До 100-річчя Національної академії наук України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

«Без “високої”, так би сказати, чи “чистої” науки ні освіта, ні школа, ні популярна література, ні, навіть, публіцистика не можуть держатись на відповідній висоті — се той фундамент, той рівень, по котрому рівняється все. Україна повинна мати академію наук і через неї забезпечити можність зайнятись чистою наукою людям, які виявляють до того потрібний хист і енергію, сотворити національну, чи пак народну, бібліотеку, гідну великої держави, національні архіви й музеї...»
Біографістика  

Краєзнавство  Джерелознавство  

Історія  


Політологія  

Держава і право  

Пам’яткознавство  

Заклади культури та історичної пам’яті  

Культура. Мистецтвознавство  

Природознавство  

 Звідомлення за 1921 рік (1923)

адреса матеріалу: http://irbis-nbuv.gov.ua/ulib/item/UKR0008022


Тип рерусу: Книги

Країна:Україна
Мова(и):Українська

Назва(и):
ЗВІДОМЛЕННЯ ЗА 1921 РІК
Дата(и):1923


 Переглянути документ   


Опис документа:

Звідомлення за 1921 рік / Всеукр. акад. наук. – Берлін: Вид-во Укр. Молоді, 1923. – 76 c.


З кінця 1921 року Всеукраїнська Академія Наук вступила в четвертий рік свого існування. "Звідомлення за 1921 рік" подають звіт про роботу ВУАН за минулий рік. Академія для науки зробила дуже багато, незважаючи на "катастрофічне" матеріальне становище спричинене деніківською окупацією в Київі. Не дивлячись на страшну матеріальну скруту Академії Наук, до неї приєдналася ціла низка наукових установ м. Київа, зокрема найвідоміші: "Центральний архів давніх актів", "Общество Нестора Летописца", "Українське Наукове Товариство" та інші. "Комиcсия для розбора древних актов" з'єдналася з Археографічною Комісією Академії Наук. Гостро стояло питання про друкарню Академії Наук для видання власних наукових праць.

С конца 1921 года Всеукраинская Академия Наук вступила в четвертый год своего существования. "Звидомлення за 1921 год" подают отчет о работе ВУАН за прошлый год. Академия для науки сделала очень много, несмотря на "катастрофическое" материальное положение вызванное деникинской оккупацией в Киеве. Несмотря на сильное материальное затруднение Академии Наук, к ней присоединился целый ряд научных учреждений г. Киева, в частности известные: "Центральный архив древних актов ", " Общество Нестора летописца ", " Украинское Научное Общество" и другие. "Комиссия для разбора древних актов" соединилась с Археографической комиссией Академии Наук. Остро стоял вопрос о типографии Академии Наук для издания собственных научных трудов.


      Зміст

 1. Зміст.
 2. I. Вступні уваги. 3.
 3. II. Дійсні Академики та їхнє Спільне Зібрання (Рада).
 4. 1. Всенародна Бібліотека. 11.
 5. 2. Комісія для складання біографічного словника діячів України. 11.
 6. 3. Комісія для складання Енциклопедичного Словника. 12.
 7. 4. Археографічна Комісія. 13.
 8. 5. Центральний Архів давніх актів. 13.
 9. 6. Музей Мистецтв імені Б. І. та В. І. Ханенків. 13.
 10. 7. Картинна Галерея. 14.
 11. 8. Музей Антропології та Етнології імені ХВ. К. Вовка. 14.
 12. III. Перший (Історико-філологічний) Відділ. 16.
 13. I. "Историческое Общество Нестора Летописца". 17.
 14. 1. Постійна Комісія для складання Словника Живої Української Мови. 17.
 15. 2. Правописно-Термінологічна Комісія. 19.
 16. 3. Інститут Наукової Мови. 19.
 17. 4. Постійна Комісія для складання Історичного Словника Української Мови. 20.
 18. 5. Постійна Комісія для складання Історично-Географічного Словника Української Землі. 20.
 19. 6. Археологічна Комісія. 20.
 20. 7. Комісія для складання Археологічної Карти України. 21.
 21. 8. Фольклорно-Етнографічна Комісія. 21.
 22. 9. Кабінет Мистецтв. 22.
 23. 10. Софійська Комісія. 22.
 24. 11. Комітет для видавання Повної Збірки писаннів О. О. Потебні. 23.
 25. 12. Постійна Комісія для видавання Пам'яток Новітнього Письменства Українського. 23.
 26. 13. Комісія для видавання творів Шевченка, Франка, Антоновича й Драгоманова. 24.
 27. 14. Жидівська Історично-Археографічна Комісія. 24.
 28. 15. Комісія для дослідів над громадськими течіями на Вкраїні. 24.
 29. 16. Науково-Педагогічна Комісія. 25.
 30. 17. Комісія для присуду премій на Історично-Філологічному Відділі. 26.
 31. 18. Окремі наукові доручення Відділу. 26.
 32. 19. Бібліотека Історично-Філологічного Відділу. 30.
 33. 20. Редакція видань Історично-Філологічного Відділу. 30.
 34. IV. Другий (Фізично-Математичний) Відділ. 32.
 35. I. Лабораторія Експериментальних Дослідів по Натуральній Філософії. 33.
 36. II. Комісія по виучуванню Природних Багацтв України. 34.
 37. III. Катедра Геології. 35.
 38. 1. Інститут Технічної Механіки. 36.
 39. 2. Комісія Вищої Математики. 36.
 40. 3. Геометричний Інститут. 36.
 41. 4. Хімічна Лабораторія. 37.
 42. 5. Зоологічний Музей. 37.
 43. 6. Акліматизаційний Сад. 38.
 44. 7. Ботанічний Сад. 39.
 45. 8. Комісія по виучуванню Флори України. 40.
 46. 9. Національний Ботанічний Музей та Гербарій. 42.
 47. 10. Мікробіологічний Інститут. 42.
 48. 11. Інститут Експериментальної Медицини та Епідеміології. 43.
 49. 12. Комісія по виучуванню Центральної Нервової Системи. 43.
 50. 13. Фізично-Географічний Інститут і Геофізична Комісія. 44.
 51. 14. Бюро Наочного Приладдя. 45.
 52. 15. Секція Зоологічна. 48.
 53. 16. Ботанічна Секція. 48.
 54. V. Третій (Соціяльно-Економічний) Відділ. 49.
 55. I. Комісія по виучуванню Народнього (Звичаєвого) Права. 49.
 56. II. Комісія для виучування західно-руського та українського права. 51.
 57. 1. Підготовча робота до видання джерел історії західно-руського та українського права. 51.
 58. 2. Виучування історії фінансів і фінансового права Гетьманщини. 52.
 59. III. Комісія для виучування соціального питання. 54.
 60. IV. Демографічний Інститут. 54.
 61. V. Інститут для виучування економічної кон'юктури та народнього господарства України. 55.
 62. VI. Окремі наукові доручення III-го відділу. 56.
 63. VII. Товариство Правників. 56.
 64. VIII. Товариство Економістів. 56.
 65. IX. Статистично-Економічний Семінар. 59.
 66. X. Семінар по виучуванню цивільного та народного права. 60.
 67. XI. Бібліотека Відділу. 60.
 68. XII. Редакція "Записок" Відділу. 61.
 69. VI. Академічні Канцелярії. 62.
 70. Список членів і співробітників Історично-Філологічного Відділу Всеукраїнської Академії Наук. 64.
 71. Список членів і співробітників Фізично-Математичного Відділу Всеукраїнської Академії Наук. 68.
 72. Список академіків та штатних співробітників Соціально-Економічного Відділу Всеукраїнської Академії Наук. 72.
 73. Спис Співробітників Всеукраїнської Академії Наук. 74.


Довідки про колективи:

 ВИДАВНИЦТВО УКРАЇНСЬКОЇ МОЛОДІ
 НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ

Теми:

 • Національна академія наук


 • Рубрики:

   НАЦІОНАЛЬНИЙ МУЗЕЙ МИСТЕЦТВ ІМЕНІ БОГДАНА ТА ВАРВАРИ ХАНЕНКІВ


   

  Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського