До 100-річчя Національної академії наук України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

«Без “високої”, так би сказати, чи “чистої” науки ні освіта, ні школа, ні популярна література, ні, навіть, публіцистика не можуть держатись на відповідній висоті — се той фундамент, той рівень, по котрому рівняється все. Україна повинна мати академію наук і через неї забезпечити можність зайнятись чистою наукою людям, які виявляють до того потрібний хист і енергію, сотворити національну, чи пак народну, бібліотеку, гідну великої держави, національні архіви й музеї...»
Біографістика  

Краєзнавство  Джерелознавство  

Історія  


Політологія  

Держава і право  

Пам’яткознавство  

Заклади культури та історичної пам’яті  

Культура. Мистецтвознавство  

Природознавство  

 Грамоти ХІV ст. (1974)

адреса матеріалу: http://irbis-nbuv.gov.ua/ulib/item/UKR0007824


Тип рерусу: Книги

Країна:Україна
Мова(и):Українська

Назва(и):
ГРАМОТИ ХІV СТ.
Автор(и):
Русанівський Віталій Макарович (відп. ред.)
Пещак Марія Михайлівна (упоряд.)
Дата(и):1974


 Переглянути документ   


Опис документа:

Грамоти ХІV ст. / АН УРСР, Ін-т мовознавства імені О. О. Потебні; упоряд., вступ. ст., комент. і слов.-покажч. М. М. Пещак ; [відп. ред. В. М. Русанівський]. – Київ: Наук. думка, 1974. – 255 с. : іл. – (Пам'ятки української мови).


Писемні документи XIV ст., представлені у збірці, являють собою пам’ятки юридично-ділового стилю давньої української літературної мови. Крім самих текстів пам’яток, що в міру можливості супроводжуються фотокопіями оригіналів, читач знайде у виданні бібліографію історичної, палеографічної та мовознавчої літератури як до кожної грамоти зокрема, так і до тих історичних осіб і географічних назв, що згадуються в цих документах і подаються в покажчиках. Різночитання публікацій пам’яток, вперше зведені разом, допоможуть майбутнім дослідникам уточнити неясні місця з текстів оригіналів.


Довідки про авторів:

 ПЕЩАК МАРІЯ МИХАЙЛІВНА
 РУСАНІВСЬКИЙ ВІТАЛІЙ МАКАРОВИЧ

Довідки про колективи:

 ІНСТИТУТ МОВОЗНАВСТВА ІМЕНІ О. О. ПОТЕБНІ
 НАУКОВА ДУМКА
 НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ

Теми:

  • Пам'ятки писемності
  • Акти державного управління
  • Топоніміка
  • Ономастика
  • Українські землі під татарським пануванням (XIII–XV ст.)


  •  

    Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського