До 100-річчя Національної академії наук України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

«Без “високої”, так би сказати, чи “чистої” науки ні освіта, ні школа, ні популярна література, ні, навіть, публіцистика не можуть держатись на відповідній висоті — се той фундамент, той рівень, по котрому рівняється все. Україна повинна мати академію наук і через неї забезпечити можність зайнятись чистою наукою людям, які виявляють до того потрібний хист і енергію, сотворити національну, чи пак народну, бібліотеку, гідну великої держави, національні архіви й музеї...»
Біографістика  

Краєзнавство  Джерелознавство  

Історія  


Політологія  

Держава і право  

Пам’яткознавство  

Заклади культури та історичної пам’яті  

Культура. Мистецтвознавство  

Природознавство  

 Перший піврік існування Української академії наук у Київі та начерк її праці до кінця 1919 року (1919)

адреса матеріалу: http://irbis-nbuv.gov.ua/ulib/item/UKR0008030


Тип рерусу: Книги

Країна:Україна
Мова(и):Українська

Назва(и):
ПЕРШИЙ ПІВРІК ІСНУВАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ АКАДЕМІЇ НАУК У КИЇВІ ТА НАЧЕРК ЇЇ ПРАЦІ ДО КІНЦЯ 1919 РОКУ
Автор(и):
Кримський Агатангел Юхимович (ред.)
Дата(и):1919


 Переглянути документ   


Опис документа:

Перший піврік існування Української академії наук у Київі та начерк її праці до кінця 1919 року / Укр. Акад. наук; ред. А. Ю. Кримський. – Київ: Друк. Укр. Наук. Т-ва, 1919. – 270 c.


У виданні окреслено найголовніші завдання при організації Відділів УАН відповідно до Статуту, подано відомості про склад співробітників, протоколи Спільних Зібрань, відомості про видавничу діяльність, звіти, кошториси, накази, Статут Національної Бібліотеки УНР в м. Київі при УАН, які є найважливішою групою джерел, що висвітлюють всю роботу відділів, комісій, комітетів, секцій, Інститутів та катедр Української Академії Наук за перше півріччя її існування. Таким чином, Відділи УАН являють собою осередок наукової праці, основним завданням яких є залучення відповідних наукових сил, що працюватимуть на користь народу та всесвітньої науки

В издании обозначены главные задачи при организации Отделов УАН в соответствии с Уставом, поданы сведения о составе сотрудников, протоколы Общих Собраний, сведения об издательской деятельности, отчеты, сметы, приказы, Устав Национальной Библиотеки УНР в г. Киеве при УАН, которые являются важнейшей группой источников, освещающих всю работу отделов, комиссий, комитетов, секций, институтов и кафедр Украинской Академии Наук за первое полугодие ее существования. Таким образом, Отделы УАН представляют собой ячейки научной работы, основной задачей которых является привлечение соответствующих научных сил для работы в интересах народа и всемирной науки.


Довідки про авторів:

 КРИМСЬКИЙ АГАТАНГЕЛ ЮХИМОВИЧ

Довідки про колективи:

 НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ

Теми:

  • Національна академія наук


  • Рубрики:

     НАЦІОНАЛЬНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ ІМЕНІ В. І. ВЕРНАДСЬКОГО
     ПОСТІЙНА КОМІСІЯ УАН - ВУАН ДЛЯ СКЛАДАННЯ БІОГРАФІЧНОГО СЛОВНИКА ДІЯЧІВ УКРАЇНИ


     

    Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського