До 100-річчя Національної академії наук України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

«Без “високої”, так би сказати, чи “чистої” науки ні освіта, ні школа, ні популярна література, ні, навіть, публіцистика не можуть держатись на відповідній висоті — се той фундамент, той рівень, по котрому рівняється все. Україна повинна мати академію наук і через неї забезпечити можність зайнятись чистою наукою людям, які виявляють до того потрібний хист і енергію, сотворити національну, чи пак народну, бібліотеку, гідну великої держави, національні архіви й музеї...»
Біографістика  

Краєзнавство  Джерелознавство  

Історія  


Політологія  

Держава і право  

Пам’яткознавство  

Заклади культури та історичної пам’яті  

Культура. Мистецтвознавство  

Природознавство  

Вечерський В. В. Архітектурна й містобудівна спадщина доби Гетьманщини. Формування, дослідження, охорона (2001)

адреса матеріалу: http://irbis-nbuv.gov.ua/ulib/item/UKR0008164


Тип рерусу: Книги

Країна:Україна
Мова(и):Українська

Назва(и):
АРХІТЕКТУРНА Й МІСТОБУДІВНА СПАДЩИНА ДОБИ ГЕТЬМАНЩИНИ. ФОРМУВАННЯ, ДОСЛІДЖЕННЯ, ОХОРОНА
Автор(и):Вечерський Віктор Васильович
Дата(и):2001


 Переглянути документ   


Опис документа:

Вечерський, Віктор Васильович.

Архітектурна й містобудівна спадщина доби Гетьманщини. Формування, дослідження, охорона : [монографія] / В. В. Вечерський; Держ. ком. буд-ва, архітектури та житл. політики України, НДІ теорії та історії архітектури й містобудування, Голов. упр. містобудування та архітектури Київ. міськдержадмін. – Київ: Головкиївархітектура: НДІТІАМ, 2001. – 349 с. : іл.


Монографію присвячено дослідженню формування, розвитку, а також охорони та реставрації архітектурної й містобудівної спадщини доби Гетьманщини (1648-1781 рр.) у географічних межах сучасної території України. При вивченні джерельної бази акцентовано важливість картографічних матеріалів з історії містобудування та джерельну значущість пам'яток містобудування і архітектури. З'ясовано соціально-економічні, культурні й фахові засади формування архітектури й містобудування, закономірності формування і розвитку містобудівних утворень (міст і сіл), оборонних і монастирських комплексів. Визначено розпланувально-просторові вирішення й архітектурно-пластичні, стильові особливості основних типів будівель і споруд. Доведено і вперше кількісно означено регіональну нерівномірність архітектурного й містобудівного розвитку, з'ясовано регіональні особливості розвитку архітектури й містобудування, поточнено періодизацію, класифікацію, запропоновано поточнити визначення панівної стилістики архітектури доби Гетьманщини, визначено місце і роль архітектурно-містобудівної спадщини цієї доби в розвитку української архітектури. Проаналізовано науково-методичні засади та практику охорони, реставрації та реабілітації об'єктів архітектурної та містобудівної спадщини.


Довідки про авторів:

 ВЕЧЕРСЬКИЙ ВІКТОР ВАСИЛЬОВИЧ

Довідки про колективи:

 НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ТЕОРІЇ ТА ІСТОРІЇ АРХІТЕКТУРИ І МІСТОБУДУВАННЯ

Теми:

  • Гетьманська Україна (1648–1782)
  • Архітектура
  • Пам'ятки архітектури та містобудування


  • Рубрики:

     ГЕТЬМАНЩИНА


     

    Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського