До 100-річчя Національної академії наук України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

«Без “високої”, так би сказати, чи “чистої” науки ні освіта, ні школа, ні популярна література, ні, навіть, публіцистика не можуть держатись на відповідній висоті — се той фундамент, той рівень, по котрому рівняється все. Україна повинна мати академію наук і через неї забезпечити можність зайнятись чистою наукою людям, які виявляють до того потрібний хист і енергію, сотворити національну, чи пак народну, бібліотеку, гідну великої держави, національні архіви й музеї...»
Біографістика  

Краєзнавство  Джерелознавство  

Історія  


Політологія  

Держава і право  

Пам’яткознавство  

Заклади культури та історичної пам’яті  

Культура. Мистецтвознавство  

Природознавство  

 Збірник законів та розпоряджень робітничо-селянського уряду України (1931)

адреса матеріалу: http://irbis-nbuv.gov.ua/ulib/item/UKR0007175


 • Збірники законів та розпоряджень Робітничо-селянського Уряду України
 • Тип рерусу: Книги

  Країна:Україна
  Мова(и):Українська

  Назва(и):
  ЗБІРНИК ЗАКОНІВ ТА РОЗПОРЯДЖЕНЬ РОБІТНИЧО-СЕЛЯНСЬКОГО УРЯДУ УКРАЇНИ
  1931.
  Дата(и):1931

  Колекції:

   Переглянути документ   


  Опис документа:

  Збірник законів та розпоряджень робітничо-селянського уряду України / Рада Народних Комісарів УРСР, 1931. – 771 с.

  1931. № 1-38.


  У виданні наведено постанови Всеукраїнського центрального виконавчого комітету і Ради народних комісарів, Української економічної наради, Народного комісаріату юстиції та Головкомгоспу Української Соціалістичної Радянської Республіки за 1931 рік. Для юристів та істориків.

  В издании приведены постановления Всеукраинского центрального исполнительного комитета и Совета народных комиссаров, Украинского экономического совета и Народного комиссариата юстиции Украинской Социалистической Советской Республики за 1931 год. Для юристов, историков, политологов.


        Зміст

  1. №1. 8 березня 1931 р.
  2. Постанови ВУЦВК і РНК УСРР.
  3. 1. Про арендну плату за будинки, що ними відають міські та селищні ради.
  4. 2. Устава про студентські гуртожитки.
  5. 3. Про фонди загального навчання.
  6. 4. Про умови і реченці зберегання права на житлову площу за інженерно-технічним та адміністративно-господарським персоналом, що від'їжджає працювати на будівництво Дніпрокомбінату.
  7. 5. Про заходи до піднесення трудової дисципліни в кооперативних і громадських установах та підприємствах.
  8. 6. Про заходи до поліпшення стану державної статистики.
  9. 7. Про оборону правного та майнового стану військових службовців, військово-зобов'язаних і звільнених зовсім від служби в Червоній армії та їхніх родин.
  10. 8. Про зміни в законодавстві УСРР у зв'язку редакції Кодексу про пільги для військових службовців і військово-зобов'язаних Червоної армії та їхніх родин.
  11. Постанови Президії ВУЦВК.
  12. 9. Про зміни в адміністративно-територіальному поділі УРСР.
  13. Постанови РНК УСРР.
  14. 10. Про облік позаміських земель, з яких беруть земельну ренту.
  15. 11. Про обов'язкове щеплення проти дифтеритних захворювань.
  16. 12. Про санітарний мінімум.
  17. 13. Про зміну арт. 4 постанови "Про утворення надморських заповідників на берегах Чорного й Озівського морів".
  18. 14. Як провадити одноразовий збір на господарське та культурне будівництво в сільських районах УСРР.
  19. Постанова УЕН.
  20. 15. Про встановлення реченців на внесення страхових платежів з обов'язкового окладного страхування від неврожаю засівів рицини, кунжута та арахісу в 1931 р.
  21. Постанова НКЮ й Головкомгоспу УСРР.
  22. 17. Про житлові права осіб, відрядж. на курси відповідальних дипломат. робітників.
  23. 18. Про видання судових наказів на справлення виданих робітникам речей та авансів.
  24. 19. Як закривати справи в наслідок замирення сторін.
  25. 20. Як видавати копії, довідки, витяги та інші документи в цивільних справах.
  26. №2 11 березня 1931 р.
  27. Постанови ВУЦВК і РНК УСРР.
  28. 21. Про затвердження Устави про сільські суди.
  29. 22. Устава про сільські суди.
  30. 23. Про реченці внесення комірного у будинках усуспільненого сектору та прокрайній розмір пені за прострочення виплати його.
  31. 24. Про розмір комірного для осіб, що живуть у житлоорендних кооперативах.
  32. 25. Про заходи до забезпечення житлом робітників коксо-хімічної промисловості.
  33. Постанови РНК УСРР.
  34. 26. Про затвердження устави про комунальні трести.
  35. 27. Устава про комунальні трести.
  36. 28. Про зміну складу президії Всеукраїнської академії наук.
  37. 29. Про склад Української економічної наради.
  38. 30. Про заочне навчання.
  39. Постанови НКЮ УСРР.
  40. 31. Як прикладати постанову ВУЦВК і РНК УСРР "Про заходи поліпшення умов праці висуванців" до осіб,що їх висунено на відповідальну роботу до видання цієї постанови.
  41. 32. Про категорію, що за нею треба справляти єдину державну оплату з запізваного за випадків, передбачених в арт 56 і 58 ЦПК УСРР.
  42. №3 15 березня 1931 р.
  43. Постанови ВУЦВК і РНК УСРР.
  44. 33. Про реорганізацію районів УСРР.
  45. 34. Про організацію "Комісії виконання" при Раді народніх комісарів УСРР.
  46. 35. Про зміну арт. 18 Устави про дисциплінарну відповідальність порядком підлеглості.
  47. 36. Про скасування місцевих податків з транспортних засобів та з худоби для усуспільненого сектору.
  48. 37. Як соціально забезпечувати родини військових службовців,закликаних до кадрів і до перемінного складу територіальних частин Робітничо-селянської червоної армії.
  49. 38. Про порядок оплати робітників,що їх надсилається для роботи у колгоспах і колгоспних об'єднаннях.
  50. Постанова РНК УСРР.
  51. 39. Про підвищення крайнього розміру податку з будівель для окремих категорій платіїв приватного сектору.
  52. Постанови та інструкції НКздоров'я, Голов упрміліції й крим. розшуку та НКЮ УСРР.
  53. 40. Про оголошення м. Скадовського за курорт республіканського значення та про межі цього курорта.
  54. 41. Як видавати дозволи на придбання мисливської і спортивної зброї та реєструвати її.
  55. 42. Про поширення чинності постанови ВУЦВК і РНК УСРР з 13 липня 1927 р. "Про надання права неспірного стягання адміністративним порядком кредитово-кооперативним організаціям" на районеві філії Всеукраїнської контори Державного банку СРСР.
  56. №4 16 марта 1931 г.
  57. Постановления ВУЦИК и СНК УССР.
  58. 43. Положение о техникумах УССР.
  59. 44. Положение о рабочих факультетах.
  60. 45. Положение о высших учебных заведениях (институтах) УССР.
  61. №5 18 березня 1931 р.
  62. Постанови ІІІ Сесії ВУЦВК ХІ скликання.
  63. 46. Про контрольні цифри народнього господарства та культурного будівництва УСРР на 1931 рік.
  64. 47. Про єдиний фінансовий план та державний бюджет УСРР на 1931 рік.
  65. 48. Про ліквідацію округ і чергові завдання міськрад, райвиконкомів та сільрад.
  66. 49. Про затвердження постанов,що їх ухвалила Президія Всеукраїнського центрального виконавчого комітету між ІІ та ІІІ сесіями ВУЦВК ХІ скликання.
  67. №6 20 березня 1931 р.
  68. Постанови ВУЦВК і РНК УСРР.
  69. 50. Устава про міжурядницькі ради готування та розподілу робітньої сили при Народньому комісаріаті праці УСРР, міських радах і районових виконавчих комітетах.
  70. 51. Про зміну й доповнення Кодексу законів про працю.
  71. 52. Про зміну Гірничого кодексу УСРР.
  72. 53. Про зміну й доповнення арт. 11,16 і 18 постанови "Про вилучення й відвод земель та про вивласненння будівель і споруд для державних і громадських потреб".
  73. 54. Про доповнення арт. 58 Кримінального кодексу УСРР.
  74. 55. Зміна постанови "Про спеціальні кошти урядниців і установ, що є на державному й місцевому бюджеті".
  75. Постанова Президії ВУЦВК.
  76. 56. Про Центральну й місцеві партизанські комісії.
  77. Постанови РНК УСРР.
  78. 57. Про ліквіцдації Української головної палати міри й ваги та реорганізацію її місцевих органів.
  79. 58. Про передачу Комітету стандартизації у відання Державної планової комісії УСРР та про скасування Ради стандартизації.
  80. 59. Про передачу Комітету хемізації у відання Державної планової комісії УСРР.
  81. Постанови Наркомсоцзабезу і НКПостачання УСРР.
  82. 60. Про зберігання пенсії за пенсіонерами-членами колгоспів, незалежно від розміру їх прибутку в колгоспі.
  83. 61. Про заборону продавати худобу з прилюдних торгів, звертаючи справляння за ЦПК УСРР.
  84. №7 22 березня 1931 р.
  85. Постанови ВУЦВК і РНК УСРР.
  86. 62. Про заходи проти хижацького нищення худоби.
  87. 63. Про скасування арт. 54 Кримінального кодексу УСРР та про доповнення цього кодексу арт. арт. 56, 75.
  88. 64. Про зміну постанови "Про фонди сприяння будівництву та успаткуванню культурно-побутових і політично-освітніх установ у колгоспах".
  89. 65. Про доповнення арт. 87 Кодексу законів про працю.
  90. 66. Устава про головну управу комунального господарства УСРР.
  91. Постанова РНК УСРР.
  92. 67. Про Гідро-метеорологічний комітет УСРР.
  93. Інструкція Наркомздоров'я та Наркомосвіти УСРР.
  94. 68. Як застосовувати постанову ВУЦВК і РНК УСРР з 5 березня 1930 р. " Про заходи колективізації й оздоровлення дитячого побуту".
  95. №8 18 апреля 1931 г.
  96. Постановления ВУЦИК и СНК УССР.
  97. 69. Об упразднении арбитражных комисий по разрешению имущественных споров между государственными учреждениями и предприятиями.
  98. 70. Об образовании Каменского района на територии бывшего Днепропетровского округа.
  99. Постановления СНК УСРР.
  100. 71. Об ознаменовании 70-летия со дня смерти Т. Г. Шевченко.
  101. 72. Об отмене Положения о строительном секторе Государственной плановой, комисии УСРР.
  102. 73. О подготовке помощников учителей для первых групп трудовой школы.
  103. Инструкция и постановления НКЮ УССР, Главупркомхоза при СНК УССР и Всеукржилсоюза.
  104. 74. Об организации и порядке работы сельских судов.
  105. 75. Об уголовной ответстенности за злоупотребление заборными документами на получение нормированых продуктов и товаров.
  106. 76. Об ответственности за нарушение законов и правил, установленных в интересах санитарного обеспечения общественного питания.
  107. 77. О порядке уплаты квартирной платы жильцам жилищно-арендных кооперативов.
  108. 78. О порядке начисления пени за несвоевременное внесение квартирной платы в домостроениях обобществленного сектора.
  109. 79. О порядке продажи домостроений, подлежавших денационализации, но по тем или иным причинам оставшихся в ведении государства.
  110. №9 10 квітня 1931 р.
  111. Постанови ХІІ Всеукраїнського з'їзду рад робітничіх, селянських та червоноармійських депутатів.
  112. 80. Про радянське будівництво (На доповідь Г. І. Петровського).
  113. 81. Про діяльність Уряду УСРР (На доповідь т. Чубаря В. Я.).
  114. 82. Про зміну Конституції (основного закону) Української соціалістичної радянської республіки.
  115. 83. Про загальне навчання й політехнізацію шкіл (На доповідь тов. Скрипника М. О.).
  116. 84. Про підсумки та перспективи радгоспно-колгоспного будівництва (На доповідь Наркомзему УСРР).
  117. №10 11 квітня 1931 р.
  118. Постанови ВУЦВК і РНК УСРР.
  119. 85. Про комісії в справах недолітків.
  120. 86. Про підпорядкування Кам'янської міськради безпосередньо центрові.
  121. 87. Про зміну арт. 507 Адміністративного кодексу УСРР.
  122. 88. Як встановлюється склад Державної планової комісії УСРР.
  123. 89. Про зміну уваги 1 до арт. 234 та доповнення арт. 241 Адміністративного кодексу УСРР.
  124. 90. Про доповнення Кримінального кодексу УСРР.
  125. 91. Устава про районові та міські комісії сприяння експортові.
  126. Постанови Президії ВУЦВК.
  127. 92. Про підпорядкування Криворізької міськради безпосередньо центрові.
  128. 93. Про склад районових виконавчих комітетів та їх президій.
  129. 94. Про визначення назви об'єднаного Городищенського району (На Шевченківщині) районом ім. Г. І. Петровського.
  130. 95. Про звільнення т. Качинського В. М. від обов'язків заступника Народнього комісаріата земельних справ УСРР.
  131. 96. Про настановлення т. Скалиги Н. П. на заступника Народнього комісаріата земельних справ УСРР.
  132. 97. Про перенесення райцентру Згурівського району з села Згурівки до селища Яготина.
  133. Постанови РНК УСРР.
  134. 98. Про надання пільг контрактантам- засівникам конопель та прядівного льону на Україні, відповідно до відозви РНК СРСР та ЦК ВКП (б) за 21 січня 1931 р.
  135. 99. Про скорочення в 1931 році адміністративно-господарських витрат державних органів, що є на господарському розрахункові, кредитових установ і кооперативних організацій.
  136. 100. Про ліквідацію Головного кооперативного комітету.
  137. Постанови НКЮ та НКФ УСРР.
  138. 101. Про виплату подорожніх судвиконавцям.
  139. 102. Перелік майна, що на нього не можна звертати справляння сум, присуджених на покриття розтраченого, загарбованого або привласненого майна державних установ і підприємств, кооперативних, професійних та громадських організацій.
  140. 103. Про необов'язковість нотаріально оформляти перехід прав та обов'язків за правочинами та іншими документами у випадках ліквідації, з'єднання обо поділу кооперативних організацій.
  141. №11 21 квітня 1931 р.
  142. Постанови ВУЦВК і РНК УСРР.
  143. 104. Устава про секції робітничо-селянської інспекції при сільських радах.
  144. 105. Як фінансувати шляхове господарство УСРР.
  145. 106. Про пільги членам промислових кооперативних артілей і товариств.
  146. Постанова РНК УСРР.
  147. 107. Устава про Центральну нараду сприяння експортові при Українській економічній раді.
  148. Інструкції Наркомсоцзабезу та Наркомздоро'я УСРР і постанова НКЮ УСРР.
  149. 108. Як забезпечувати родини військових (військових службовців).
  150. 109. Як застосовувати розділ VII Кодексу про пільги військовим та військово-зобов'язаним РСЧА і їх родинам.
  151. 110. Про неспірне справляння адміністративним порядком грошевих позик із членів колишніх промислово-кредитових кооперативних товариств.
  152. №12 25 квітня 1931 р.
  153. Постанова ВУЦВК і РНК УСРР.
  154. 111. Про зміну законодавства УСРР у зв'язку з податковою реформою.
  155. Постанови РНК УСРР.
  156. 112. Про реєстрацію дітей і підлітків віком від 6 до 15 років.
  157. 113. Про визнання за нечинну постанову "Про порядок, як розв'язувати розбіжності в справах участи державних підприємств, кооперативних організацій і мішаних акційних товариств, у витратах на шляхове будівництво місцевого значення".
  158. Інструкція, постанови, та устава Наркомфіну, Наркомсоцзабезу та Наркомздоров'я УСРР і Упрводгоспу при РНК УСРР.
  159. 114. Як передавати окремі види конфіскованого і безгосподарного майна та відумерщини громадським організаціям соціального забезпечення.
  160. 115. Про відповідальність робітників, що кидають роботу, за неповернений ними іструмент та робітниче приладдя.
  161. 116. Про Науково-харчову раду НКОЗ УСРР.
  162. 117. Про впорядкування використання водяних ресурсів УСРР.
  163. №13 10 травняв 1931 р.
  164. Постанови ВУЦВК і РНК УСРР.
  165. 118. Про зміну й доповнення устави про сільські суди.
  166. 119. Про зміну устави про житлові єднально-конфліктні комісії.
  167. 120. Устава про розгляд справ на надзвичайних сесіях судів УСРР.
  168. 121. Про зміну й доповнення Цивільного кодексу УСРР.
  169. 122. Про зміну й доповнення постанови про адміністративне виселення громадян із житлових приміщень.
  170. 123. Про скасування обов'язкового оголошення статутів юридичних осіб.
  171. 124. Устава про Головну управу шосових і грунтових шляхів та автомобільного транспорту УСРР.
  172. 125. Про зміни в законодавстві УСРР у зв'язку з видаванням союзної устави про пільги для осіб, що працюють у далеких місцевостях Союзу РСР і поза великими міськими селищами.
  173. Постанова РНК УСРР.
  174. 126. Про зміну постанови, як фінансувати житлове, комунальне, соціально-культурно-побутове й урядницьке будівництво через Всеукраїнську контору Центрального банку комунального господарства й житлового будівництва та міські банки.
  175. Постанова НКЮ і Головупромгоспу при РНК УСРР та інструкція Наркомсоцзабезу УСРР.
  176. 127. Про зміну, як прикладати уставу про житлові єднально-конфліктні комісії.
  177. 128. Як місцеві ради та райвиконкоми повинні вносити пайові внески за осіб, що мають право на соціальне забезпечення, за вступу їх до складу кооперативних об'єднань (артілей) інвалідів.
  178. №14 10 травня 1931 р.
  179. Постанова РНК УСРР.
  180. 129. Про порядок проведення на території УСРР єдиного сільсько-господарського податку в 1931 р.
  181. №15 15 травня 1931 р.
  182. Постанови ВУЦВК і РНК УСРР.
  183. 130. Про членство в промисловій кооперації.
  184. 131. Про розмір штрафів, що їх встановлюють місцеві органи влади за зламання обов'язкових постанов.
  185. 132. Про зміну арт. 4 постанови "Про ліквідацію Народнього комісаріату внутрішніх справ УСРР".
  186. 133. Про зміни в законодавстві УСРР у зв'язку з перенесенням господарського року з 1 жовтня на 1 січня.
  187. Постанови РНК УСРР.
  188. 134. Про зміну постанови РНК УСРР "Про тарифи за користування електроенергією,що її подають електричні станції республіканського й місцевого значення, та про відповідальність організацій, що відпускають електроенергію, перед споживачами".
  189. 135. Про заходи до забезпечення найважливіших галузів промисловості та великих будівництв робітною силою.
  190. 136. Про визнання постанови "Про припис морських суден до портів і про занесення їх до судового реєстру" за нечинну в зв'язку з наданням чинності Кодексові торгового мореплавства Союзу РСР.
  191. 137. Про зміну арт. 1 постанови "Про порядок оподаткування ловецьких колгоспів у районах малого рибальства".
  192. 138. Про натуральний збір за переробіток вовни.
  193. Постанова НКЮ і НКФ УСРР.
  194. 139. Про єдину державну оплату з немайнових позовів.
  195. №16 23 травня 1931 р.
  196. Постанови ВУЦВК і РНК УСРР.
  197. 140. Про утворення рад культурного будівництва.
  198. 141. Про поліпшення матеріально-побутового стану медичного персоналу.
  199. 142. Про розширення кола установ, підприємств і організацій, що їм надається право адміністративно виселяти звільнених із служби робітників адміністративно-управлінського апарату.
  200. Постанови РНК УСРР.
  201. 143. Про заборону особам і організаціям скуповувати брухт кольорових металів і торгувати цими металами.
  202. 144. Про скасування постанови "про преміювання робітників рибопромислового нагляду, міліції та сільських рад, а так само членів Всеукраїнської спілки мисливців та рибалок (ВУСМР) за виявлення зламань правил рибальства у водах загальнодержавного й місцевого значення".
  203. 145. Про обсаджування сошових і грунтових шляхів у межах УСРР.
  204. Постанова Наркомсоцзабезу УСРР.
  205. 146. Про зміну постанови "про облік заробітків і прибутків пенсіонерів, органів соціального забезпечення та умови припинення виплати пенсій у зв'язку з майновим станом їх.
  206. №17 30 травня 1931 р.
  207. Постанови ВУЦВК і РНК УСРР.
  208. 147. Про персональні пенсії особам, що мають виняткові заслуги перед Республікою, та про пільги й переваги для персональних пенсіонерів.
  209. 148. Про зміну й доповнення Кримінально-процесуального кодексу УСРР.
  210. 149. Зміни законодавства УСРР про розгляд трудових спорів у селянських господарствах.
  211. 150. Про скасування валютної наради при Народньому комісаріаті фінансів УСРР.
  212. Постанова РНК УСРР.
  213. 151. Про поширення на всю територію УСРР пільгового оподаткування єдиним сільсько-господарським податком засівів льону й коноплі.
  214. Постанова Наркомсоцзабезу УСРР.
  215. 152. Про передання окремих категорій піклуванців місцевих рад на забезпечення міських товариств допомоги нужденним громадянам.
  216. №18 4 червня 1931 р.
  217. Постанова ВУЦВК і РНК УСРР.
  218. 153. Про мисливство та про рибальство в водах, що їх не залічено до категорії рибопромислових.
  219. Постанова РНК УСРР.
  220. 154. Про організацію Всеукраїнської академії сільсько-господарських наук.
  221. №19 11 червня 1931 р.
  222. Постанови ВУЦВК і РНК УСРР.
  223. 155. Зміна постанови "Про заходи проти хижацького знищування коней".
  224. 156. Доповнення та зміна Кримінального кодексу УСРР.
  225. Постанови РНК УСРР.
  226. 157. Зміна постанови "Як розподіляти та використовувати десятивідсоткові відрахування від сум, реалізованих з державної внутрішньої позики "П'ятирічка за чотири роки".
  227. 158. Про заходи адміністративного впливу за недодержання правил державної реєстрації.
  228. 159. Зміни в законодавстві УСРР у зв'язку з затвердженням від РНК Союзу РСР "Устави про державну реєстрацію підприємств, організацій і осіб, що беруть участь у господарському обороті.
  229. 160. Зміни в Уставі про Гідро-метеорологічний комітет УСРР.
  230. Постанова УЕН.
  231. 161. Про скасування постанов Української економічної наради, що регулюють рибальство у водах загально-державного значення.
  232. Інструкція НК РСІ УСРР та постанова Наркомсоцзабезу УСРР.
  233. 162. Про відрядження.
  234. 163. Скасування інструкції в справі прикладання постанови ВУЦВК "Про персональні пенсії й допомоги особам, що мають виключні заслуги перед Республікою".
  235. №20 15 червня 1931 р.
  236. Постанови ВУЦВК і РНК.
  237. 164. Про організацію відділів та інспектур при районових виконавчих комітетах і міських радах, виділених на окремі адміністративно-господарські одиниці.
  238. 165. Зміна "Положення про Всеукраїнський центральний комітет допомоги хворим і пораненим червоноармійцям, інвалідам війни, їх родинам та демобілізованим і його місцеві органи".
  239. Інструкція Головупркомгоспу при РНК УСРР.
  240. 166. Як прикладати постанову ВУЦВК і РНК УСРР "Про орендну плату за будинки, що ними відають міські та селищні ради".
  241. №21 25 червня 1931 р.
  242. Постанови ВУЦВК і РНК УСРР.
  243. 167. Про обов'язкову участь сільської людності в шляховому будівництві.
  244. 168. Про державний арбітраж в УСРР.
  245. 169. Про зміну арт. арт. 59 і 63 Кодексу законів про родину, опіку, подружжя та акти громадянського стану і про скасування додатку 2 до цього кодексу.
  246. 170. Про зміну арт. 197 і доповнення арт. 137 Кримінального кодексу УСРР.
  247. Постанова Наркомосу УСРР.
  248. 171. Устава про районові й міські ради культурного будівництва.
  249. Постанова НКЮ УСРР.
  250. 172. Про встановлення одноманітної практики у справах вилучення приватних будинків.
  251. №22 5 липня 1931 р.
  252. Постанови ВУЦВК і РНК УСРР.
  253. 173. Затвердження Устави й Устава про Народній комісаріат юстиції УСРР.
  254. 174. Про державний контроль та нагляд за будівництвом.
  255. 175. Про зміну розміру оплати з відвідувачів кінотеатрів.
  256. Постанова РНК УСРР.
  257. 176. Про пільги в оподаткуванні осібних ловецьких господарств на території УСРР.
  258. №23 16 липня 1931 р.
  259. Постанови РНК УСРР.
  260. 177. Про заходи до посилення заготівлі свинячих шкір.
  261. 178. Про заснування в складі Всеукраїнської академії наук у Києві Інституту польської культури.
  262. 179. Зміна постанови "Про поліпшення умов навчання для робітників, що працюють безпосередньо на виробництві й одночасно вчаться у вищих школах та технікумах, робітничих факультетах, робітничих університетах, а так само на курсах для підготівлі до вищих і середніх шкіл".
  263. 180. Про закони УСРР, що втратили чинність у зв'язку з постановою РНК Союзу РСР з 24 жовтня 1930 р. "Про затвердження статуту внутрішнього водного транспорту".
  264. Постанова УЕН.
  265. 181. Про норми врожайності льону та коноплі за обов'язковим окладним страхуванням від посухи в 1931 р.
  266. Постанова НКЮ УСРР.
  267. 182. Про повернення примусробітникам грошей, вивернених із їхньої зарплати.
  268. Статут ДВОУ.
  269. 183. Статут Державного видавничого об'єднання УСРР (ДВОУ).
  270. №24 31 липня 1931 р.
  271. Постанова НКЮ, Наркомзему й Головупркомгоспу при РНК УСРР.
  272. 184. Про порядок, як особи, що не провадять сільського господарства, мають оформляти передання належних їм будинків сільсько-господарським комунам та артілям, як свій пойовий внесок до цих комун та артілей.
  273. Постанова НКЮ і Головупркомгоспу при РНК УСРР.
  274. 185. Про врегулювання перевласнення денаціоналізованих будинків і права забудови від приватних осіб.
  275. Постанова НКЮ УСРР.
  276. 186. Про порядок, як робітники мають відповідати за неповернений ними спецодяг, струмент, охоронні приладдя тощо, а так само за невідроблені аванси, подорожнє та добове.
  277. Постанова Наркомсоцзабезу УСРР.
  278. 187. Устава про комісію призначання персональних пенсій особам, що мають вийняткові заслуги перед Республікою, при Наркомсоцзабезі УСРР.
  279. Постанова Головшляхупру УСРР.
  280. 188. Про поліпшення керування автомашинами.
  281. №25 12 серпня 1931 р.
  282. Постанови ВУЦВК і РНК УСРР.
  283. 189. Про спеціальні капітали кредитувати робітниче житлове будівництво.
  284. 190. Про поширення чинності постанови ВУЦВК й РНК УСРР "Про обов'язкове страхування в органах державного страхування пожежних робітників УСРР, що працюють з наймів" на студентів пожежних шкіл.
  285. 191. Про надання санітарним лікарям права накладати адміністративним порядком штрафи за зламання правил охорони здоров'я.
  286. 192. Про класифікацію шосових і грунтових шляхів УСРР та про норми смуги відводу (вилучення) для них.
  287. 193. Про затвердження Устави й Устава про каси взаємного страхування та взаємодопомоги промислової кооперації.
  288. 194. Про право на житло інженерно-технічного та адміністративно-господарського персоналу, що від'їжджає працювати на будівництво нафто-продукто-проводу Армавір-Україна.
  289. 195. Про зміну Цивільного кодексу УСРР, Кодексу законів про працю й Устави про реєстрацію актів громадянського стану у зв'язку з затвердженням Статуту внутрішнього водного транспорту.
  290. 196. Про зміну арт. арт. 68 і 206 Кримінального кодексу УСРР.
  291. 197. Затвердження Устави й Устава про порядок, як мають державні установи, об'єднання та самостійні підприємства платно й неплатно передавати майно іншим державним установам, об'єднання і підприємства, а так само кооперативним організаціям.
  292. 198. Про утворення Народнього комісаріату комунального господарства УСРР.
  293. 199. Про зміни в законодавстві УСРР у зв'язку з затвердженням від РНК Союзу РСР устави про державну реєстрацію підприємств, організацій і осіб, що беруть участь у господарському обороті.
  294. Постанова РНК УСРР.
  295. 200. Про організацію колгоспного університету.
  296. Постанови та інструкція НКЮ УСРР.
  297. 201. Про майно сільсько-господарських колективів, що на нього можна звертати справляння.
  298. 202. Про видання судових наказів на вимогу установ, підприємств та організацій усуспільненого сектора за їхніми розрахунками з покупцями, проваджуваними через банки.
  299. 203. Інструкція НКЮ УСРР, як прикладати Конвенцію між союзом РСР і Монгольською народньою республікою про виконання судових вироків в деяких категоріях цивільних справ.
  300. №26 23 серпня 1931 р.
  301. Постанови ВУЦВК і РНК УСРР.
  302. 204. Про зміну та доповнення Кодексу законів про працю.
  303. 205. Про заходи до забезпечення житловою площею робітників інженерно-технічного й адміністративно-господарського персоналу, що їх беруть працювати на ударних будівництвах.
  304. 206. Про зміну й доповнення Цивільного процесуального кодексу УСРР.
  305. 207. Устава про Народній комісаріат соціального забезпечення УСРР.
  306. 208. Про орден "Трудовий червоний прапор УСРР".
  307. Постанова РНК УСРР.
  308. 209. Доповнення постанови "Про санітарну охорону вод".
  309. Постанова УЕН.
  310. 210. Про обов'язкове окладне страхування в сільських місцевостях та містах УСРР на 1932 рік.
  311. Постанова НКЮ УСРР.
  312. 211. Про відповідальність за перевищення лімітів вартості й норм житлобудівництва та за зламання встановленої звітності за житлобудівництво.
  313. №27 14 вересня 1931 р.
  314. Постанова ВУЦВК і РНК УСРР.
  315. 212. Про самооподаткування людності в 1931 році на задоволення її громадськіх потреб.
  316. Постанова РНК УСРР.
  317. 213. Про фінансування будівництва електростанцій республіканського і місцевого значення, зв'язаних з ними підстанцій, електропересилань та розподільчих мереж.
  318. Постанови НКЮ УСРР.
  319. 214. Про заходи боротьби із зламанням правил охорони народнього здоров'я.
  320. 215. Про порядок, як видавати судові накази на справляння з колгоспів прострочених платежів за виробничими позиками.
  321. 216. Про міцне видання судових наказів на вимогу установ, підприємств та організацій усуспільненого сектора за їхніми розрахунками з покупцями, проваджуваними через банки.
  322. №28 1 жовтня 1931 р.
  323. Постанови ВУЦВК і РНК УСРР.
  324. (5-15 вересня).
  325. 217. Про доповнення Кримінального кодексу УСРР арт. 69.
  326. 218. Про виселення нетрудових осіб з будинків, що перейшли у власність держави.
  327. 219. Про остаточну ліквідацію неписьменності та про заходи до ліквідації малописьменності серед дорослої трудящої людності УСРР.
  328. 220. Про зміну арт. 12 постанови "Як фінансувати шляхове господарство УСРР".
  329. 221. Про фонди імені В. І. Леніна для боротьби з дитячою безпритульністю.
  330. Постанови РНК УСРР.
  331. (10-17 вересня).
  332. 222. Про заходи боротьби із зривом осінньої сівби та зяблевої оранки.
  333. 223. Про затвердження правил провадження справ у державному арбітражі УСРР.
  334. 224. Про оголошення річних балансів закладів та організацій усуспільненого сектора УСРР.
  335. Постанова НКЮ УСРР.
  336. (11 вересня).
  337. 225. Про порядок видавання довіренностей від імені кооперативних організацій.
  338. Постанова НКЗдоров'я УСРР.
  339. (14-18 вересня).
  340. 226. Про оголошення с. Ворзель республіканським курортом.
  341. 227. Про оголошення місцевості "Сосновка" республіканським курортом.
  342. №29 9 жовтня 1931 р.
  343. Постанови ІІ сесії всеукраїнського центрального виконавчого комітету ХІІ скликання.
  344. (1 липня 1931 р.).
  345. 228. Про радянське будівництво.
  346. 229. Про завдання збиральної кампанії та колективізації.
  347. 230. Про завдання хлібозаготівель.
  348. 231. Про завдання кооперації в царині постачання та в плодоовочевій кампанії.
  349. 232. Про стан та перспективи розвитку тваринництва на Україні.
  350. 233. Про будівництво великих промислових споруд.
  351. 234. Про затвердження складу бюджетової комісії ВУЦВК ХІІ скликання.
  352. №30 23 жовтня 1931 р.
  353. Постанова РНК УСРР.
  354. 235. Про організацію обліково-статистичних робіт.
  355. Постанова та інструкція Наркомюсту і Наркомгоспу УСРР.
  356. 236. Про коло осіб, що їх не можна виселяти адміністративно без фактичного надання житлової площі.
  357. 237. Як прикладати постанову ВУЦВК і РНК з 5 вересня 1931 р. "Про виселення нетрудових осіб з будинків, що перейшли у власність держави".
  358. Постанова Наркомюсту УСРР.
  359. 238. Про кінцеві реченці подання виниклих до 1 травня 1931 р. позовних вимог у справах, пов'язаних з операціями зовнішньої торгівлі.
  360. Постанова Наркомпраці і Наркомсоцзабезу УСРР.
  361. 239. Про умови праці в кооперативних артілях інвалідів.
  362. Постанова та інструкція Наркомсоцзабезу УСРР.
  363. 240. Про пенсійне забезпечення нагороджених орденом Союзу РСР, почесною революційною зброєю або орденом "Трудовий червоний прапор УСРР" та їх родин.
  364. 241. Як застосовувати чинне законодавство про позбавлення права на пенсії, видавані як соціальне забезпечення.
  365. № 31 ВІДСУТНІЙ.
  366. №32 27 листопада 1931 р.
  367. Постанова РНК УСРР.
  368. 245. Устава про Комітет хемізації народнього господарства УСРР при Державній плановій комісії УСРР.
  369. Постанови НКЮ УСРР.
  370. 246. Про відповідальність медробітників за свавільне залишення роботи під час пошестей.
  371. 247. Про порядок, як справляти з колгоспів та осібних господарств не внесені вчасно платежі, належні з них за землевпорядні роботи.
  372. 248. Про зупинення позовної давності у майнових спорах, подаваних до свого вищого органу від установ, підприємств та організацій того самого урядництва, господарського об'єднання або кооперативної системи.
  373. Постанова Наркомгоспу УСРР.
  374. 249. Про встановлення відрахувань та готування кадрів для системи житлової кооперації.
  375. Інструкція центральної опікунської ради при НКСЗ УСРР.
  376. 250. Про порядок, як визнавати душевно-хворих і недоумних за недієздатних для настановлення над ними опіки.
  377. №33 9 грудня 1931 р.
  378. Постанови ВУЦВК і РНК УСРР.
  379. 251. Про зміну арт. арт. 93. 96 та 169 Кодексу законів про працю.
  380. 252. Про бечівники на сплавних річках УСРР.
  381. 253. Про скасування постанови ВУЦВК і РНК УСРР "Про облік авто-мото-транспорту".
  382. 254. Про скасування "Устави про районові та міські комісії сприяння експортові" і "Устави про центральну нараду сприяння експортові при Українській економічній нараді".
  383. 255. Про зміну законодавства УСРР про акційні товариства.
  384. 256. Про виселення з будинків Народнього комісаріату військових і морських справ.
  385. 257. Про доповнення постанови про адміністративне виселення громадян із житлових приміщень.
  386. 258. Про обов'язкові примірники творів друку для книгозбірень.
  387. Постанови РНК УСРР.
  388. 259. Устава про комітет винахідництва при Українській економічній нараді.
  389. 260. Типовий статут сільського споживчого товариства (ССТ).
  390. 261. Типовий статут закритого робітничого споживчого кооперативу (ЗРК).
  391. Обов'язкові постанови головшляхуправи УСРР.
  392. 262. Про охорону шосових і грунтових шляхів та про порядок, як ними користуватися.
  393. 263. Про подання від автогосподарств облікових та заведення за стан і роботу автотранспорту.
  394. Постанова Наркомгоспу УСРР.
  395. 264. Про поменшення житлоорендних кооперативів та заведення госпрозрахунку в будинковому господарстві.
  396. №34 20 грудня 1931 р.
  397. Постанови ВУЦВК і РНК УСРР.
  398. 265. Як соціально забезпечувати родини військових службовців, призваних до кадрів і до перемінного складу територіальних частин робітничо-селянської червоної армії.
  399. 266. Про доповнення арт. 87 Кодексу законів про працю.
  400. 267. Про доповнення арт. 87 постанови ВУЦВК і РНК УСРР "Про остаточну ліквідацію неписьменності та про заходи до ліквідації малописьменності серед дорослої трудящої людності УСРР".
  401. 268. Про скасування постанови "Про права членства в усіх формах кооперації".
  402. Постанови Президії ВУЦВК.
  403. 269. Про настановлення тов. Іванова О. О. на першого заступника Народнього комісара робітничо-селянськох інспекції УСРР.
  404. 270. Про настановлення тов. Тарана С. Д. на заступника Народнього комісара робітничо-селянської інспекції УСРР.
  405. 271. Про настановлення тов. Фіялківського З. С. на заступника Народнього комісара фінансів УСР.
  406. 272. Про настановлення товариша Булата Г. Й. на заступника Народнього комісара робітничо-селянської інспекції УСРР.
  407. 273. Про увільнення т. Алексєєва М. О. від обов'язків заступника Народнього комісара робітничо-селянської інспекції УСРР.
  408. 274. Про настановлення т. Ряппо Я. П. на першого заступника голови Вищої ради нороднього господарства УСРР.
  409. Постанова РНК УСРР.
  410. 275. Про безперервний виборчий тиждень в установах УСРР.
  411. Постанови НКЮ УСРР.
  412. 276. Про відповідальність членів грабарських артілів за аванси, що їх вони не відробили.
  413. 277. Про право слідчих носити зброю.
  414. 278. Про відповідальність за перевитрату хліба та зернофуражу понад затверджені плани.
  415. Постанова Держплану при РНК УСРР.
  416. 279. Як складати та затверджувати збірники довідкових цін на будівельні матеріали (цінники).
  417. №35 26 грудня 1931 р.
  418. Постанови ВУЦВК і РНК УСРР.
  419. 280. Про надання чинності уставі про судоустрій УСРР в редакції 1931 року.
  420. 281. Устава про судоустрій УСРР.
  421. №36 29 грудня 1931 р.
  422. Постанова ВУЦВК і РНК УСРР.
  423. 282. Про зміну й доповнення Цивільного процесуального кодексу УСРР.
  424. №37 30 грудня 1931 р.
  425. Постанова ВУЦВК і РНК УСРР.
  426. 283. Про виробничі товариські суди.
  427. Постанова президії ВУЦВК.
  428. 284. Про увільнення тов. Карпенка від обов'язків заступника Голови ВРНГ УСРР.
  429. Постанова Наркомюсту УСРР.
  430. 285. Про відповідальність урядовців, землекористувачів і лісокористувачів осібників та інших осіб за злочинне ставлення до лісоспроруд, лісонасаджень та деревонасаджень.
  431. Інструкція Наркомюсту та Наркомгоспу УСРР.
  432. 286. Як прикладати постанову ВУЦВК і РНК УСРР з 15 листопада 1931 р. "Про виселення з будинків Наркомармійскморсправ".
  433. Постанова Наркомсоцзабезу УСРР.
  434. 287. Про зміну арт. "Б" арт. 1 постанови "Про категорії осіб,що мають право вступати до складу кооперативних об'єднань (артілей) інвалідів".
  435. Обов'язкова постанова Головшляхуправи при РНК УСРР.
  436. 288. Про єдині загальносоюзні нумерні знаки та квитки обліку автомототранспорту.
  437. №38 31 грудня 1931 р.
  438. Постанови третьої сесії всеукраїнського центрального виконавчого комітету ХІІ скликання.
  439. 289. Про контрольні числа народньо-господарського плану УСРР на 1932 рік.
  440. 290. Про єдиний фінансовий план та державний бюджет УСРР на 1932 рік.
  441. 291. Про комунальне господарство УСРР.
  442. 292. Про затвердження постанов, що їх ухвалила президія Всеукраїнського центрального виконавчого комітету між ІІІ-ю сесією ВУЦВК ХІ скликання та ІІІ-ю сесією ВУЦВК ХІІ скликання.
  443. 293. Про поповнення складу президії Всеукраїнського центрального виконавчого комітету.


  Довідки про колективи:

   РАДА НАРОДНИХ КОМІСАРІВ УРСР

  Теми:

 • Акти державного управління


 • Рубрики:

   АЗОВСЬКЕ МОРЕ
   УКРАЇНСЬКА РАДЯНСЬКА СОЦІАЛІСТИЧНА РЕСПУБЛІКА
   ЧОРНЕ МОРЕ


   

  Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського