До 100-річчя Національної академії наук України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

«Без “високої”, так би сказати, чи “чистої” науки ні освіта, ні школа, ні популярна література, ні, навіть, публіцистика не можуть держатись на відповідній висоті — се той фундамент, той рівень, по котрому рівняється все. Україна повинна мати академію наук і через неї забезпечити можність зайнятись чистою наукою людям, які виявляють до того потрібний хист і енергію, сотворити національну, чи пак народну, бібліотеку, гідну великої держави, національні архіви й музеї...»
Біографістика  

Краєзнавство  Джерелознавство  

Історія  


Політологія  

Держава і право  

Пам’яткознавство  

Заклади культури та історичної пам’яті  

Культура. Мистецтвознавство  

Природознавство  

История Украинской ССР. Т. 7 :  Украинская ССР в период построения и укрепления социалистического общества (1921-1941) (1984)

адреса матеріалу: http://irbis-nbuv.gov.ua/ulib/item/UKR0008282


Тип рерусу: Книги

Країна:Україна
Мова(и):Російська

Назва(и):
ИСТОРИЯ УКРАИНСКОЙ ССР
Т. 7 : УКРАИНСКАЯ ССР В ПЕРИОД ПОСТРОЕНИЯ И УКРЕПЛЕНИЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА (1921-1941)
Автор(и):
Кондуфор Ю. Ю. (гл. ред.)
Кульчицкий С. В. (отв. ред.)
Дата(и):1984


 Переглянути документ   


Опис документа:

История Украинской ССР : в 10 т. / гл. редкол.: Ю. Ю. Кондуфор (гл. ред.) [и др.] ; АН УССР, Ин-т истории. - Киев : Наук. думка, 1981 - 1985.

Т. 7 : Украинская ССР в период построения и укрепления социалистического общества (1921-1941) / редкол.: С. В. Кульчицкий (отв. ред.) [и др.]. – 1984. – 719 с., [5] л. ил. : ил.


В книге освещается героическая борьба трудящихся Советской Украины под руководством Коммунистической партии за возрождение народного хозяйства, осуществление социалистической индустриализации, коллективизации сельского хозяйства, культурной революции. Показана борьба трудящихся западноукраинских земель против социального гнета, за воссоединение с Советской Украиной.


Тома, частини

История Украинской ССР

Всі тома

 • ИСТОРИЯ УКРАИНСКОЙ ССР : в 10 т. Т. 1. Первобытнообщинный строй и зарождение классового общества. Киевская Русь (до второй половины XIII века) (1981)
 • ИСТОРИЯ УКРАИНСКОЙ ССР : в 10 т. Т. 10. Украинская ССР в условиях развитого социализма (1985)
 • ИСТОРИЯ УКРАИНСКОЙ ССР. Т. 2 : РАЗВИТИЕ ФЕОДАЛИЗМА. НАРАСТАНИЕ АНТИФЕОДАЛЬНОЙ И ОСВОБОДИТЕЛЬНОЙ БОРЬБЫ (ВТОРАЯ ПОЛОВИНА XIII - ПЕРВАЯ ПОЛОВИНА XVII В.) (1982)
 • ИСТОРИЯ УКРАИНСКОЙ ССР. Т. 3 : ОСВОБОДИТЕЛЬНАЯ ВОЙНА И ВОССОЕДИНЕНИЕ УКРАИНЫ С РОССИЕЙ. НАЧАЛО РАЗЛОЖЕНИЯ ФЕОДАЛИЗМА И ЗАРОЖДЕНИЕ КАПИТАЛИСТИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ (ВТОРАЯ ПОЛОВИНА XVII-XVIII В.) (1983)
 • ИСТОРИЯ УКРАИНСКОЙ ССР. Т. 4 : УКРАИНА В ПЕРИОД РАЗЛОЖЕНИЯ И КРИЗИСА ФЕОДАЛЬНО-КРЕПОСТНИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ. ОТМЕНА КРЕПОСТНОГО ПРАВА И РАЗВИТИЕ КАПИТАЛИЗМА (XIX В.) (1983)
 • ИСТОРИЯ УКРАИНСКОЙ ССР. Т. 5 : УКРАИНА В ПЕРИОД ИМПЕРИАЛИЗМА (НАЧАЛО XX В.) (1983)
 • ИСТОРИЯ УКРАИНСКОЙ ССР. Т. 7 : УКРАИНСКАЯ ССР В ПЕРИОД ПОСТРОЕНИЯ И УКРЕПЛЕНИЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА (1921-1941) (1984)
 • ИСТОРИЯ УКРАИНСКОЙ ССР. Т. 8 : УКРАИНСКАЯ ССР В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ СОВЕТСКОГО СОЮЗА (1941-1945) (1984)
 • ИСТОРИЯ УКРАИНСКОЙ ССР. Т. 9 : УКРАИНСКАЯ ССР В ПЕРИОД ПОСТРОЕНИЯ РАЗВИТОГО СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА (1945 - НАЧАЛО 60-Х ГОДОВ) (1985)

 • Теми:

 • Радянська модернізація України (1920-1930-ті)
 • Енциклопедії, довідники


 • Рубрики:

   ІНДУСТРІАЛІЗАЦІЯ
   КОЛЕКТИВІЗАЦІЯ
   УКРАЇНСЬКА РАДЯНСЬКА СОЦІАЛІСТИЧНА РЕСПУБЛІКА


   

  Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського