРСР 21 червня 1946 р. - С. 13-17.
 4. Шур'ян О. С. Обмін науковими виданнями з закордоном / О. С. Шур'ян. - С. 17-19.
 5. Сно О. Є. Підсумки роботи по відбудові бібліотеки Інституту геологічних наук АН УРСР / О. Є. Сно, В. Т. Сябряй. - С. 19-21.
 6. Робота з читачами у каталогів. - С. 21-26.
 7. Певський Г. М. Про допомогу Бібліотеки дисертантам / Г. М. Певський. - С. 26-32.
 8. Козель Н. Г. Газетний відділ Бібліотеки АН УРСР / Н. Г. Козель. - С. 32-39.
 9. Пуліян Г. А. Кабінет технічної інформації Бібліотеки АН УРСР / Г. А. Пуліян. - С. 39-47.
 10. Прайсман Я. Н. До питання про підготовку бібліотечних кадрів / Я. Н. Прайсман. - С. 47-55.
 11. Рапопорт М. В. До 115 роковин Одеської державної наукової бібліотеки О. М. Горького / М. В. Рапопорт. - С. 55-63.
 12. Топачевська В. В. Мережа наукових медичних бібліотек Міністерства охорони здоров'я УРСР / В. В. Топачевська, В. К. Магеровський. - С. 64-66.
 13. Венгрженовська Н. С. Бібліотека Київського державного університету ім. Т. Г. Шевченка / Н. С. Венгрженовська. - С. 66-69.
 14. Гуревич Р. Б. Відбудова систематичного каталогу в Харківській науковій державній бібліотеці імені Короленка / Р. Б. Гуревич. - С. 70-75.

 15. Критика й бібліографія.
 16. Перський Г. М. Рецензія на книгу: Григорьев Ю. В. Организация библиотечных фондов. Конспект курса. М. 1946 / Г. М. Перський. - С. 75-78.
 17. Пуліян Г. А. Корисна книга / Рецензія на книгу: Шамурин Н. И. Применение печатных карточек в библиотечных каталогах и в библиографических картотеках. М. 1946 / Г. А. Пуліян. - С. 79-84.
 18. Немчінов І. А. Нові поповнення Бібліотеки Академії Наук УРСР / І. А. Немчінов. - С. 84-88.
 19. Наша хроніка. - С. 88-99.


Довідки про колективи:

 НАЦІОНАЛЬНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ ІМЕНІ В. І. ВЕРНАДСЬКОГО

Випуски

Журнал бібліотеки Академії Наук УРСР
Випуски за 1946 рік:

Архів всіх випусків

Теми:

 • Бібліотеки


 • Рубрики:

   БІБЛІОТЕКА ІНСТИТУТУ ГЕОЛОГІЧНИХ НАУК
   НАУКОВА БІБЛІОТЕКА ІМЕНІ М. О. МАКСИМОВИЧА
   ОДЕСЬКА НАЦІОНАЛЬНА НАУКОВА БІБЛІОТЕКА
   ХАРКІВСЬКА ДЕРЖАВНА НАУКОВА БІБЛІОТЕКА ІМЕНІ В. Г. КОРОЛЕНКА


   

  Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського