До 100-річчя Національної академії наук України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

«Без “високої”, так би сказати, чи “чистої” науки ні освіта, ні школа, ні популярна література, ні, навіть, публіцистика не можуть держатись на відповідній висоті — се той фундамент, той рівень, по котрому рівняється все. Україна повинна мати академію наук і через неї забезпечити можність зайнятись чистою наукою людям, які виявляють до того потрібний хист і енергію, сотворити національну, чи пак народну, бібліотеку, гідну великої держави, національні архіви й музеї...»
Біографістика  

Краєзнавство  Джерелознавство  

Історія  


Політологія  

Держава і право  

Пам’яткознавство  

Заклади культури та історичної пам’яті  

Культура. Мистецтвознавство  

Природознавство  

 Збірник законів та розпоряджень робітничо-селянського уряду України (1932)

адреса матеріалу: http://irbis-nbuv.gov.ua/ulib/item/UKR0007985


 • Збірники законів та розпоряджень Робітничо-селянського Уряду України
 • Тип рерусу: Книги

  Країна:Україна
  Мова(и):Українська

  Назва(и):
  ЗБІРНИК ЗАКОНІВ ТА РОЗПОРЯДЖЕНЬ РОБІТНИЧО-СЕЛЯНСЬКОГО УРЯДУ УКРАЇНИ
  1932. Абетково-предметний покажчик
  Т. І.
  Т. ІІ.
  Дата(и):1932

  Колекції:

   Переглянути документ   


  Опис документа:

  Збірник законів та розпоряджень робітничо-селянського уряду України / Робітничо-Селянський Уряд України, 1932. – 577 с.

  1932 Абетково-предметний покажчик. - с. 1 - 49.

  Т. І. № 1-25. - с. 50-350.

  Т. ІІ. № 26-40. - с. 351-576.


  Видання містить постанови Всеукраїнського центрального виконавчого комітету Ради народних комісарів та Народного комісаріату юстиції Української Соціалістичної Радянської Республіки за 1932 рік. Для юристів, істориків, політологів.

  Издание содержит постановления Всеукраинского центрального исполнительного комитета, Совета народных комиссаров и Народного комиссариата юстиции Украинской Социалистической Советской Республики за 1932 год. Для юристов, историков, политологов.


        Зміст

  1. Абетково-предметовий показник за 1932 рік. 1-39.
  2. Законодавчі акти УСРР, що скасовані, змінені і доповнені постановами уряду УСРР. 39-49.
  3. №1. 4 лютого 1932 р.
  4. Постанова ВУЦВК і РНК УСРР.
  5. 1. Про заходи проти забою і хижацької експлуатації коней та про зміну й доповнення Кримінального кодексу УСРР.
  6. Постанови РНК УСРР.
  7. 2. Про двомісячник підготування коней до засівної весняної та парувальної компаній.
  8. 3. Про заходи до зміцнення роботи органів Держарбітражу УСРР.
  9. 4. Устава про Комітет у справах друку при Раді народних комісарів УСРР.
  10. Постанова НКЮ УСРР.
  11. 5. Про порядок, як оформляти визнання громадянам права пожиткоємців у колі чужоземних товариств особистого страхування.
  12. №2 15 лютого 1932 р.
  13. Постанови ВУЦВК і РНК УСРР.
  14. 6. Про доповнення Адміністративного кодексу УСРР арт. 72 та про зміну арт. 72 цього кодексу.
  15. 7. Про зміну арт. 197 Кримінального кодексу УСРР.
  16. 8. Про увільнення від оплати на користь місцевих рад приміщень, зайнятих від студенськіх гуртожитків.
  17. 9. Про продовження чинності постанови ВУЦВК і РНК УСРР з 25 лютого 1931 року "Про заходи проти хижацького нищення худоби".
  18. Постанова президії ВУЦВК.
  19. 10. Про настановлення т. Войцехівського Ю. О. на заступника Народнього комісара земельних справ УСРР.
  20. Постанови РНК УСРР.
  21. 11. Про заходи сприяння проведенню одноразового обліку худоби.
  22. 12. Про зміну арт. 18 і 19. Правил, як провадити справи в державному арбітражі УСРР.
  23. Постанови НКЮ УСРР.
  24. 13. Про підсудність у справах за неявку військовиків і запасних відбувати військову службу.
  25. 14. Про відповідальність за зламання правил схову архівних матеріалів.
  26. 15. Про кваліфікацію крадіжу майна робітників із гуртожитків.
  27. №3 27 лютого 1932 р.
  28. Постанова ВУЦВК і РНК УСРР.
  29. 16. Про перетворення Вищої ради народнього господарства УСРР на Народній комісаріат легкої промисловості УСРР.
  30. Постанова президії ВУЦВК.
  31. 17. Про увільнення т. Скалиги від обов'язків заступника Народнього комісара земельних справ УСРР.
  32. 18. Про настановлення т. Сухомлина К. В. на заступника голови Ради народніх комісарів УСРР.
  33. 19. Про настановлення т. Ряппо Я. П. на Народнього комісара легкої промисловості УСРР.
  34. Постанова НКЮ УСРР.
  35. 20. Про сталі ставки збору на потреби культурного та господарського будівництва села по УСРР і реченці сплати цього збору.
  36. Постанова НКЮ УСРР.
  37. 21. Про відповідальність пожежників за самовільне залишення служби до закінчення обов'язкового реченця служби.
  38. Постанова Наркомгоспу та Наркомпраці УСРР.
  39. 22. Про встановлення переліку категорій трудящих, виселюваних із житлових приміщень, розташованих на території підприємств державної промисловості, що має оборонне значення, яким місцеві ради повинні давати іншу житлову площу.
  40. №4 29 лютого 1932 р.
  41. Постанова ВУЦВК і РНК УСРР.
  42. 23. Про зміну Устави про місцеві фінанси УСРР і Устави про місцеві фінанси АМСРР.
  43. Постанови РНК УСРР.
  44. 24. Про порядок, як видавати друковані твори.
  45. 25. Про Всеукраїнський комітет стандартизації і його місцеві органи.
  46. 26. Устава про Всеукраїнський комітет стандартизації.
  47. Постанова Наркомсоцзабезу УСРР.
  48. 27. Устава про Всеукраїнську комісію міської допомоги.
  49. №5. 29 лютого 1932 р.
  50. Постанови IV позачергової сесії всеукраїнського центрального виконавчого комітету ХІІ скликання.
  51. 28. Про утворення обласних виконавчих комітетів на території УСРР.
  52. 29. Про зміни в складі Ради народних комісарів УСРР.
  53. 30. Про поповнення складу президії ВУЦВК.
  54. 31. Про увільнення т. Василенка М. С. від обов'язків секретаря ВУЦВК.
  55. 32. Про обрання т. Войцехівського Ю. О. на секретаря ВУЦВК.
  56. №6. 20 березня 1932 р.
  57. Постанови ВУЦВК і РНК УСРР.
  58. 33. Про запровадження в УСРР серед народів арабської письменності латинізованої абетки.
  59. 34. Про заряд студентськими гуртожитками у м. Харкові, Києві, Одесі та Дніпропетровському.
  60. 35. Про постачання державним установам і підприємствам УСРР офіційних видань.
  61. 36. Про зміну арт. 82 Кодексу законів про працю УСРР.
  62. 37. Про доповнення Поправно-трудового кодексу УСРР.
  63. 38. Про затвердження Устави й устава про обласні організаційні комітети.
  64. Постанова РНК УСРР.
  65. 39. Зміна правил про заріз свиней.
  66. Постанови НКЮ УСРР.
  67. 40. Як справляти з колгоспів невнесені вчасно платежі, належні з них за лісовпорядні роботи.
  68. 41. Як справляти пеню, недодержку та штраф за проваджуваними через банки розрахунками установ, підприємств і організацій усуспільненого сектору з їхніми покупцями.
  69. Інструкція Наркомгоспу УСРР.
  70. 42. Як платити за житло в студентських гуртожитках.
  71. №7. 9 квітня 1932 р.
  72. Постанова ВУЦВК і РНК УСРР.
  73. 43. Про склад комісій виконання при обласних організаційних комітетах.
  74. Постанови Президії ВУЦВК.
  75. 44. До міжнароднього комуністичного жіночого дня 8 березня.
  76. 45. Про перечислення Олексіївської, Андріївської, Червоної, Пустинської, Новотроїцької та Зеленянської сільрад Сталінської міськради до Гришинського району.
  77. 47. Про настановлення т. т. Костіна О. Е. та Чуйка І. Я. на заступників упровадженого Народнього комісаріату шляхів Союзу РСР при Уряді УСРР.
  78. 48. Про настановлення т. т. Цуцульківського Я. С. та Винокаменя А. М. на заступників Народнього комісара легкої промисловості УСРР.
  79. 49. Про настановлення т. Хармадар'яна Г. І. на заступника Народнього комісара охорони здоров'я УСРР.
  80. 50. Про настановлення т. Рашіна Г. Л. на керівника Управи народньо-господарського обліку при Держплані УСРР.
  81. 51. Про настановлення т. т. Мусульбаса І. А., Конотопа В. Я., Савицького К. Ф. та Прохоренка Я. К. на заступників Народнього комісара земельних справ УСРР.
  82. 52. Про настановлення т. Бойка П. М. на упровадженого Народнього комісаріяту зв'язку Союзу РСР при Уряді УСРР.
  83. Постанова НКЮ УСРР.
  84. 53. Про зміну арт. 4 постанови НКЮ УСРР з 2-го січня 1932 р. "Про порядок, як оформляти визнання громадянами права пожиткоємців у полісах чужоземних товариств особистого страхування".
  85. Постанова НКЮ УСРР і Всеукраїнської контори Держбанку СРСР.
  86. 54. Про видання судових наказів на справляння залеглостей (прострочених платежів) з короткотермінових позик, що їх видав Держбанк організаціям усуспільненого сектору.
  87. Постанова Наркомсоцзабезу УСРР.
  88. 55. Про надання права пенсіонерам промстрахкас всупати до складу кооперативних об'єднань інвалідів.
  89. Інструкція Укрводгоспу при РНК УСРР.
  90. 56. Про нагляд за водоймищами.
  91. №8. 30 квітня 1932 р.
  92. Постанови ВУЦВК.
  93. 57. Про утворення при обласних організаційних комітетах ради фізичної культури, комісії національних меншостей, комісії земельного впорядження трудящих євреїв і комісії сприяння держкредитовій та ощадній справі.
  94. 58. Про затвердження Устави про Державне видавництво національних меншостей УСРР при президії ВУЦВК.
  95. Постанови ВУЦВК і РНК УСРР.
  96. 59. Про перебіг готування до весняної с.-г. виробничої кампанії.
  97. 60. Про реорганізацію органів влади в Горлівському, Риківському, Артемівському, Ворошилівському, Констянтинівському та Кадіївському районах.
  98. 61. Про інвентарізацію майна місцевих рад, громадських, професійних і кооперативних організацій.
  99. 62. Про зміну постанови "Як соціяльно забезпечувати родини військовиків, признаних до кадрів і до перемінного складу територіальних частин Робітничо-селянської червоної армії".
  100. 63. Про увільнення органів Робітничо-селянської міліції від орендної плати за зайняті ними приміщення.
  101. 64. Про затвердження Статуту і Статут служби в поправно-трудових установах Народнього комісаріяту юстиції УСРР.
  102. Постанови президії ВУЦВК.
  103. 65. Про настановлення тов. Макаренка І. Г. на заступника Народнього комісара постачання УСРР.
  104. 66. Про настановлення тов. Триліського О. Л. на голову Укркомзему.
  105. Постанова РНК УСРР.
  106. 67. Про реорганізацію заготівельного апарату в УСРР.
  107. Постанови НКЮ УСРР.
  108. 68. Про обов'язок подавати разом з позовною заявою копії з цієї заяви, та з доданих до неї документів у справах, що в них запізвано будь-яку кооперативну, професійну або громадську організацію.
  109. 69. Як прикладати арт. 337 ЦПК УСРР, звертаючи справляння на рахунок довжника в банкові.
  110. 70. Про непоширення на кошти установ, підприємств та організацій усуспільненого сектору, що є в кредитових установах і державних трудових ощадкасах, арт. арт. 1 і 2 закона про заходи до розвитку вкладних і переказових операцій кредитових установ та уваги 1 до арт. 349 ЦПК УСРР.
  111. 71. Про порядок, як мають відповідати за арт. 345 ЦПК УСРР особи, установи, підприємства та організації, в яких обіймає посаду або працює довжник, що на його зарплату звернено справляння.
  112. Постанова НКЮ та Наркомздоров'я УСРР.
  113. 72. Про відповідальність за середноуразові впорскування йоду в невідповідних умовах.
  114. Обов'язкова постанова №3 Головшляхуправи при РНК УСРР.
  115. 73. Правила про рух усіх видів місцевого транспорту шляхами і залюдненими пунктами.
  116. №9. 8 травня 1932 р.
  117. Постанови ВУЦВК і РНК УСРР.
  118. 74. Про основні агротехнічні заходи в сільському господарстві.
  119. 75. Про планування і планову систему УСРР в зв'язку з утворенням областей.
  120. 76. Про постійні комісії сприяння державному кредитові та ощадній справі при виконавчих комітетах і радах.
  121. Постанова Президії ВУЦВК.
  122. 77. Про настановлення т. т. Гіллера В. Д. та Павлова Н. Р. на заступників керівника Управи народньо-господарського обліку УСРР при Держплані УСРР.
  123. 78. Про увільнення т. Гулого К. М. від обов'язків Народнього комісара праці УСРР.
  124. 79. Про настановлення т. Виросткова І. О. на народнього комісара праці УСРР.
  125. Постанова РНК УСРР.
  126. 80. Про затвердження Устави й Устава про Головну управу робітничо-селянської міліції при раді народніх комісарів УСРР.
  127. Постанова НКЮ УСРР.
  128. 81. Перелік вимог і документів, що за ними народні суди УСРР видають судові накази.
  129. №10. 19 травня 1932 р.
  130. Постанови ВУЦВК і РНК УСРР.
  131. 82. Про реорганізацію управління республіканською і місцевою промисловістю УСРР.
  132. 83. Про зміну арт. 96 Кримінального кодексу УСРР.
  133. 84. Про зміну п. <<б>> арт. 206 Кримінального кодексу УСРР.
  134. Постанови Президії ВУЦВК.
  135. 85. Про заборону Державним установам і організаціям вимагати від громадян довідки про наявність виборчих прав до рад.
  136. 86. Про організацію при ВУЦВК комісії нагляду за будуванням будинків для фахівців.
  137. 87. Про увільнення т. Полоцького О. А. від обов'язків заступника НК Освіти УСРР.
  138. 88. Про увільнення т. Сидерського З. Й. від обов'язків заступника НК Земсправ УСРР.
  139. 89. Про увільнення т. Піскарьова М. П. від обов'язків заступника НК Праці УСРР.
  140. 90. Про увільнення т. Олександрівського С. С. від обов'язків УпНКЗаксправ.
  141. 91. Про увільнення т. Синькова К. М. від обов'язків УпНКЗв'язку.
  142. 92. Про увільнення т. т. Тараненка К. С. і Попова Н. С. від обов'язків заступників голови Держплану УСРР.
  143. 93. Про увільнення т. т. Чебукіна П. В. і Плиса І. І. від обов'язків заступника НКПостачання УСРР.
  144. 94. Про увільнення Т. т. Фіялківського З. С. і Яцевського І. П. від обов'язків заст. НКФінансів УСРР.
  145. 95. Про встановлення тов. Дорофеєва Л. П. на першого заступника УпНКЗв'язку.
  146. №11-12. 29 травня 1932 р.
  147. Постанови ВУЦВК і РНК УСРР.
  148. 96. Про утворення обласних органів державного арбітражу.
  149. 97. Про зміну Поправно-трудового кодексу УСРР.
  150. 98. Про надання ударникам пільг і переваг.
  151. Постанова президії ВУЦВК.
  152. 99. Про настановлення тов. Косила І. П. на першого заступника НК Комгоспу.
  153. Постанови РНК УСРР.
  154. 100. Про організацію масового робітничого відпочинку з УСРР на 1932 рік.
  155. 101. Про порядок проведення сільськогосподарського податку 1932 р. на території УСРР.
  156. №13. 17 червня 1932 р.
  157. Постанова ВУЦВК і РНК УСРР.
  158. 102. Про зміни в законодавстві УСРР у зв'язку з постановами: РНК Союзу СРР і ЦК ВКП(б) з 6 травня 1932 р. "Про план хлібозаготівель з крохмалю 1932 р. і розвиток колгоспної торгівлі хлібом", з 10 травня 1932 р. "Про план скотозаготівель і про м'ясну торгівлю колгоспників і одноосібних трудящих селян" та ЦВК і РНК РСР з 20 травня 1932 р. "Про порядок провадження торгівлі колгоспів, колгоспників і трудящих одноосібних селян та про зменшення податків на торгівлю сільськогосподарськими продуктами".
  159. Постанова РНК УСРР.
  160. 103. Про планування оздоровчих заходів та нагляд за здійсненням їх.
  161. Постанова НКЮ УСРР.
  162. 104. Про порядок пенсійного забезпечення викладачів робітничих факультетів у випадках утрати працездатності-інвалідності раніше 65-літнього віку.
  163. 105. Про виплати за обласними філіями товариства Червоного Хреста прав юридичної особи.
  164. Постанова НКЮ УСРР і Всеукраїнської контори держбанку.
  165. 106. Про доповнення постанови НКЮ УСРР і Всеукраїнської контори Держбанку СРСР "Про видання судових наказів на справляння залеглостей (прострочених платежів) з короткотермінових позик, що їх видав Держбанк організаціям усуспільненого сектору" (Додаток).
  166. Інструкція державного інспектора будівництва при державній плановій комісії УСРР.
  167. 107. Про заходи до здешевлення і раціоналізації будівництва.
  168. №14-15. 20 червня 1932 р.
  169. Постанови ВУЦВК і РНК УСРР.
  170. 108. Про зміну арт. 82 Кримінального кодексу УСРР та арт. арт. 74, 75 і 77 Адміністративного кодексу УСРР.
  171. 109. Про зміну арт. 44 Цивільного кодексу УСРР і про доповнення цього кодексу додатком 10.
  172. 110. Про зміну Кодексу законів про працю.
  173. 111. Про організацію Управи народнього господарства обліку УСРР та її місцевих органів.
  174. Постанова РНК УСРР.
  175. 112. Про обов'язкову реєстрацію в Управі водного господарства УСРР всіх проектів гідротехнічних споруд, що їх затверджують інші організіції.
  176. №16. 5 липня 1932 р.
  177. Постанови ВУЦВК і РНК УСРР.
  178. 113. Про зміни в організації органів юстиції УСРР у зв'язку з утворенням областей.
  179. 114. Про заходи до поліпшення санітарного обслуговування робітників.
  180. 115. Про заходи до поліпшення матеріально-побутового стану медперсоналу.
  181. 116. Про доповнення Кримінального кодексу УСРР.
  182. 117. Про адміністративне виселення з будинків підприємств вугільної, залізорудної, манганової, металургійної і коксо-хімічної промисловості в копальневих і заводських робітничих селищах, осіб, що не працюють на цих підприємствах.
  183. 118. Про зміну арт. 20 постанови "Про бюджетні права АМСРР і про порядок складання її державного бюджету".
  184. 119. Про заходи до попередження перекручувань у практичному здійсненні постанови ЦВК та РНК СРСР з 20-V 1932 р.
  185. №17-18. 14 липня 1932 р.
  186. Постанови ВУЦВК і РНК УСРР.
  187. 120. Про використання приміщень, шкіл І і ІІ концентру.
  188. 121. Про реорганізацію органів влади в Краснолуцькому та Краматорівському районах.
  189. 122. Про центральну архівну управу УСРР, її місцеві органи та установи, що є при ній при її місцевих органах.
  190. 123. Про зміну постанови "Про комісії в справах недолітків".
  191. Постанова ВУЦВК.
  192. 124. Про Всеукраїнський центральний музей революції.
  193. Постанова РНК УСРР.
  194. 125. Про порядок розірвання та зміни договорів, укладених між підприємствами й організаціями республіканського й місцевого значення.
  195. Постанова Головшляхуправи УСРР.
  196. 126. Про доповнення обов'язкової постанови Головшляхуправи УСРР з 21-IV 1932 р. №3 "Правила про рух усіх видів місцевого транспорту шляхами і залюдненими пунктами".
  197. Постанова НКСЗ.
  198. 127. Устава про Всеукраїнський Комітет товариств сліпих і глухонімих.
  199. №19. 20 липня 1932 р.
  200. Постанова ВУЦВК і РНК УСРР.
  201. 128. Про каси громадської взаємодопомоги колгоспів.
  202. Постанови НКЮ УСРР.
  203. 129. Про поширення пільг та переваг персональних пенсіонерів на осіб, що одержують персональні пенсії за постановою відповідних органів Союзу РСР та інших союзних республік і мешкають на території УСРР.
  204. 130. Перелік довжникового майна, що на нього не можна звертати справляння.
  205. №20-21 10 серпня 1932 р.
  206. Постанови ВУЦВК і РНК УСРР.
  207. 131. Про зміну уваги 2 до арт. 28 і арт. 78 Кримінального кодексу УСРР та арт. 72 і 280 Адміністративного кодексу УСРР.
  208. 132. Про доповнення арт. 5 постанови "Про реорганізацію управління республіканською і місцевою промисловістю УСРР".
  209. 133. Про встановлення плати за спускання відхідних стічних вод.
  210. Постанова президії ВУЦВК і РНК УСРР.
  211. 134. Про десятиріччя існування органів Державної Прокуратури.
  212. Інструкція секретаріату президії ВУЦВК.
  213. 135. Як реєструвати статути товариств і спілок, що не мають на меті добувати зиск, та наглядати за їхньою діяльністю.
  214. Постанова УЕН.
  215. 136. Про обов'язкове окладне страхування в сільських місцевостях та в містах на 1933 рік.
  216. №22-23. 15 вересня 1932 р.
  217. Постанова РНК УСРР.
  218. 137. Про обов'язкову загальну реєстрацію в органах управи народньогосподарського обліку УСРР усіх промислових підприємств державних, кооперативних і громадських установ та організацій.
  219. Постанова ВУЦВК.
  220. 138. Про утворення Донецької області.
  221. Інструкція Секретаріату Президії ВУЦВК.
  222. 139. Про порядок організації, діяльності, звітності й ліквідації релігійних громад і про систему обліку адмінорганами складу релгромад та служників культу.
  223. №24. 10 вересня 1932 р.
  224. Постанови НКЮ.
  225. 140. Про застосування нової форми умовного засуду.
  226. 141. Як застосовувати постанову ВУЦВК і РНК УСРР "Про використання приміщень шкіл І і ІІ концентру.
  227. 142. Про відсутність справ робітників міліції.
  228. Інструкція Секретаріату Президії ВУЦВК.
  229. 143. Як проводити зміну прізвищ, імен і по батькові.
  230. Постанова УЕН.
  231. 144. Як затверджувати планові завдання та технічні проекти промислового будівництва, що його провадять Народній комісаріат легкої промисловості УСРР, його місцеві органи та підпорядковані йому установи і підприємства.
  232. Інструкція НКСЗ УСРР.
  233. 145. Як забезпечувати родини військових службовців.
  234. №25. Відсутній.
  235. №26-27. 10 жовтня 1932 р.
  236. Постанови ВУЦВК та РНК УСРР.
  237. 156. Про самосподаткування людності в 1932 р. на задоволення її громадських потреб.
  238. 157. Про утворення Донецького обласного державного арбітражу.
  239. 158. Про встановлення платного видавання посадкового матеріалу людності, колгоспам і кооперативним організаціям для агро-лісо-меліоративних робіт і плати за технічне керування цими роботами.
  240. 159. Про зміну Цивільного процесуального кодексу УСРР у зв'язку з утворенням областей.
  241. 160. Про організацію органів юстиції Донецької області.
  242. 161. Про зміну устави про сільські суди, устави про районові з'їзди рад і районові виконавчі комітети і устави про міські ради робітничих, селянських та червоноармійських депутатів.
  243. 162. Про зміну постанови "Про фонди сприяння будівництву та устаткуванню культурно-побутових і політично-освітніх установ у колгоспах".
  244. 163. Про утворення земельних комісій.
  245. Постанова НКЮ УСРР.
  246. 164. Про відповідальність працівників цивільної авіації.
  247. Постанова Управи народньо-господарського обліку УСРР.
  248. 165. Устава про методи і реченець інвентаризації майна обласних і районових виконавчих комітетів, місцевих рад, громадських, професійних і кооперативних організацій.
  249. Постанова НКСЗ УСРР.
  250. 166. Про оголошення частини м. Чернігова республіканським курортом.
  251. № 28. 30 жовтня 1932 р.
  252. Постанови ВУЦВК і РНК УСРР.
  253. 167. Про права осіб, нагороджених орденом союзних республік при переїзді їх до УСРР.
  254. 168. Про зміни в законодавстві УСРР у зв'язку з виданням постанови ЦВК і РНК Союзу з 27 травня 1932 року "Про майнову відповідальність працівників за матеріали й вироби й за майно підприємства або установи, видане для користування працівникам".
  255. 169. Про доповнення постанови ВУЦВК і РНК УСРР з 8 вересня 1932 року " Про самооподаткування людности 1932 року на задоволення її громадських потреб".
  256. Постанова ВУЦВК.
  257. 170. Про утворення Чернігівської области.
  258. Постанови Президії ВУЦВК.
  259. 171. Про увільнення тов. Триліського О. Л. від обов'язків народнього комісара земельних справ УСРР.
  260. 172. Про настановлення тов. Одинцова О. В. на наркома земельних справ УСРР.
  261. Постанови РНК УСРР.
  262. 173. Про занесення плянів трудового відбутку людности в шляховому будівництві в місцеві народньо-господарські пляни і про відповідальність за невиконання цих плянів.
  263. 174. Про централізацію в органах робітничо-селянської міліції обліку аварій та пригод на місцевому транспорті.
  264. 175. Про санітарне обслуговування переселенців і робітників, що переїздять на роботу до іншиї місцевостей.
  265. Постанова НКЮ та НККГ УСРР.
  266. 176. Про відшкодування трудящих домовласників, що їхні будинки вилучено для державних або громадських потреб та про задоволення житлоплощею мешканців цих будинків.
  267. Інструкція Наркомсоцзабезу УСРР.
  268. 177. Про порядок ліквідації селянських товариств взаємодопомоги в селищах, де проведено суцільну колективізацію та про реорганізацію кас взаємодопомоги колективізованого селянства на каси громадської взаємодопомоги колгоспів.
  269. №29-30. 15 листопада 1932 р.
  270. Постанови ВУЦВК і РНК УСРР.
  271. 178. Про зміну п.п. "г" та "е" арт. 170 Кримінального кодексу УСРР.
  272. 179. Про зміну й доповнення устави про житлову кооперацію.
  273. 180. Про зміну арт. арт. 5 і 6 постанови "Про порядок притягнення людности до боротьби з масовими шкідниками сільського господарства".
  274. 181. Про затвердження устави про Головну управу шосових і грунтових шляхів та автомобільного транспорту УСРР.
  275. Постанова Президії ВУЦВК.
  276. 182. Про настановлення тов. Петровського Д. І. на уповноваженого НКВажпрому Союзу РСР при уряді УСРР.
  277. Постанови РНК УСРР.
  278. 183. Устава про Всеукраїнський і місцевий комітети кас громадської взаємодопомоги колгоспів і селянських товариств взаємодопомоги.
  279. 184. Про пільги здавцям тютюну та махорки та про бороьбу зі спекуляцією тютюново-махорковою продукцією.
  280. 185. Про зміну типових статутів сільського споживчого товариства (ССТ) та закритого робітничого кооперативу (ЗРК) в частині про запасний капітал.
  281. 186. Про заборону оплати коштом колгоспів робітників та витрат, не зв'язаних беспосередньо з колгоспним господарством.
  282. 187. Про порядок приймання новозбудованих підприємств республіканського значення й дачі дозволу на пуск їх в експлуатацію.
  283. №31-32. 29 листопада 1932 р.
  284. Постанови ВУЦВК і РНК УСРР.
  285. 188. Про зміну й доповнення Кодексу законів про працю в зв'язку з постановою ЦВК і РНК Союзу РСР з 15 листопада 1932 року "Про звільнення за прогул без поважних причин".
  286. 189. Про зміни в законодавстві УСРР у зв'язку з виданням постанови ЦВК і РНК Союзу РСР з 7 липня 1932 року "Про стипендії для учнів вищіх шкіл і технікумів".
  287. 190. Про порядок, як дотерміново відкликати (знімати) та переводити (переміщувати) народніх суддів.
  288. 191. Про умови праці працівників цивільної авіації й цивільного повітропланства.
  289. 192. Про місцеві органи шляхового господарства.
  290. 193. Про зміни арт. арт. 1 і 8 постанови ВУЦВК і РНК УСРР "Про заходи до поліпшення санітарного обслуговування робітників".
  291. 194. Про скасування постанови "Про центральну й округові комісії селянської взаємодопомоги".
  292. Постанови Президії ВУЦВК.
  293. 195. Про настановлення на заступників Народнього комісара земельних справ УСРР т. т. Конотопа, Лісовика, Макеєнка, Підгайця, Яблонського.
  294. 196. Про настановлення т. Маслова О. М. на першого заступника уповноваженого НКВажпрому СРСР при РНК УСРР.
  295. 197. Про реорганізацію органів влади в Чернігівському районі Чернігівської області.
  296. Постанови РНК УСРР.
  297. 198. Про зміни та доповнення постанови "Про порядок проведення сільського господарського податку 1932 року на території УСРР" у зв'язку з постановою ЦВК і РНК Союзу РСР з 27 жовтня 1932 року "Про полегшення оподаткування кустарів і ремісників".
  298. 199. Про пільги щодо найму приміщень для промислово-кооперативних артілей (товариств), кустарів та ремісників.
  299. 200. Про затвердження устави про Головну управу Народнього Комісаріяту освіти УСРР в справах літератури та видавництва і його місцеві органи.
  300. Постанови НКЮ УСРР.
  301. 201. Про кримінальну відповідальність осіб, що їм вироком суду або постановою адмінорганів призначено вислання і які не виїхали добровільно в визначений реченець.
  302. 202. Як прикладати арт. 20 Статут служби в поправно-трудових установах НКЮ УСРР "Про поширення на робітників цих установ пільг, що їх дається військовикам РСЧА та членам їхніх родин".
  303. Постанова НКЮ та уповноваженого Наркомзаксправ при РНК УСРР.
  304. 203. Про порядок зносин між собою органів НКЮ УСРР та уповноваженого НКЗаксправ СРСР при РНК УСРР.
  305. Постанова Наркомгоспу та Укржитлоспілки.
  306. 204. Про проведення в життя нового дифпаю у житлових кооперативах.
  307. №33. 25 грудня 1932 р.
  308. Постанови ВУЦВК і РНК УСРР.
  309. 205. Про реорганізацію системи роботи в справі допомоги дітям.
  310. 206. Про запровадження до життя постанови ЦКВ і РНК Союзу РСР з 17 листопада 1932 року "Про навчальний рік, про канікули та години навчання у початковій, середній і вищій школі".
  311. 207. Про утворення обласних рад культурного будівництва.
  312. 208. Про доповнення арт. 8 постанови "Про мисливство та про рибальство у водах, що їх не злічено до категорії рибопромислових".
  313. Постанови Президії ВУЦВК.
  314. 209. Про увільнення т. Заривайка П. А. від обов'язків заступника НКЗемсправ УСРР та директора Укртрактороцентру.
  315. 210. Про настановлення т. Граніка А. М. на заступника НКЗемсправ УСРР.
  316. Постанови РНК УСРР.
  317. 211. Про охорону чистоти вод.
  318. 212. Про запровадження устави про обласні управи Робітничо-селянської міліції УСРР.
  319. 213. Устава про обласні управи Робітничо-селянської міліції.
  320. Постанова Наркомюсту та Наркомгоспу УСРР.
  321. 214. Про забезпечення революційної законності в галузі охорони житлових прав трудящих.
  322. Інструкція Укрводгоспу.
  323. 215. Про порядок реєстрації проектів господарських заходів та гідро-технічних споруд.
  324. №34-35. 30 грудня 1932 р.
  325. Постанови ВУЦВК і РНК УСРР.
  326. 216. Про зміну арт. 127 Кримінального кодексу УСРР.
  327. 217. Про зміну Кримінально-процесуального кодексу УСРР у зв'язку з утворенням обласних судових органів.
  328. 218. Про зміну й доповнення Цивільного кодексу УСРР.
  329. 219. Про зміну й доповнення Цивільно-процесуального кодексу УСРР.
  330. 220. Про зміну розділу 2 поділу VI Адміністративного кодексу УСРР.
  331. 221. Про доповнення арт. 23 постанови ВУЦВК і РНК УСРР "Про комірне" (квартирну плату) й заходи до врегулювання користування житлом у містах і селищах міського типу, увагою третього про комірне у будинках транспорту поза містами та селищами міського типу.
  332. 222. Про скасування податкових пільг, наданих державним циркам.
  333. Постанова президії ВУЦВК.
  334. 223. Про настановлення т. Мартозова І. І. на Заступника Постпреда УСРР при уряді СРСР.
  335. 224. Про настановлення т. Розіта А. Р. на Наркома постачання УСРР.
  336. 225. Про увільнення т. Сапова І. А. від обов'язків Наркома Постачання УСРР.
  337. 226. Про настановлення т. Николаївського Д. С. на Заступника Голови Укрдержпляну.
  338. 227. Про настановлення т. Львова І. П. на Заступника УП. НКЗовнішторгу СРСР при уряді УСРР.
  339. Постанова РНК УСРР.
  340. 228. Про робітниче винахідництво.
  341. №36-40. 31 грудня 1932 року.
  342. Постанови ради народніх комісарів УСРР і ЦК КП(б)У.
  343. 229. Про підсумки заготівлі с.г. продуктів за перше півріччя 1932 року.
  344. 230. Про стан кінського поголів'я та про заходи до його розвитку.
  345. 231. Про плян підняття чистих парів на 1933 рік.
  346. 232. Про проведення ремонту тракторного парку до весни 1933 року.
  347. 233. Про відновлення завозу промкраму на село.
  348. 234. Про заходи до посилення збору мірчука.
  349. 235. Про директорів радгоспів.
  350. Постанови Всеукраїнського Центрального виконавчого комітету.
  351. 236. Про розформування Біляївського району Одеської області й утворення в складі цієї області Братського та Велико-Врадіївського районів.
  352. 237. Про визначення м. Сталіного за адміністративний центр Донецької області.
  353. Постанови президії Всеукраїнського Центрального виконавчого комітету.
  354. 238. Про скликання позачергових обласних з'їздів рад.
  355. 239. Про настановлення тов. Порайка В. І. на заступника Голови Ради народніх комісарів УСРР.
  356. 240. Про увільнення тов. Коваля К. Ф. від обов'язків Народнього комісара фінансів УСРР.
  357. 241. Про настановлення тов. Рекіса О. О. на Народнього комісара фінансів УСРР.
  358. 242. Про заходи до реалізації постанови президії ЦВК СРСР з 7 липня 1932 р. "Про посилення контролю за виконанням законів про пільги та забезпечення родин військових службовців і військовозобов'язаних Робітничо-селянської Червоної армії".
  359. 243. Про організацію при ВУЦВК інститутів червоної професури.
  360. 244. Про настановлення тов. Кеструєва Ф. А. на заступника Наркомфіна УСРР.
  361. 245. Про настановлення тов. Бикова Н. А. на заступника Упов. НКВажпрому СРСР при уряді УСРР.
  362. 246. Про настановлення тов. Сидорова О. А. на заступника НКПостачання УСРР.
  363. 247. Про позбавлення Хорешка С. С. звання члена ВУЦВК.
  364. 248. Про позбавлення Паламарчука М. С. звання члена ВУЦВК.
  365. 249. Про позбавлення Балюкевича О. А. звання члена ВУЦВК.
  366. Постанови ради народніх комісарів УСРР.
  367. 250. Про стан та перспективи запровадження жіночої праці в нородньому господарстві УСРР.
  368. 251. Про стан розвитку виробничо-технічної пропаганди в промисловості.
  369. 252. Про стан шкільного будівництва 1932 р.
  370. 253. Про протипожежні заходи в лісах та на торфових болотах УСРР.
  371. 254. Про забезпечення матеріально-побутових умов наукових працівників України.
  372. 255. Про заходи до охорони вантажів та до боротьби з крадіжками на залізничному транспорті.
  373. 256. Про заходи до забезпечення набору робітної сили для вугільного Донбасу.
  374. 257. Про м'ясозаготівлі на період від 1 жовтня 1932 року до 1 січня 1934 року.
  375. 258. Про розвиток нових культур на Україні.
  376. 259. Про підсилення боротьби з неправильним використанням автотранспорту МТС та радгоспів.
  377. 260. Про ясельну справу.
  378. 261. Про роботу Робітничо-селянської міліції УСРР.
  379. 262. Про революційну законність.
  380. 263. Про боротьбу з шкідниками сільського господарства.
  381. 264. Про норми здавання м'яса на виконання зобов'язань з м'ясозаготівель на 15 місяців (за час від 1 жовтня 1932 р. до 1 січня 1934 р.).
  382. 265. Про заборону торгівлі м'ясом та худобою.
  383. 266. Про боротьбу з мишами.
  384. 267. Про відповідальність за перевитрачання фондів заробітної плати в установах та підприємствах УСРР.
  385. 268. Про доповнення арт. 6 пост. РНК УСРР та ЦК КП(б)У з 16 грудня 1932 р. "Про заходи до посилення збору мірчука".
  386. 269. Про порядок відрядження до Москви та до областей УСРР і про порядок відрядження керівних робітників областей до Харкова.
  387. 270. Про заготівлю масла, молока та сиру.
  388. Постанова секретаріяту Всеукраїнського Центрального виконавчого комітету.
  389. 271. Про перебіг роботи навколо виявлення кращих голів сільрад для преміювання.
  390. Постанови Економічної наради УСРР.
  391. 272. Про проведення в життя постанови РНК СРСР та ЦК ВКП(б) "Про розширення прав заводоуправ у справі постачання робітникам і поліпшення карткової системи".
  392. 273. Про ліквідацію заборгованості колгоспної системи.
  393. 274. Про довіз краму на село.
  394. 275. Про понадпланову закупівлю хліба в колгоспів, колгоспників та одноосібників.
  395. 276. Про реорганізацію управління радгоспами.
  396. 277. Про перебіг будівництва магістралі Москва-Донбас.
  397. 278. Підсумки виконання плану м'ясозаготівель IV кварталу 1932 року та план І кварталу 1933 року.
  398. Постанова Наркомзему УСРР.
  399. 279. Про заходи до запровадження сівозмін у колгоспах.


  Довідки про колективи:

   РАДА НАРОДНИХ КОМІСАРІВ УРСР

  Теми:

 • АКТИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ


 • Рубрики:

   УКРАЇНСЬКА РАДЯНСЬКА СОЦІАЛІСТИЧНА РЕСПУБЛІКА


   

  Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського