До 100-річчя Національної академії наук України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського
Біографістика  

Краєзнавство  Джерелознавство  

Історія  


Політологія  

Держава і право  

Пам’яткознавство  

Заклади культури та історичної пам’яті  

Культура. Мистецтвознавство  

Природознавство  Ткаченко А. В. Професійний розвиток особистості в практиці А. С. Макаренка: історико-педагогічний аспект (1920-1935 рр.) (2013)

адреса матеріалу: http://irbis-nbuv.gov.ua/ulib/item/UKR0008369


Тип рерусу: Книги

Країна:Україна
Мова(и):Українська

Назва(и):
ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК ОСОБИСТОСТІ В ПРАКТИЦІ А. С. МАКАРЕНКА: ІСТОРИКО-ПЕДАГОГІЧНИЙ АСПЕКТ (1920-1935 РР.)
Автор(и):Ткаченко Андрій Володимирович
Дата(и):2013


 Переглянути документ   


Опис документа:

Ткаченко, Андрій Володимирович.

Професійний розвиток особистості в практиці А. С. Макаренка: історико-педагогічний аспект (1920-1935 рр.) : монографія / Андрій Ткаченко; М-во освіти і науки України, Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава: [ПНПУ імені В. Г. Короленка], 2013. – 341 c. : іл., табл.

До 125-річчя з дня народж. А. С. Макаренка.


У монографії представлена спроба аналітичного дослідження досвіду професійного розвитку особистості, що сконцентрований у спадку одного з найяскравіших педагогів-реформаторів ХХ століття - українця Антона Макаренка. Особливістю даної розвідки є те, що процес професіоналізації вихованців розкривається на тлі господарського зміцнення створених Макаренком інтернатних закладів, цілеспрямованого формування у них професійного мікросередовища, широкої взаємодії з адміністративним оточенням, активної громадсько-педагогічної боротьби педагога-письменника за пріоритет власної концепції виховання. Кожен із розділів монографії присвячений окремому етапу педагогічного подвижництва Антона Семеновича і висвітлює головні риси його діяльності в очолюваній установі - Полтавській-Харківській трудовій колонії імені М. Горького, Трудовому дитячому корпусі Харківського округу, Дитячій трудовій комуні імені Ф. Е. Дзержинського.


Довідки про колективи:

 МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
 ПОЛТАВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА КОРОЛЕНКА

Теми:

  • Освітяни


  • Рубрики:

     МАКАРЕНКО АНТОН СЕМЕНОВИЧ
     МОЛОДЬ

     

    Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського