До 100-річчя Національної академії наук України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

«Без “високої”, так би сказати, чи “чистої” науки ні освіта, ні школа, ні популярна література, ні, навіть, публіцистика не можуть держатись на відповідній висоті — се той фундамент, той рівень, по котрому рівняється все. Україна повинна мати академію наук і через неї забезпечити можність зайнятись чистою наукою людям, які виявляють до того потрібний хист і енергію, сотворити національну, чи пак народну, бібліотеку, гідну великої держави, національні архіви й музеї...»
Біографістика  

Краєзнавство  Джерелознавство  

Історія  


Політологія  

Держава і право  

Пам’яткознавство  

Заклади культури та історичної пам’яті  

Культура. Мистецтвознавство  

Природознавство  

Христюк П. Замітки і матеріaли до історії української революції. 1917-1920 рр.. Т. 4  (1922)

адреса матеріалу: http://irbis-nbuv.gov.ua/ulib/item/UKR0007906


Тип рерусу: Книги

Країна:Австрія
Мова(и):Українська

Назва(и):
ЗАМІТКИ І МАТЕРІAЛИ ДО ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОЇ РЕВОЛЮЦІЇ. 1917-1920 РР.
Т. 4
Автор(и):
Христюк Павло
Дата(и):1922


 Переглянути документ   


Опис документа:

Христюк, Павло.
Замітки і матеріaли до історії української революції. 1917-1920 рр. : [у 4 т.] / П. Христюк ; Укр. соціол. ін-т. - [Відень] : [б.в.], 1921 - 1922. - (Українська революція. Розвідки і матеріали ; кн. 4)

Т. 4 . – 1922. – 192 c.


"Вивчення української революції, усвідомлення досвіду її має через це першорядне значення для працюючих класів не тільки України, але й інших країв і народів - як пануючих, так і поневолених, і в першу чергу для революційного пролетаріату Росії. Жертви, понесені працюючими верствами України і Росії у взаємній боротьбі, повинні бути пересторогою не тільки для них, але й для робітників та селян всього світу. Між тим, література про українську революцію дуже бідна, її майже немає. Це останнє і послужило мотивом для укладення цих "заміток і матеріалів" і подання їх до друку в світ". - [Із переднього слова до першого тому].


Довідки про авторів:

 ХРИСТЮК ПАВЛО ОНИКІЙОВИЧ

Тома, частини

Замітки і матеріaли до історії української революції. 1917-1920 рр.

Всі тома

 • ЗАМІТКИ І МАТЕРІAЛИ ДО ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОЇ РЕВОЛЮЦІЇ. 1917-1920 РР. Т. 2 (1921)
 • ЗАМІТКИ І МАТЕРІAЛИ ДО ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОЇ РЕВОЛЮЦІЇ. 1917-1920 РР. Т. 3 (1921)
 • ЗАМІТКИ І МАТЕРІAЛИ ДО ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОЇ РЕВОЛЮЦІЇ. 1917-1920 РР. Т. 4 (1922)
 • ЗАМІТКИ І МАТЕРІЯЛИ ДО ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОЇ РЕВОЛЮЦІЇ. 1917-1920 РР. Т. 1 (1969)

 • Пов'язані документи:


 • Україномовна книга у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, 1798-1923 : бібліогр. покажч. : в 3 т. Т. 2. 1912-1923 (2003)

 • Теми:

 • Українська революція (1917–1921 рр.)
 • Радянська модернізація України (1920-1930-ті)


 • Рубрики:

   ДИРЕКТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ РЕСПУБЛІКИ
   РАДЯНСЬКО-УКРАЇНСЬКА ВІЙНА
   СОЮЗ РАДЯНСЬКИХ СОЦІАЛІСТИЧНИХ РЕСПУБЛІК
   УКРАЇНСЬКА НАРОДНА РЕСПУБЛІКА
   УКРАЇНСЬКА ПАРТІЯ СОЦІАЛІСТІВ-РЕВОЛЮЦІОНЕРІВ
   УКРАЇНСЬКА РЕВОЛЮЦІЯ
   УКРАЇНСЬКА СОЦІАЛ-ДЕМОКРАТИЧНА РОБІТНИЧА ПАРТІЯ


   

  Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського