До 100-річчя Національної академії наук України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського
Біографістика  

Краєзнавство  Джерелознавство  

Історія  


Політологія  

Держава і право  

Пам’яткознавство  

Заклади культури та історичної пам’яті  

Культура. Мистецтвознавство  

Природознавство  Христюк П. Замітки і матеріaли до історії української революції. 1917-1920 рр. Т. 4  (1922)

адреса матеріалу: http://irbis-nbuv.gov.ua/ulib/item/UKR0007906


Тип рерусу: Книги

Країна:Австрія
Мова(и):Українська

Назва(и):
ЗАМІТКИ І МАТЕРІAЛИ ДО ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОЇ РЕВОЛЮЦІЇ. 1917-1920 РР.
Т. 4
Автор(и):
Христюк Павло
Дата(и):1922


 Переглянути документ   


Опис документа:

Христюк, Павло.
Замітки і матеріaли до історії української революції. 1917-1920 рр. : [у 4 т.] / П. Христюк ; Укр. соціол. ін-т. - [Відень] : [б.в.], 1921 - 1922. - (Українська революція. Розвідки і матеріали ; кн. 4)

Т. 4 . – 1922. – 192 c.


"Вивчення української революції, усвідомлення досвіду її має через це першорядне значення для працюючих класів не тільки України, але й інших країв і народів - як пануючих, так і поневолених, і в першу чергу для революційного пролетаріату Росії. Жертви, понесені працюючими верствами України і Росії у взаємній боротьбі, повинні бути пересторогою не тільки для них, але й для робітників та селян всього світу. Між тим, література про українську революцію дуже бідна, її майже немає. Це останнє і послужило мотивом для укладення цих "заміток і матеріалів" і подання їх до друку в світ". - [Із переднього слова до першого тому].


Довідки про авторів:

 ХРИСТЮК ПАВЛО ОНИКІЙОВИЧ

Томи, частини

Замітки і матеріaли до історії української революції. 1917-1920 рр.

Всі тома

 • ЗАМІТКИ І МАТЕРІAЛИ ДО ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОЇ РЕВОЛЮЦІЇ. 1917-1920 РР. Т. 2 (1921)
 • ЗАМІТКИ І МАТЕРІAЛИ ДО ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОЇ РЕВОЛЮЦІЇ. 1917-1920 РР. Т. 3 (1921)
 • ЗАМІТКИ І МАТЕРІAЛИ ДО ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОЇ РЕВОЛЮЦІЇ. 1917-1920 РР. Т. 4 (1922)
 • ЗАМІТКИ І МАТЕРІЯЛИ ДО ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОЇ РЕВОЛЮЦІЇ. 1917-1920 РР. Т. 1 (1969)

 • Пов'язані документи:


 • Україномовна книга у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, 1798-1923 : бібліогр. покажч. : в 3 т. Т. 2. 1912-1923 (2003)

 • Теми:

 • Українська революція (1917–1921 рр.)
 • Радянська модернізація України (1920-1930-ті)


 • Рубрики:

   ДИРЕКТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ РЕСПУБЛІКИ
   РАДЯНСЬКО-УКРАЇНСЬКА ВІЙНА
   СОЮЗ РАДЯНСЬКИХ СОЦІАЛІСТИЧНИХ РЕСПУБЛІК
   УКРАЇНСЬКА НАРОДНА РЕСПУБЛІКА
   УКРАЇНСЬКА ПАРТІЯ СОЦІАЛІСТІВ-РЕВОЛЮЦІОНЕРІВ
   УКРАЇНСЬКА РЕВОЛЮЦІЯ
   УКРАЇНСЬКА СОЦІАЛ-ДЕМОКРАТИЧНА РОБІТНИЧА ПАРТІЯ

   

  Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського