До 100-річчя Національної академії наук України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

«Без “високої”, так би сказати, чи “чистої” науки ні освіта, ні школа, ні популярна література, ні, навіть, публіцистика не можуть держатись на відповідній висоті — се той фундамент, той рівень, по котрому рівняється все. Україна повинна мати академію наук і через неї забезпечити можність зайнятись чистою наукою людям, які виявляють до того потрібний хист і енергію, сотворити національну, чи пак народну, бібліотеку, гідну великої держави, національні архіви й музеї...»
Біографістика  

Краєзнавство  Джерелознавство  

Історія  


Політологія  

Держава і право  

Пам’яткознавство  

Заклади культури та історичної пам’яті  

Культура. Мистецтвознавство  

Природознавство  

 Збір законів і розпоряджень робітничо-селянського уряду України за 1921 р (1921)

адреса матеріалу: http://irbis-nbuv.gov.ua/ulib/item/UKR0005684


 • Збірники законів та розпоряджень Робітничо-селянського Уряду України
 • Тип рерусу: Книги

  Країна:Україна
  Мова(и):Українська

  Назва(и):
  ЗБІР ЗАКОНІВ І РОЗПОРЯДЖЕНЬ РОБІТНИЧО-СЕЛЯНСЬКОГО УРЯДУ УКРАЇНИ ЗА 1921 Р
  1921.
  Дата(и):1921

  Колекції:

   Переглянути документ   


  Опис документа:

  Збір законів і розпоряджень робітничо-селянського уряду України за 1921 р / Рада Народних Комісарів УРСР. – Харьков: Вторая Советская типогр., Гончар. бульв. №6/2, 1921. – 703 с. – (Издание Народного Крмиссариата Юстиции У. С. С. Р. Харьков, 1921г.).

  1921. № 1-15, 17, 19-20.


  Видання містить постанови, декрети та інструкції, Ради народних комісарів, Президії Всеукраїнського центрального виконавчого комітету, Всеукраїнського центрального виконавчого комітету та Народного комісаріату юстиції Української Соціалістичної Радянської Республіки за 1921 рік; постанови та резолюції 5-го Всеукраїнського з'їзду Рад робітничих, селянських і червоноармійських депутатів(15 лютого - 3 березня 1921 р.). Для юристів, істориків і політологів.

  Издание содержит постановления, декреты и инструкции Совета народных комиссаров, Президиума Всеукраинского центрального исполнительного комитета, Всеукраинского центрального исполнительного комитета и Народного комиссариата юстиции УССР за 1921 год; постановления и резолюции 5-го Всеукраинского съезда Советов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов (15 февраля - 3 марта 1921 г.). Для юристов, историков и политологов.


        Зміст

  1. Ч. 1 Постанови РНК і ВУЦВК; декрети РНК (1-29 січня 1921 року); (Стр. 1-32).
  2. Ст. 1. Про монополізацію насіння вики (постанова).
  3. Ст. 2. Про забезпечення родин інвалідів (постанова).
  4. Ст. 3. Про порядок видачі грошевої допомоги на випадок тимчасової втрати працездатности (постанова).
  5. Ст. 4. Про переміну назви Херсонської губернії на Миколаївську (постанова).
  6. Ст. 5. Про предкладання Український Комісії Використання матеріяльних кошторисів відомостей про рух і існуючи лишки товарів (постанова).
  7. Ст. 6. Про мобілізацію техничного персоналу і гірничих робітників камяновугільної промисловости (постанова).
  8. Ст. 7. Про відклик кваліфікованих робітників із частин Червоної Армії і з числа військово-полонених Південного фронту (постанова).
  9. Ст. 8. Про заборону реквізицій майна і помешкань, що належать установам, які працюють по чумі рогатої худоби (постанова).
  10. Ст. 9. Про фаховців по сільському господарству (постанова).
  11. Ст. 10. Про заходи забезбечення матеріялами для щеплення необхідними для боротьби з заразливими хворобами (постанова).
  12. Ст. 11. Про об'єднання управління ветерінарної частини Республіки (постанова).
  13. Ст. 12. Про Надзвичайного Уповноваженого Раднаркому У. С. Р. Р. по справах поліграфічної промисловости (постанова).
  14. Ст. 13. Про організацію курсів для підготовки санітарних інспекторів для Донецького Басейну (постанова).
  15. Ст. 14. Про дісціплінарну владу органів Ц. П. К. П. (постанова).
  16. Ст. 15. Про приписку військових шпиталів до окремих волостей (постанова).
  17. Ст. 16. Про надзвичайну комісію по проведенню гужової повинности (постанова).
  18. Ст. 17. Про постачання палива для Миколаїва, Одеси, Херсону і Елисаветгороду (постанова).
  19. Ст. 18. Про переведення витрат по підготовці до V-го З'їзду Рад (постанова).
  20. Ст. 19. Про постанову 8-го З'їзду Рад Р.С.Ф.Р.Р. по господарських питаннях (постанова).
  21. Ст. 20. Про віднесення невиконаних витрат минувших кошторисових періодів на кредити дієвого кошторису (постанова).
  22. Ст. 21. Про притягнення до продовольчої праці на селі жінок-селянок (постанова).
  23. Ст. 22. Про порядок розгляду і оголошення законодавчих і урядових актів (декрет).
  24. Ст. 23. Про участь представника Відділу Законодавчих Проектів і Кодіфікації Н.К.Ю. в засіданнях Рад Народніх Комісарів (постанова).
  25. Ст. 24. Про визнання праці Укртрамоту - ударною (постанова).
  26. Ст. 25. Про Уповноважених Р.С.Ф.Р.Р. при Раднаркомі У.С.Р.Р. (постанова).
  27. Ст. 26. Про Уповноваженого Наркомпоштеля Р.С.Ф.Р.Р. при Раднаркомі У.С.Р.Р. (постанова).
  28. Ст. 27. Про звільнення від військової служби по релігійним пересвідченням (декрет).
  29. Ст. 28. Про заборону заняття помешкань лікарсько-санітарних установ і забрання майна з них (постанова).
  30. Ст. 29. Про мобілізацію робітників поліграфичного виробництва (постанова).
  31. Ст. 30. Про переведення засівної компанії (постанова).
  32. Ст. 31. Про Українську Академію Наук (постанова).
  33. Ст. 32. Про трудмобілізацію демобілізованих червоноармійців (постанова).
  34. Ст. 33. Про порядок затвердження проектів натурпреміювання (декрет).
  35. Ст. 34. Про мобілізацію гірників (постанова).
  36. Ст. 35. Про мілітарізацію медичних шкіл (декрет).
  37. Ст. 36. Про Всеукраїнську Надзвичайну Протипожежну Комісію (постанова).
  38. Ст. 37. Про заборону забивання молодняку (декрет).
  39. Ст. 38. Про організацію дитячих яслів (постанова).
  40. Ст. 39. Про організацію Головного Управління Державного Кіннозаводства і Коноводства при Наркомземі (постанова).
  41. Ч. 2 Постанови РНК, ВУЦВК; декрети РНК, ВУЦВК; статути РНК (30-го січня до 15-го лютого 1921 року); (Стр. 33-64).
  42. Ст. 40. Про розподіл дієтичних продуктів (постанова).
  43. Ст. 41. Про заходи боротьби з бандитизмом (постанова).
  44. Ст. 42. Про Секретаріяти Губ. Повіт. Нарад (постанова).
  45. Ст. 43. Про забезпечення сільсько-господарських досвідних установ Наркомзему необхідними умовами правильної праці (декрет).
  46. Ст. 44. Про трудове дезертирство і про органи боротьби з ним (постанова).
  47. Ст. 45. Про боротьбу з бандитизмом (постанова).
  48. Ст. 46. Про діяльність Народнього Комісаріяту Соціяльного Забезпечення (постанова).
  49. Ст. 47. Про створення єдиного пляну сільсько-господарських досвідних робіт на Україні (постанова).
  50. Ст. 48. Про вшанування пятидесятилітньої науково-агрономичної праці професора Л. І. Зайкевича (постанова).
  51. Ст. 49. Про дозвіл Укрнадзвуповрадпостачарму набувати предмети на вільному ринку (постанова).
  52. Ст. 50. Про допомогу жертвам контр-революції (декрет).
  53. Ст. 51. Про Науку і Вищі Школи (постанова).
  54. Ст. 52. Про встановлення телеграфно-телефоничного звязку і залічної сігналізації (постанова).
  55. Ст. 53. Про встановлення Інстітуту наукового вивчення праці (постанова).
  56. Ст. 54. Про "Асканія-Нова" (декрет).
  57. Ст. 55. Про упрощення грошових розрахунків (постанова).
  58. Ст. 56. Про право безплатного переїзду командированих по переведенню "Тижня Профруху" (постанова).
  59. Ст. 57. Про пересунення годинникової стрілки (постанова).
  60. Ст. 58. Про організацію риболовлі і рибної промисловости на Україні (постанова).
  61. Ст. 59. Про створення Окремої Комісії для продовольства і палива (постанова).
  62. Ст. 60. Про організацію реформаторіїв (постанова).
  63. Ст. 61. Про призначення головою Центральної Ради Захисту Дітей тов. Скрипника (декрет).
  64. Ст. 62. Про призначення головою Центральної Засівної Комісії тов. Мануільского (декрет).
  65. Ст. 63. Про вибори до Ради незаможних селянок (постанова).
  66. Ст. 64. Про свято "Міжнароднього дня робітниці" 8-го березня (постанова).
  67. Ст. 65. Про Центральну Міжвідомчу Комісію по обліку і росподілу літератури (статут).
  68. Ст. 66. Про відступлення помешкань для "Палаців Праці" (постанова).
  69. Ст. 67. Про Головний політико-освітний Комітет (декрет).
  70. Ст. 68. Про коменданта всіх озброєних сил на Україні і Уповноваженого Р.С.Ф.Р.Р. на Україні (постанова).
  71. Ст. 69. Про боротьбу з вовками (постанова).
  72. Ст. 70. Про робітничо-селянську міліцію (статут).
  73. Ст. 71. Про мобілізацію робітників охорони праці (постанова).
  74. Ст. 72. Про поліпшення умов розміщення і життя частин Червоної Армії (постанова).
  75. Ч. 3 Постанови ВУЦК, РНК, 5-го Всеукраїнського З'їзду Рад; декрети РНК; інструкція Народнього Комісаріяту Юстиції; резолюції 5-го Всеукраїнського З'їзду Рад (15 лютого - 3 березня 1921 року); (Стр. 65-110).
  76. Ст. 73. Про святкування памяти Т. Шевченко (постанова).
  77. Ст. 74. Про заходи до поширення засівів олійних рослин (постанова).
  78. Ст. 75. Про шкільну повинність працьовників соціяльного виховання (декрет).
  79. Ст. 76. Про шкільну-трудову мобілізацію слухачів педагогичних наукових закладів (декрет).
  80. Ст. 77. Про облік культурно-освітних працьовників (постанова).
  81. Ст. 78. Про використання військових частин на місцях для переведення весняної засівної кампанії (постанова).
  82. Ст. 79. Про забезпечення залізниць на 1920 і 1921 р.р. від сніжних заметів (постанова).
  83. Ст. 80. Про забезпечення харчами буряко-цукрових господарств на період весняного оброблення піль 1921 року (постанова).
  84. Ст. 81.Про час вступлення в життя законів (декрет).
  85. Ст. 82. Про оголошення декретів і постанов (постанова).
  86. Ст. 83. Про організацію біжучих статистичних доглядів за діяльністю Народніх Комісаріятів і Правлінь Уповноважених (декрет).
  87. Ст. 84. Про звернення діяльности Наркомосвіти з метою заволодіння просвітньої справи (постанова).
  88. Ст. 85. Про мобілізацію деяких категорій робітників електричної промисловости (постанова).
  89. Ст. 86. Про забезпечення сільсько-господарських шкіл шкільними господарствами (декрет).
  90. Ст. 87. Про притягнення до трудової повинности чоловіків до 55 р. (постанова).
  91. Ст. 88. Про ліквідацію товариств відповідальної праці (постанова).
  92. Ст. 89. Про облік і росподіл вузько-колійного залізничного майна (постанова).
  93. Ст. 90. Про Амнистії 5-го Всеукраїнського З'їзду Рад (постанова).
  94. Ст. 91. Про переведення амнистії 5-го Всеукраїнського З'їзду Рад (інструкція).
  95. Ст. 92. Про радянське будівництво (постанова).
  96. Ст. 93. Про спілкову умову між У.С.Р.Р. і Р.С.Ф.Р.Р. (резолюція).
  97. Ст. 94. Про закріплення землекористування (постанова).
  98. Ст. 95. Про відбудову сільського господарства (резолюція).
  99. Ст. 96. Про устрій землі (резолюція).
  100. Ст. 97. Про організацію господраства (резолюція).
  101. Ст. 98. Про колективізацію сільського господарчого виробництва (постанова).
  102. Ст. 99. Про лісове господарство (постанова).
  103. Ст. 100. Про харчову справу (резолюція).
  104. Ст. 101. Про господарське будівництво (резолюція).
  105. Ст. 102. Про паливо (резолюція).
  106. Ст. 103. Про домашню промисловість (резолюція).
  107. Ст. 104. Про цукрову промисловість (резолюція).
  108. Ст. 105. Про Червоний орден трудового стягу (резолюція).
  109. Ст. 106. Про електрофікацію (резолюція).
  110. Ст. 107. Про організацію праці (резолюція).
  111. Ст. 108. Про Народню Освіту (резолюція).
  112. Ст. 109. Про відбудову транспорту (постанова).
  113. Ст. 110. Про збір законів про комітети незаможних селян (постанова).
  114. Ст. 111. Склад Центрального Виконавчого Комітету, вибраний 5-им Всеукраїнським З'їздом Рад.
  115. Ч. 4 Постанови РНК, Президії ВУЦВК; декрети РНК (4-26 березня 1921 року); (Стр. 111-136).
  116. Ст. 112. Про оплату праці спеціялістів (постанова).
  117. Ст. 113. Про скасування обовязуючих вище норми робіт (постанова).
  118. Ст. 114. Про зміну загальної тарифної установи (постанова).
  119. Ст. 115. Про окремі Бюра по виміні службової кореспонденції між радянськими установами (постанова).
  120. Ст. 116. Про скасування оплати за медицинські засоби, що відпускаються по рецепті лікарів з аптек (постанова).
  121. Ст. 117. Про Надзвичайну Комісію по проведенню гужової повинности в Донбасі (постанова).
  122. Ст. 118. Про постачання робітникам (постанова).
  123. Ст. 119. Про безплатне відпускання населенню харчових продуктів (постанова).
  124. Ст. 120. Про організацію робітничих факультетів (декрет).
  125. Ст. 121. Про порядок дозволу праці служителям релігійних культів (постанова).
  126. Ст. 121. Про організацію державної господарської допомоги тим, що потерпіли від стихійних нещасть (постанова).
  127. Ст. 123. Про ліквідацію підрядництва (постанова).
  128. Ст. 124. Про порядок руху і обслуговування демобілізованих червоноармійців (постанова).
  129. Ст. 125. Про купівлю для державних музеїв у приватних осіб музейних вартостей (декрет).
  130. Ст. 126. Про обєднання всього будівництва Республіки (постанова).
  131. Ст. 127. Про мобілізацію робітників поліграфічного промислу (постанова).
  132. Ст. 128. Про розрахункові операції (постанова).
  133. Ст. 129. Про постачання бактеріологичним і віспощепільним інстітутам, що вироблюють лікарські охоронні і діагностичні сироватки і вакціни (постанова).
  134. Ст. 130. Про охорону і розвій конозаводства і коноводства на Україні (постанова).
  135. Ст. 131. Про працю Наркомздорову (постанова).
  136. Ст. 132. Про поширення попередньої ревізії на кооперативні організації і споживчі товариства (постанова).
  137. Ст. 133. Про організацію асенізаційних обозів при Комунвідділах (постанова).
  138. Ст. 134. Про адміністративно-теріторіяльну зміну Одеської і Миколаївської губернії (постанова).
  139. Ст. 135. Про новий адміністративно-теріторіяльний поділ Олександрівської губернії (постанова).
  140. Ст. 136. Про поліпшення положення робітників цукрового промислу (постанова).
  141. Ст. 137. Про проведення трудової повинности для обслуговування цукрової промисловости (постанова).
  142. Ст. 138. Про прискорену підготовку робітників гірничої справи в Донецькому Басейні (декрет).
  143. Ст. 139. Про працю Укрраднаргоспу (постанова).
  144. Ст. 140. Про порядок затвердження проєктів по будівництву промислових споруд (постанова).
  145. Ст. 141. Про забезпечення догляду й адміністрації в місцях увязнення і карних установах Наркомюсту (постанова).
  146. Ч. 5 Постанови ВУЦВК, РНК; статут ВУЦВК; інструкції ВУЦВК (27 березня - 6 квітня 1921 року); (Стр. 137-166).
  147. Ст. 142. Про зменшення продроскладки на врожай 1920/21 р. (постанова).
  148. Ст. 143. Про заміну продроскладки податком (постанова).
  149. Ст. 144. Про комісії по поліпшенню побуту робітників (статут).
  150. Ст. 145. Про назначення т. т. Манцева і Балицького (постанова).
  151. Ст. 146. Про Всеукраїнську Надзвичайну Комісію по боротьбі з контреволюцією і преступами по службі (постанова).
  152. Ст. 147. Про міжвідомчу Комісію по боротьбі з проституцією (постанова).
  153. Ст. 148. Про секції Рад Робітничих і Червоноармійських депутатів (Міскрад) (інструкція).
  154. Ст. 149. Про права і обовязки члена Міськради (інструкція).
  155. Ст. 150. Про Червону Армію (постанова).
  156. Ст. 151. Про регулярні перевибори Рад і про скликання в визначені терміни з'їздів Рад (постанова).
  157. Ст. 152. Про скликання регулярних поширених нарад голов Сельрад, Селькомнезамів, Волвиконкомів, Волкомнезамів і Політвиконкомів (постанова).
  158. Ст. 153. Про дісциплінарні кари за порушення службової дісціпліни в радянських установах (постанова).
  159. Ст. 154. Про зменшення зернової роскладки на врожай 1920 р. (постанова).
  160. Ст. 155. Про натуральний податко на зернові продукти (постанова).
  161. Ст. 156. Про основні норми постачання робітникам і службовцям (постанова).
  162. Ст. 157. Про боротьбу з сапом (постанова).
  163. Ст. 158. Про утворення особливої міжвідомчої комісії з метою боротьби зі спекуляцією та переступами на посадах в економічних установах (постанова).
  164. Ст. 159. Про надання права Всеукркомпраці оголошувати мобілізацію сплавці лісу (постанова).
  165. Ст. 160. Про відання Комнезаможам набраного насіньового матеріялу волосного фонду (постанова).
  166. Ст. 161. Про засіви цукрових буряків (постанова).
  167. Ст. 162. Про премії на буряки (постанова).
  168. Ст. 163. Про набуття робітничим організаціям продуктів у селян (постанова).
  169. Ст. 164. Про користування селян своїми лишками (постанова).
  170. Ст. 165. Про Всеукраїнську Надзвичайну комісію (постанова).
  171. Ст. 166. Про поповнення і постачання міліції (постанова).
  172. Ст. 167. Про постачання урядовим установам г. "Вісти" (постанова).
  173. Ст. 168. Про Комісію при ВУЦВК по історії Української революції і Комуністичної партії (постанова).
  174. Ст. 169. Про регулювання скликання з'їздів Конференцій і Нарад (постанова).
  175. Ст. 170. Про постачання г. "Вісти" інформаційного матеріялу і статтів (постанова).
  176. Ст. 171. Про Реввійськтрибунал Української Соціялістичної Радянської Республіки (постанова).
  177. Ч. 6 Постанови ВУЦВК і РНК; інструкція, закон, декрети РНК (5-10 квітня 1921 року); (Стр. 167-196).
  178. Ст. 172. Про закріплення землі в трудове користування (інструкція).
  179. Ст. 173. Про губернії, які не виконали раскладки (постанова).
  180. Ст. 174. Про державне зразкове дитяче містечко імени ІІІ-го Комуністичного Інтернаціоналу в м. Одесі (декрет).
  181. Ст. 175. Про натурпремювання робітників (постанова).
  182. Ст. 176. Про урегулювання оплати праці робітників (декрет).
  183. Ст. 177. Про соціяльне забезпечення членів родин робітників та службовців (постанова).
  184. Ст. 178. Про заходи відновлення промислового тютюництва (постанова).
  185. Ст. 179. Про порядок висилання злочинного елементу за межі У.С.Р.Р. (постанова).
  186. Ст. 180. Про споживчу Кооперацію (постанова).
  187. Ст. 181. Про затвердження т. Кіна Наркомвнусправ, т. Трофімова Заступовнаркомпоштелю (постанова).
  188. Ст. 182. Про уповноваженних Центральних Установ (постанова).
  189. Ст. 183. Про постачання робітникам і службовцям проводягу і спеціяльних речей (постанова).
  190. Ст. 184. Про порядок видання на місцях обовязкових постанов (постанова).
  191. Ст. 185. Про Комітети Незаможних Селян (закон).
  192. Ст. 186. Про продовження терміну явки бандитів (постанова).
  193. Ст. 187. Про організацію військово-асенізаційних обозів (декрет).
  194. Ст. 188. Про забезпечення професора В. Я. Данилевського (постанова).
  195. Ст. 189. Про мобілізацію котельщиків і будівельних робітників (постанова).
  196. Ст. 190. Про нотаріяльні функції (постанова).
  197. Ст. 191. Про шпиталі-санаторії і будинки відпочинку для червоноармійців (постанова).
  198. Ч. 7 Постановления СНК и ВУЦИК; инструкция ВУЦИК; декреты СНК (19-27 апреля 1921 г.); (Стр. 197-226).
  199. Ст. 192. Об уменьшении разверстки на сельско-хозяйственные продукты (декрет).
  200. Ст. 193. О разрешении свободного обмена, покупки и продажи сельско-хозяйственных продуктов и фабрично-заводских и кустарных изделий (постановление).
  201. Ст. 194. Об отпусках рабочим и служащим на 1921 г. (постановление).
  202. Ст. 195. Об облегчении перехода рабочих и служащих из одного предприятия в другое (постановление).
  203. Ст. 196. О Селянских Будынках (декрет).
  204. Ст. 197. О домах отдыха для рабочих (постановление).
  205. Ст. 198. Об обеспечении рабочих и служащих, отправляемых на курорты в санатории и дома отдыха (постановление).
  206. Ст. 199. Об охране племенного животноводства (постановление).
  207. Ст. 200. О порядке сношения местных исполкомов с Президиумом ВУЦИК и с Совнаркомом (постановление).
  208. Ст. 201. О порядке и способах ведения заседания исполкомов на фабриках и заводах (постановление).
  209. Ст. 202. Об организации городских Советов рабочих и красноармейских депутатов (постановление).
  210. Ст. 203. О порядке награждения орденом Трудового Красного знамени (постановление).
  211. Ст. 204. О распределении расмасла на Украине (постановление).
  212. Ст. 205. Об охране советских хозяйств (постановление).
  213. Ст. 206. О Чрезвычайной Всеукраинской Тройке по борьбе с незаконным использованием транспорта и нарушениями правил проезда (постановление).
  214. Ст. 207. О разрешении Упрсанукру закупать продовольствие для больных и раненых красноармейцев на вольном рынке(постановление).
  215. Ст. 208. Об учреждении Центральных Курсов инструкторов Профобразования (постановление).
  216. Ст. 209. О борьбе с нарушениями революционного порядка на железнодорожных и водных путях (постановление).
  217. Ст. 210. О комиссиях по отсрочкам и откомандированиям трудообязанных при НКТ (постановление).
  218. Ст. 211. Об организации Сближения Главполитпросвета и Пура (постановление).
  219. Ст. 212. О Всеукрстатбюро (постановление).
  220. Ст. 213. О передаче Всеиздата в Наркомпрос (декрет).
  221. Ст. 214. Об учреждении "Детского дома имени Т. Шевченко" (постановление).
  222. Ст. 215. О мерах к повышению работоспособности железных дорог и водного транспорта (постановление).
  223. Ст. 216. Об установлении общего научного минимума обязательного для преподавания во всех высших учебных заведениях (постановление).
  224. Ст. 217. О пополнении состава Головной Управы Украинского Червонного Креста (постановление).
  225. Ст. 218. О назначениях (постановление).
  226. Ст. 219. О включении Переяславского уезда в состав Киевской губернии (постановление).
  227. Ст. 220. О первомайской амнистии (постановление).
  228. Ст. 221. О ликвидации Всеукркомтруда и местных Комтрудов и реорганизаци Управления Уполнаркомтруда (постановление).
  229. Ст. 222. Об обеспечении малолетних, снимаемых с работ в Донбессе (постановление).
  230. Ч. 8 Договара и соглашения за 1921 г. (Стр. 227-263).
  231. Ст. 223. Мирный договор между Россией и Украиной с одной стороны и Польшей с другой.
  232. Ст. 224. Соглашение о Репатриации заключенное между Россией и Украиной с одной сторны и Польшей с другой.
  233. Ст. 225. Дополнительный протокол к Соглашению о Репатриации.
  234. Ст. 226. Мирный договор с Литвой.
  235. Ст. 227. Соглашение между У.С.С.Р. и Л.Д.Р. о порядке оптации Литовского гражданства.
  236. Ч. 9 Постановления СНК и ВУЦИК; декреты, положения, инструкции ВУЦИК и СНК; иструкция Народного Комиссариата Иностранных Дел и Народного Комиссариата Юстиции (6-25 мая 1921 г.); (Стр. 273-304).
  237. Ст. 228. О снабжении рабочей силой хозяйственных органов (постановление).
  238. Ст. 229. Об обеспечении семей рабочих и служащих в случаях смерти их кормильца (постановление).
  239. Ст. 230. Об обеспечении семейств командного состава Красной Армии (постановление).
  240. Ст. 231. О передаче трудовых частей Наркомтруду (постановление).
  241. Ст. 232. О мерах по улучшению водоснабжения, канализации и ассенизации (постановление).
  242. Ст. 233. О утверждении состава Народных Комиссаров и членов коллегий Наркоматов (постановление).
  243. Ст. 234. Об обязательном возврате тары (постановление).
  244. Ст. 235. О мерах, обеспечивающих успешность заготовки торфяного топлива в сезон 1921 г. (постановление).
  245. Ст. 236. О телеграфной связи (постановление).
  246. Ст. 237. О работе Наркомюста (постановление).
  247. Ст. 238. О приеме и эвакуации эмигрантов Америки и других стран, переселяющихся на Украину (постановление).
  248. Ст. 239. Об амнистии польским гражданам (декрет).
  249. Ст. 240. О порядке применения амнистии польским гражданам (инструкция).
  250. Ст. 241. О Верховном Судебном Контроле (положение).
  251. Ст. 242. О Верховном Кассационном Трибунале (положение).
  252. Ст. 243. О волостных военных отделах (постановление).
  253. Ст. 244. О продлении деятельности Чрезвычайной Комиссии по проведении гужевой повинности в Донбассе (постановление).
  254. Ст. 245. О денежных знаках Республики (декрет).
  255. Ст. 246. Об отмене процентного сбора с гуртового скота (декрет).
  256. Ст. 247. Об отмене особого сбора в пользу городов (декрет).
  257. Ст. 248. О порядке снабжения оспопрививательных интитутов фуражем (постановление).
  258. Ст. 249. Об обеспечении деятельности проф. Данилевского (постановление).
  259. Ст. 250. О работе Уполнаркомфина (постановление).
  260. Ст. 251. Об изъятии из декрета о расчетных операциях для Наркомздрава (постановление).
  261. Ст. 252. О передаче Главного Управления Общественно-принудительных работ и повинностей в Наркомюст (постановление).
  262. Ст. 253. О применении декрета СНК от 23 апреля 1921 г. об установлении ответственности за разграбление Совхозов (инструкция).
  263. Ст. 254. О борьбе с неграмотностью (постановление).
  264. Ст. 255. О согласованности работ Наркомпрода, Вукопспилки и Южбюро В.Ц.С.П.С. в области закупочных и товарообменных операциях (постановление).
  265. Ст. 256. О нормах снабжения служащих и рабочих милитаризованных учреждений (постановление).
  266. Ст. 257. О снабжении продовольствием и фуражем летучих истребительных отрядов (постановление).
  267. Ст. 258. Об оказании помощи летчикам при вынужденных спусках самолетов (постановление).
  268. Ст. 259. Об отделе по работе Комнезамов НКВД и подотделов того же наименования отделов управленя и уездных исполнительных комитетов (положение).
  269. Ст. 260. О лечебно-санитарном деле на железных, водных и шоссейных путях Украины (постановление).
  270. Ст. 261. О контакте между военно-санитарным ведомоством и Наркомздравом У.С.С.Р. (постановление).
  271. Ст. 262. О волостных отделах труда (постановление).
  272. Ст. 263. О порядке применения амнистий по приговорам, бывшим на рассмотрении В.У.Ц.И.К. в порядке помилования (постановление).
  273. Ч. 10 Инструкция, постановления, декреты и положение СНК (27 мая - 7 июня 1921 г.); (Стр. 305-336).
  274. Ст. 264. О порядке отвода земель для нужд путей сообщения (постановление).
  275. Ст. 265. О натуральном налоге на хлеб, картофель и масленичные семена (постановление).
  276. Ст. 266. О проведении осенней посевной кампании в 1921 году (постановление).
  277. Ст. 267. О снабжении продовольствием и предметами широкого потребления учебно-воспитательных учреждений (декрет).
  278. Ст. 268. Об обеспечении рабочих факультетов общежитиями (постановление).
  279. Ст. 269. О наблюдении за состоянием трав и посевов и результатами урожая (постановление).
  280. Ст. 270. О местностях, объявленных на военном положении (постановление).
  281. Ст. 271. О порядке прохождения и утверждения штатов (декрет).
  282. Ст. 272. Об опытных (экспериментальных) учебных учреждениях (декрет).
  283. Ст. 273. О сверхурочных работах (декрет).
  284. Ст. 274. Об учреждении Комиссии Промсырья при Наркомземе (постановление).
  285. Ст. 275. О железно-дорожных помещениях (постановление).
  286. Ст. 276. Об оказании помощи хозяйствам, лишившимся лошадей на гужевой повинности (постановление).
  287. Ст. 277. О трудовом дезертирстве (постановление).
  288. Ст. 278. Об образовании посевного фонда для осенней посевной кампании (постановление).
  289. Ст. 279. О проведении осенней продкампании по реализации натурналога (постановление).
  290. Ст. 280. О снабжении сотрудников Комиссариатов.
  291. Ст. 281. Об охране и обороне железных дорог и водных путей сообщения на Украине (постановление).
  292. Ст. 282. О контроле над потребительской кооперацией (декрет).
  293. Ст. 283. О порядке прохождения смет через Малый Совнарком (постановление).
  294. Ст. 284. О порядке составления, рассмотрения, утверждения и исполнения финансовых смет (постановление).
  295. Ст. 285. О Кооперативном Комитете (положение).
  296. Ст. 286. О продснабжении Комнезаможей (постановление).
  297. Ст. 287. О мерах обеспечения ветеринарной организации средствами борьбы с заразными болезнями домашних животных (постановление).
  298. Ст. 288. О порядке предъявления продорганам заявок на продфураж и предметы первой необходимости и о контроле над их расходованием (постановление).
  299. Ч. 11 Постановления ВУЦИК и СНК; положения и декреты СНК (8-21 июня 1921 г.); (Стр. 337-368).
  300. Ст. 289. О совете Внешней Торговли при Уполномоченном по Внешторгу на Украине (положение).
  301. Ст. 290. Об инспекции сахарной промышленности (положение).
  302. Ст. 291. О ведении во всех учреждениях и предприятиях списков рабочих и служащих (постановление).
  303. Ст. 292. О порядке привлечеия крестьянства к труду и гужповинности в период полевых работ (постановление).
  304. Ст. 293. О мерах борьбы с детской беспризорностью (постановление).
  305. Ст. 294. Об освобождении от трудгужповинности работающих в рыбной промышленности (постановление).
  306. Ст. 295. Об урегулировании порядка снабжения продовольствием и предметами широкого потребления (постановление).
  307. Ст. 296. Об урегулировнии порядка закупки на вольном рынке предметов широкого потребления (постановление).
  308. Ст. 297. О комиссиях по выдаче разрешений на вывоз имущества репатриируемых (положение).
  309. Ст. 298. Об обеспечении культурно-просветительных и учебно-воспитательных учреждений помещениями (декрет).
  310. Ст. 299. О сохранении за профтехническими учебными заведениями материалов и инвентаря (постановление).
  311. Ст. 300. О налогах и сборах в пользу городских советов с торговли и промыслов (постановление).
  312. Ст. 301. О средствах поощрения волстатистики (постановление).
  313. Ст. 302. О порядке использования и распределения сельско-хозяйственных машин и орудий.
  314. Ст. 303. О налоговой инспекции Наркомпрода (положение).
  315. Ст. 304. Об образовнии местных налоговых комиссий (по проведению производственных и сырьевых налогов) (постановление).
  316. Ст. 305. О бесплатном взимании натурналога (постановление).
  317. Ст. 306. Об улучшении условий труда в учреждениях НКПТ (постановление).
  318. Ст. 307. Об урегулировании порядка движения беженцев (постановление).
  319. Ст. 308. О курсах для подготовки санитарных инспекторов (постановление).
  320. Ст. 309. Об объединении деятельности Редиздатотделов Наркоматов и Центральных учреждений Украины (постановление).
  321. Ст. 310. О Всеукраинской Академии Наук (положение).
  322. Ст. 311. О борьбе с хищениями грузов на государственных складах и при транспортировании грузов железнодорожным, водным и гужевым путем (постановление).
  323. Ст. 312. О работе НКРКИ (постановление).
  324. Ст. 313. Об авансовом кредите кооперации (постановление).
  325. Ст. 314. Об отзыве из армии специалистов по водному транспорту (постановление).
  326. Ст. 315. О порядке увольнения в бессрочный отпуск красноармейцев и военнослужащих из числа бывш. почтово-телеграфных работников (постановление).
  327. Ст. 316. О распределении предметов медико-санитарного характера (постановление).
  328. Ст. 317. О пайке для особо ответственных и совершенно незаменимых работников центральных, губернских и уездных учреждений (постановление).
  329. Ст. 318. Об изменении ст. ст. 1, 2 и 11 декрета Совнаркома от 12 июня 1920 г. "Об ответственности несовершеннолетних" (постановление).
  330. Ст. 319. О сохранении права на получение карточек "Красной Звезды" членами семейств красноармейцев в случае смерти или инвалидности этих последних (постановление).
  331. Ст. 320. О кустарной и мелкой промышленности и кустарной сельско-хозяйственной кооперации (постановление).
  332. Ст. 321. О междуведомственном совещании по делам репатриации (постановление).
  333. Ст. 322. О передаче Комгосоору материалов по железнодорожному строительству (постановление).
  334. Ст. 323. О привлечении населения в порядке трудповинности для ремонтно-строительных работ на жел. дорогах (постановление).
  335. Ч. 12 Постановления, положения ВУЦИК и СНК; декреты СНК; инструкция НКЮ (22 июня - 5 июля 1921 г.); (Стр. 369-398).
  336. Ст. 324. О Всеукраинской комиссии по использованию даровых сил природы (положение).
  337. Ст. 325. О невмешательстве административных органов в деятельность судебных установлений (постановление).
  338. Ст. 326. О созыве съездов РКИ и план созыва съездов (постановление).
  339. Ст. 327. О введении государственной монополии на соль (постановление).
  340. Ст. 328. О натуральном налоге на продукты пчеловодства (декрет).
  341. Ст. 329. О натуральном налоге на солому (декрет).
  342. Ст. 330. О натуральном налоге не сено (декрет).
  343. Ст. 331. О натуральном налоге на продукты огородничества и бахчеводства (декрет).
  344. Ст. 332. О налоге на фрукты (декрет).
  345. Ст. 333. О натуральном налоге на яйца (декрет).
  346. Ст. 334. О натуральном налоге на молочные продукты (декрет).
  347. Ст. 335. О порядке привлечения и трудповинности иностранцев (декрет).
  348. Ст. 336. О новых денежных знаках (постановление).
  349. Ст. 337. Об увековечении памяти тов. И. А. Саммера (постановление).
  350. Ст. 338. О борьбе с холерной эпидемией (постановление).
  351. Ст. 339. О преселении на Украину из Р.С.Ф.С.Р. украинцев (постановление).
  352. Ст. 340. О натуральном налоге на овечью шерсть (декрет).
  353. Ст. 341. О натуральном налоге на пеньковое волокно (декрет).
  354. Ст. 342. О правах Губотделов Р.К.И. (постановление).
  355. Ст. 343. Об информации с мест (постановление).
  356. Ст. 344. Об административных взысканиях (постановление).
  357. Ст. 345. Об усилении деятельности КСМУ и о вовлечение его в Советское строительство (постановление).
  358. Ст. 346. О применении Крымской амнистии от 1-го мая 1921 года на территории УССР (постановление).
  359. Ст. 347. О применении на территории У.С.С.Р. Крымской амнистии (инструкция).
  360. Ст. 348. О порядке отчисления продуктов в фонд натурпремирования (постановление).
  361. Ст. 349. Об Украинск. Ком. Обще-Госуд. Плана Строительства (постановление).
  362. Ст. 350. О порядке обжалования незаконного обложения продовольственными и сырьевыми налогами (постановление).
  363. Ч. 13 Постановления и положения СНК и ВУЦИК; декреты СНК (5-8 июля 1921 г.); (Стр. 399-432).
  364. Ст. 351. Об обеспечении Управления Уполнаркомфина служащими специалистами и мобилизации для него финансовых работников (постановление).
  365. Ст. 352. О железнодорожной и водной милиции (постановление).
  366. Ст. 353. О дисциплинарных товарищеских судах (положение).
  367. Ст. 354. О мобилизации лошадей для пожарных команд (постановление).
  368. Ст. 355. О выборах в городские советы рабочих, крестьянских и красно-армейских депутатов (положение).
  369. Ст. 356. Об изменениях в положении об отделах по работе комнезамов (постановление).
  370. Ст. 357. Об отделах Управления Исполкомов (положение).
  371. Ст. 358. О местных органах Уполнаркомвнешторга (положение).
  372. Ст. 359. Об образовании Жмеринского уезда Подольской губернии (постановление).
  373. Ст. 360. О порядке пользования телеграфом и распределении слов для ведомств (постановление).
  374. Ст. 361. О натуральном мясном налоге (декрет).
  375. Ст. 362. О взысканиях за невыполнение продовольственных и сырьевых налогов (постановление).
  376. Ст. 363. Об улучшении быта рабочих (постановление).
  377. Ч. 15 Постановления ВУЦИК и СНК; декреты и положение СНК (2-16 августа 1921 г.); (Стр. 487-530).
  378. Ст. 409. О сокращении непроизводительных расходов (постановление).
  379. Ст. 410. О финансировании кооперативов сотрудников Центральных учреждений (постановление).
  380. Ст. 411. Об обеспечении семьи профессора Шатилова (постановление).
  381. Ст. 412. По докладу Уполнаркомтруда (постановление).
  382. Ст. 413. Об увековечении памяти тов. Артема (Сергеева) (постановление).
  383. Ст. 414. Об мобилизации ответственных работников для работ по продналогу (постановление).
  384. Ст. 415. О правах дипломатических представителей УССР за-границей (постановление).
  385. Ст. 416. О 6-ом Съезде Советов (постановление).
  386. Ст. 417. Дополнение к декрету о натуральном налоге на хлеб, картофель и масляничные семена (декрет).
  387. Ст. 418. Об изменении разрядов по урожайности для губерний Украины (декрет).
  388. Ст. 419. О ликвидации Чрезвычайной Комиссии по проведению общественного питания в Донецкой губернии (постановление).
  389. Ст. 420. О государственном снабжении продовольствием и предметами первой необходимости (постановление).
  390. Ст. 421. Об образовании Комиссии по установлению плана государственного снабжения (постановление).
  391. Ст. 422. О дипломатических представителях иностранных государств, аккредитированных при Рабоче-Крестьянском Правительстве УССР (положение).
  392. Ст. 423. О порядке пользования публичными зрелищами (постановление).
  393. Ст. 424. О запрещении въезда на Украину, Северный Кавказ, Туркестан и Сибирь (постановление).
  394. Ст. 425. О порядке сдачи в аренду предприятий, подведомственных УСНХ (постановление).
  395. Ст. 426. О страховании от стихийных бедствий (постановление).
  396. Ст. 427. О ремоне казарменных помещений (постановление).
  397. Ст. 428. О таксах за услуги, оказываемые Уполнаркомпочтелем и о таксе за пользование почтой, телеграфом, радио-телеграфом и телефоном (постановление).
  398. Ст. 429. О временной приостановке переименования жел. дор. станций (постановление).
  399. Ст. 430. О порядке провоза продуктов по железнодорожным и водным путям (постановление).
  400. Ст. 431. Об изменении постановления о борьбе с проституцией (постановление).
  401. Ст. 432. Об упорядочении гужповинности (постановление).
  402. Ст. 433. О временной передаче милищии в ведение военного ведомства (постановление).
  403. Ст. 434. О взаимоотношениях Уполнаркомпути с Уполномоченным по местному транспорту (постановление).
  404. Ст. 435. О закреплении за агитпросветительными пунктами помещений на станциях жел. дорог и на водных пристанях (постановление).
  405. Ст. 436. Об уменьшении площади потребительских огородов (постановление).
  406. Ст. 437. О порядке сдачи натурналога (постановление).
  407. Ст. 438. О государственном семенном фонде (постановление).
  408. Ст. 439. О мерах борьбы с представлением крестьянами неточных сведений о количестве имеющейся в их пользовании земли (постановление).
  409. Ст. 440. О проверке статистических данных списков плательщиков натурналогов (постановление).
  410. Ст. 441. О замене продналога на пшеницу и рожь в неурожайных губерниях мясом (декрет).
  411. Ст. 442. О передаче в ведение Главполитпросвета политпросвет органов и учреждений Укрсовтрудармии (постановление).
  412. Ст. 443. О борьбе с незаконной продажей сельско-хозяйственных продуктов (постановление).
  413. Ст. 444. О Чрезвычайных противопожарных комиссиях (постановление).
  414. Ст. 445. О мобилизации работников просвещения для Белоруссии (постановление).
  415. Ст. 446. О приостановке действия постановления СНК от 27/ІІ 1921 г. "О ликвидации товариществ ответственного труда" (постановление).
  416. Ст. 447. О превозе детей (постановление).
  417. Ст. 448. О тарифах для грузов (постановление).
  418. Ст. 449. Дополнение к п. 3 декрета Совнаркома от 27-го июля 1921 г. "О железнодорожных тарифах" .
  419. Ст. 450. О порядке расчетов за перевозки по жел. дорож. и водным путям РСФСР пассажиров, багажа и грузов, совершаемых без оплаты наличными деньгами во исполнение ст. ст. 2 и 3 декрета Совнаркома от 9-го июля 1921 г. (постановление).
  420. Ст. 451. Временная инструкция о порядке пользования льготным проездом на основании п. 3 декрета Совнаркома от 9-го июля 1921 г. о платности перевозок.
  421. Ст. 452. О проезде укушенных бешеными животными (постановление).
  422. Ст. 453. О разрешении Наркомпроду производить продажу предметов широкого потребления (постановление).
  423. Ч. 17 Постановления и положения СНК и ВУЦИК (2-14 сентября 1921 г.); (Стр. 571-600).
  424. Ст. 499. О хозяйственно-техническом обслуживании лечучреждений при фабрично-заводских предприятиях (постановление).
  425. Ст. 500. О выпуске в обращение дензнаков крупных достоинств (постановление).
  426. Ст. 501. Об изменении п. 4 декрета СНК от 31 августа 1920 г. "Об улучшении положения ученых специалистов" (постановление).
  427. Ст. 502. Об использовании контрабандных рессурсов (постановление).
  428. Ст. 503. О порядке освобождения от уплаты натуральных налоговов (постановление).
  429. Ст. 504. О ликвидации Чуснабарма (постановление).
  430. Ст. 505. Об охране продмаршрутов (постановление).
  431. Ст. 506. О продлении срока действия закупочно-оценочной комиссии при Наркомздраве (постановление).
  432. Ст. 507. О снабжении рабочих молоком и жирами (постановление).
  433. Ст. 508. О мобилизации квалифицированных рабочих морского транспорта (постановление).
  434. Ст. 509. Об усилении наказания за содействие проституции (постановление).
  435. Ст. 510. Об организации в НКРКИ отдела инспекции внешних сношений (постановление).
  436. Ст. 511. Положение об отделе инспекции внешних сношений (постановление).
  437. Ст. 512. Об охране остатков древне-греческого города Ольвии (постановление).
  438. Ст. 513. О наделении учебных заведений Профорба землей (постановление).
  439. Ст. 514. О передаче театров, клубов, библиотек и читален Центральных Советских Учреждений УССР - Наркомпросу (постановление).
  440. Ст. 515. О социальном обеспечении заслуженных работников науки (постановление).
  441. Ст. 516. Об обеспечении семей красноармейцев и комсостава, кормильцы коих не демобилизованы и остаются в Красной Армии (постановление).
  442. Ст. 517. О средствах кооперации.
  443. Ст. 518. О порядке применения предварительной ревизии (постановление).
  444. Ст. 519. О воспрещении изменять границы уездов и волостей без разрешения административной территориальной комиссии (постановление).
  445. Ст. 520. Об организации волостных и сельских комиссий по оказанию помощи голодающим (постановление).
  446. Ст. 521. Об обложении процентным сбором в пользу голодающих торговых и промысловых свидетельств и переводных операций (постановление).
  447. Ст. 522. Об обложении в пользу голодающих билетов на зрелища (постановление).
  448. Ст. 523. Об установлении налога на проезд пассажиров по железным дорогам и водным путям УССР (постановление).
  449. Ст. 524. О содержании комиссии по оказанию помощи голодающим на счет государства (постановление).
  450. Ст. 525. О ликвидации уголовных дел, связанных с невыполнением продразверстки (постановление).
  451. Ст. 526. О правах жалобщиков (постановление).
  452. Ст. 527. О разгрузке тюрем (постановление).
  453. Ст. 528. О разработке вопросов гражданского, материального и процессуального права в связи с Новой Экономической политикой (постановление).
  454. Ст. 529. Об укреплении и поднятии авторитета органов Юстиции (постановление).
  455. Ст. 530. Положение о представительстве УССР по делам хозяйственного строительства при правительстве РСФСР (постановление).
  456. Ч. 19 Постановления СНК и ВУЦИК; декреты и инструкция СНК; положение ВУЦИК (16-30 сентября 1921 г.); (Стр. 617-664).
  457. Ст. 533. О воспрещении разбронирования местными органами дензнаков (постановление).
  458. Ст. 534. О сохранении на железных дорогах и в НКИД отделов живой связи (постановление).
  459. Ст. 535. О демобилизации трудмобилизованных (постановление).
  460. Ст. 536. Об упорядочении и объединении дела определения трудоспособности (постановление).
  461. Ст. 537. Об обеспечении семей погибших во время исполнения обязанностей на продработе (постановление).
  462. Ст. 538. Кодекс законов о труде малолетних и подростков (постановление).
  463. Ст. 539. Об управлении лечебными местностями общегосударственного значения (постановление).
  464. Ст. 540. Об экспедиционном обследовании промышленных заведений (постановление).
  465. Ст. 541. О массовом распространении среди крестьянского населения сельско-хозяйственного знания и улучшенных приемов ведения сельского хозяйства (постановление).
  466. Ст. 542. О заготовке щетины, волос, рога и копыт (постановление).
  467. Ст. 543. О государственной монополии на соль (декрет).
  468. Ст. 544. Об оказании помощи демобилизованным красноармейцам (постановление).
  469. Ст. 545. Об объявлении части Украины территорией государственного товарообмена (постановление).
  470. Ст. 546. О расходовании продуктов государственной заготовки (постановление).
  471. Ст. 547. Об отмене налога на мед (постановление).
  472. Ст. 548. О тарифной и финансовой политике (постановление).
  473. Ст. 549. О продлении срока окончания работ по закреплению змлепользования (постановление).
  474. Ст. 550. О предупредительных мерах борьбы с хищениями (инструкция).
  475. Ст. 551. О продаже виноградных, садово-ягодных и изюмных вин (постановление).
  476. Ст. 552. О взимании платы за услуги, оказываемые предприятиями коммунального хозяйства (постановление).
  477. Ст. 553. О телеграфных сношениях советских учреждений и должностных лиц (постановление).
  478. Ст. 554. О нотариальных функциях (постановление).
  479. Ст. 555. О селекстанции для развития сахарной промышленности (постановление).
  480. Ст. 556. О покупке на вольном рынке книг по техническим вопросам (постановление).
  481. Ст. 557. Об учтете всех материалов на Украине в целях правильного установления хозяйства (постановление).
  482. Ст. 558. О коллективной оплате труда служащих советских учреждений (декрет).
  483. Ст. 559. Об Украинском Экономическом Совете (положение).
  484. Ст. 560. Об усилении органов РКИ (постановление).
  485. Ст. 561. О содержании волорганизаторов Женотделов (постановление).
  486. Ст. 562. О продовольственном обеспечении учреждений, находящихся в сельских местностях (постановление).
  487. Ч. 20 Постановления, положения СНК и ВУЦИК; декрет СНК (1-14 октября 1921 г.); (Стр. 665-703).
  488. Ст. 563. О Политсекретариате Главмилиции УССР (декрет).
  489. Ст. 564. О Политсекретариате Губмилиции (положение).
  490. Ст. 565. Положение о политической части Начальника уездно-городской милиции.
  491. Ст. 566. О создании лучших условий работы для сотрудников Укрполегосора (постановление).
  492. Ст. 567. О порядке выдачи дипломатических паспортов (постановление).
  493. Ст. 568. О заготовке фуража (постановление).
  494. Ст. 569. Об установлении промыслового налога на предприятия, перерабатывающие маслиничные семена (постановление).
  495. Ст. 570. О Центральной Комиссии помощи больным и раненым красноармейцам, инвалидам войны демобилизованным при ВУЦИК (постановление).
  496. Ст. 571. О подчинении милиции УССР Военному Командованию Украины и Крыма (постановление).
  497. Ст. 572. О Народном Комиссариате Юстиции (положение).
  498. Ст. 573. О местных органах юстиции (положение).
  499. Ст. 574. О дисциплинарных взысканиях за нарушение служебной дисциплины в Советских учреждениях (постановление).
  500. Ст. 575. О созадании Бюро по созыву Всеукраинского Съезда промысловой Кооперации (постановление).
  501. Ст. 576. О местных денежных средствах (постановление).
  502. Ст. 577. О налоге на табак (постановление).
  503. Ст. 578. О государственной текущей статистике промышленности и труда (положение).
  504. Ст. 579. Об управлении складочными помещениями на территории УССР (положение).
  505. Ст. 580. Об изменении декрета от 7 марта 1921 г. "О полной отмене платы за отпускаемые лекарства из аптек по рецептам врачей" (постановление).
  506. Ст. 581. Об утайке земли (постановление).
  507. Ст. 582. О картофельной кампании (постановление).
  508. Ст. 583. Об образовании междуведомственной комиссии по проведению амнистии, согласно международных договоров УССР (постановление).
  509. Ст. 584. О правах экономическо-правового Отдела НКИД в деле реэвакуации имущества в Польшу (постановление).
  510. Ст. 585. О перечислении волостей: Беленькой, Захарьевской, Стародубской, Новоспасской и Петровской в составе Запорожской губернии (постановление).
  511. Ст. 586. О выделении в состав Волынской губернии уездов Павловского и Коростенского и новом административном отделении Волынской губернии (постановление).
  512. Ст. 587. О переименовании Никопольского района в Никопольский уезд, Екатеринославской губ. (постановление).
  513. Ст. 588. О проведении в жизнь постановления смешанных согласительных комиссий по ликвидации пограничных инцидентов с Польшей (постановление).
  514. Ст. 589. О мерах улучшения снабжения школ и других просветительных учреждений (постановление).
  515. Ст. 590. Об обеспечении семьи т. Скрыпника (постановление).
  516. Ст. 591. О беспризорных детях (постановление).
  517. Ст. 592. О мерах борьбы с бандитизмом (постановление).
  518. Ст. 593. О порядке распределения произведений печати (постановление).


  Довідки про колективи:

   РАДА НАРОДНИХ КОМІСАРІВ УРСР

  Теми:

 • Акти державного управління


 • Рубрики:

   БІОСФЕРНИЙ ЗАПОВІДНИК АСКАНІЯ-НОВА ІМ. Ф. Е. ФАЛЬЦ-ФЕЙНА
   УКРАЇНСЬКА РАДЯНСЬКА СОЦІАЛІСТИЧНА РЕСПУБЛІКА


   

  Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського