До 100-річчя Національної академії наук України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

«Без “високої”, так би сказати, чи “чистої” науки ні освіта, ні школа, ні популярна література, ні, навіть, публіцистика не можуть держатись на відповідній висоті — се той фундамент, той рівень, по котрому рівняється все. Україна повинна мати академію наук і через неї забезпечити можність зайнятись чистою наукою людям, які виявляють до того потрібний хист і енергію, сотворити національну, чи пак народну, бібліотеку, гідну великої держави, національні архіви й музеї...»
Біографістика  

Краєзнавство  Джерелознавство  

Історія  


Політологія  

Держава і право  

Пам’яткознавство  

Заклади культури та історичної пам’яті  

Культура. Мистецтвознавство  

Природознавство  

Мороз Г. В. Правове регулювання участі громадськості в прийнятті рішень у галузі охорони довкілля (2008)

адреса матеріалу: http://irbis-nbuv.gov.ua/ulib/item/UKR0008166


Тип рерусу: Книги

Країна:Україна
Мова(и):Українська

Назва(и):
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ УЧАСТІ ГРОМАДСЬКОСТІ В ПРИЙНЯТТІ РІШЕНЬ У ГАЛУЗІ ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ
Автор(и):Мороз Галина Василівна
Дата(и):2008


 Переглянути документ   


Опис документа:

Мороз, Галина Василівна.

Правове регулювання участі громадськості в прийнятті рішень у галузі охорони довкілля : монографія / Г. В. Мороз; М-во освіти і науки України, Прикарпат. нац. ун-т імені Василя Стефаника, Юрид. ін-т. – Івано-Франківськ: [б.в.], 2008. – 192 c.


У монографії досліджуються актуальні теоретичні та практичні проблеми правових засад участі громадськості в прийнятті екологічно значимих рішень. Зокрема, досліджується процес становлення і розвитку інституту участі громадськості в прийнятті екологічно значимих рішень, розкривається сутність категорій "екологічна громадськість", "екологічно значимі рішення", "форми участі громадськості в прийнятті рішень з питань охорони довкілля", характеризуються особливості їх реалізації при прийнятті окремих екологічно значимих рішень. Проводиться аналіз чинного законодавства України, вивчаються положення відповідних міжнародно-правових документів, на яких сформульована низка пропозицій щодо вдосконалення правового регулювання відносин у сфері здійснення громадської природоохоронної діяльності.


Довідки про авторів:

 МОРОЗ ГАЛИНА ВАСИЛІВНА

Довідки про колективи:

 МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
 ПРИКАРПАТСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВАСИЛЯ СТЕФАНИКА

Теми:

  • Екологія. Природокористування
  • Екологічне право


  •  

    Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського