До 100-річчя Національної академії наук України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

«Без “високої”, так би сказати, чи “чистої” науки ні освіта, ні школа, ні популярна література, ні, навіть, публіцистика не можуть держатись на відповідній висоті — се той фундамент, той рівень, по котрому рівняється все. Україна повинна мати академію наук і через неї забезпечити можність зайнятись чистою наукою людям, які виявляють до того потрібний хист і енергію, сотворити національну, чи пак народну, бібліотеку, гідну великої держави, національні архіви й музеї...»
Біографістика  

Краєзнавство  Джерелознавство  

Історія  


Політологія  

Держава і право  

Пам’яткознавство  

Заклади культури та історичної пам’яті  

Культура. Мистецтвознавство  

Природознавство  

 Архив Юго-Западной России (1914)

адреса матеріалу: http://irbis-nbuv.gov.ua/ulib/item/UKR0006664


Тип рерусу: Книги

Країна:Україна
Мова(и):Російська

Назва(и):
АРХИВ ЮГО-ЗАПАДНОЙ РОССИИ
Часть 1. (1914)
Дата(и):1914


 Переглянути документ    Переглянути документ   


Опис документа:

Архив Юго-Западной России / издаваемый временною комиссіею для разбора древних актов высочайше учрежденною при Кіевскомъ Военномъ, Подольскомъ и Волынскомъ Генерал-Губернаторе. – Киев: Лито-Типогр. Акц. Об-во Н. Т. Корчак-Новицкаго.

Часть 1. Том 8. Выпуск 1.: Памятники литературной полемики южно-руссовъ съ протестантами и латино-униатами въ Юго-Западной Руси за XVI-XVII стол. - 1914. - 797 с.


У серії «Архів Південно-Західної Росії» було надруковано документи Київського архіву, який видавала Київська археографічна комісія з 1859 по 1911 рік. Всього вийшло 34 томи. Київський архів було засновано за Височайшим повелінням у 1852 році при Університеті Св. Володимира для зберігання давніх актових книг Київської, Подільської та Волинської губерній. З ініціативою його укладення виступив головний діяч тимчасової комісії, заснованої в 1843 році для розгляду давніх актів при київському військовому, подільському і волинському генерал-губернаторові, — професор М. Д. Іванішев. Опис цього архіву успішно виконувався під керівництвом п. Царевського (з 1866): чотири описи актових книг надруковані в 1869 році. Всього книг в архіві 5883, щорічно описувалося до 5 книг. Архів містить документи з історії України в XIII—XVIII ст. Основним джерелом для видання був Київський центральний архів, а також документи, що надійшли до Київської комісії від приватних осіб, монастирів і різних установ. Для юристів, дослідників, студентів.

В серии «Архив Юго-Западной России» были напечатаны документы Киевского архива. Издание было предпринято Киевской археографической комиссией с 1859 по 1911 год. Всего вышло 34 тома. Киевский архив был учрежден по Высочайшему повелению в 1852 году при Университете Св. Владимира для хранения древних актовых книг Киевской, Подольской и Волынской губерний. Учреждение его состоялось по инициативе главного деятеля временной комиссии, открытой в 1843 году для разбора древних актов при киевском военном, подольском и волынском генерал-губернаторе, — профессора Н. Д. Иванишева. Описание этого архива пошло успешно под руководством г. Царевского (с 1866): четыре описи актовых книг напечатаны в 1869 году. Всего книг в архиве 5883, ежегодно описывалось до 5 книг. Архив содержит документы по истории Украины XIII—XVIII в. Основным источником для издания служат документы Киевского центрального архива, а также документы, которые поступили в Киевскую комиссию от частных лиц, монастырей и разных учреждений. Для юристов, исследователей, студентов.


      Зміст

 1. 1.
 2. Полемическое сочинение против протестантов.(Начала 2 половины 16 столетия).
 3. Предисловие к Библии, изданной в Остроге 1581 году.
 4. О образех, о кресте, о хвале и молитве святых, и о инных артикулех веры единое правдивое Церкве Христовы. (Около 1602 год).
 5. О Пресвятей Тройци и о иных артикулех веры единое правдивое Церкви Христовы. (Около 1602 год).
 6. Книга о вере Единой, Святой, соборной, Апостолской Церкве, которая под розсудок Церкве Всходнеи поддается. Около 1619 года ч. 1.
 7. чителника правоверного. (Послесловие). Ч. ІІ.
 8. Беседа Киево-Печерскаго архимандрита Захария Копыстенскаго, произнесенная им в день годичнаго поминовения по скончавшемся архимандрите Елисее (Евфимии) Плетенецком. 1625 год.
 9. "Крест Христа Спасителя", — проповедь, произнесенная Киево-Печерским архимандритом (впоследствии Киевск. митрополитом) Петром Могилой в крестопоклонную неделю 1632.
 10. Exegesis, — сочинение Мстислав. епископа (впоследствии Киев. митрополита) Сильвестра Коссова.
 11. Извлечения из сочинения Сильвестра Коссова: "Paterikon, abo zywoty swietychoycow Pieczarskich"(1635 год).
 12. Извлечение из Teratourynm'ы Афанасия Кальнофойскаго, изданной в 1638 году.
 13. 2.
 14. Полемическое сочинение против латино-униатов 1597 года.
 15. Examen Obrony, to jest odpis na script, Obrona Werificatij nazwany, w ktorym sie zgromadzenie Wilenskie Zejscia Ducha iustificuie, ze nie popadlo w Sowita Wine, sobie zadana. Wydany od zakonnikow monastera Wilenskiego S.Troycy. Drukowano w Wilnie, w drukarni Leona Mamonicza. Roku Panskiego 1621.
 16. Elenchus, — сочинение против латино-униатов, изданное Виленским православным братством в 1622 году.
 17. Antelenchus, to iest odpis na skrypt uszczypliwy zakonnikow Cerkwie odstepney S. Ducha, Elenchus nazwany, napisany przez Oyca Anastazego Sielawe, przelozonego monastyra Wilenskiego S.Troycy zakonu s Basilego w Wilnie, roku Panskiego 1622.
 18. Лист до законников Виленскаго Свято-Духовскаго монастыря, — сочинение, изданное униатами против православных в 1621 году.
 19. Сочинение против латино-униатов, написанное иноком Винницкаго монастыря в 1638 год.


Довідки про колективи:

 ДРУКАРНЯ Г.Т. КОРЧАК-НОВИЦЬКОГО
 КИЇВСЬКА АРХЕОГРАФІЧНА КОМІСІЯ

Тома, частини


Всі тома

 • АРХИВ ЮГО-ЗАПАДНОЙ РОССИИ (1904) Часть 1. (1904)
 • АРХИВ ЮГО-ЗАПАДНОЙ РОССИИ Часть 1. (1859)
 • АРХИВ ЮГО-ЗАПАДНОЙ РОССИИ Часть 1. (1864)
 • АРХИВ ЮГО-ЗАПАДНОЙ РОССИИ Часть 1. (1864)
 • АРХИВ ЮГО-ЗАПАДНОЙ РОССИИ Часть 1. (1871)
 • АРХИВ ЮГО-ЗАПАДНОЙ РОССИИ Часть 1. (1872)
 • АРХИВ ЮГО-ЗАПАДНОЙ РОССИИ Часть 1. (1883)
 • АРХИВ ЮГО-ЗАПАДНОЙ РОССИИ Часть 1. (1887)
 • АРХИВ ЮГО-ЗАПАДНОЙ РОССИИ Часть 1. (1893)
 • АРХИВ ЮГО-ЗАПАДНОЙ РОССИИ Часть 1. (1904)
 • АРХИВ ЮГО-ЗАПАДНОЙ РОССИИ Часть 1. (1904)
 • АРХИВ ЮГО-ЗАПАДНОЙ РОССИИ Часть 1. (1914)
 • АРХИВ ЮГО-ЗАПАДНОЙ РОССИИ Часть 2. (1861)
 • АРХИВ ЮГО-ЗАПАДНОЙ РОССИИ Часть 2. (1888)
 • АРХИВ ЮГО-ЗАПАДНОЙ РОССИИ Часть 2. (1910)
 • АРХИВ ЮГО-ЗАПАДНОЙ РОССИИ Часть 3. (1863)
 • АРХИВ ЮГО-ЗАПАДНОЙ РОССИИ Часть 3. (1868)
 • АРХИВ ЮГО-ЗАПАДНОЙ РОССИИ Часть 3. (1876)
 • АРХИВ ЮГО-ЗАПАДНОЙ РОССИИ Часть 3. (1902)
 • АРХИВ ЮГО-ЗАПАДНОЙ РОССИИ Часть 3. (1914)
 • АРХИВ ЮГО-ЗАПАДНОЙ РОССИИ Часть 4. (1867)
 • АРХИВ ЮГО-ЗАПАДНОЙ РОССИИ Часть 5. (1869)
 • АРХИВ ЮГО-ЗАПАДНОЙ РОССИИ Часть 5. (1890)
 • АРХИВ ЮГО-ЗАПАДНОЙ РОССИИ Часть 6. (1870)
 • АРХИВ ЮГО-ЗАПАДНОЙ РОССИИ Часть 6. (1876)
 • АРХИВ ЮГО-ЗАПАДНОЙ РОССИИ Часть 7. (1886)
 • АРХИВ ЮГО-ЗАПАДНОЙ РОССИИ Часть 7. (1890)
 • АРХИВ ЮГО-ЗАПАДНОЙ РОССИИ Часть 7. (1905)
 • АРХИВ ЮГО-ЗАПАДНОЙ РОССИИ Часть 8. (1893)
 • АРХИВ ЮГО-ЗАПАДНОЙ РОССИИ Часть 8. (1894)
 • АРХИВ ЮГО-ЗАПАДНОЙ РОССИИ Часть 8. (1907)
 • АРХИВ ЮГО-ЗАПАДНОЙ РОССИИ Часть 8. (1907)
 • АРХИВ ЮГО-ЗАПАДНОЙ РОССИИ Часть 8. (1909)
 • АРХИВ ЮГО-ЗАПАДНОЙ РОССИИ Часть 8. (1911)

 • Теми:

 • Історія церкви
 • Богослов'я


 • Рубрики:

   ПІВДЕННО-ЗАХІДНА РУСЬ


   

  Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського