До 100-річчя Національної академії наук України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

«Без “високої”, так би сказати, чи “чистої” науки ні освіта, ні школа, ні популярна література, ні, навіть, публіцистика не можуть держатись на відповідній висоті — се той фундамент, той рівень, по котрому рівняється все. Україна повинна мати академію наук і через неї забезпечити можність зайнятись чистою наукою людям, які виявляють до того потрібний хист і енергію, сотворити національну, чи пак народну, бібліотеку, гідну великої держави, національні архіви й музеї...»
Біографістика  

Краєзнавство  Джерелознавство  

Історія  


Політологія  

Держава і право  

Пам’яткознавство  

Заклади культури та історичної пам’яті  

Культура. Мистецтвознавство  

Природознавство  

 Адміністративно-територіальний поділ Полтавщини (1648-2012 рр.) (2012)

адреса матеріалу: http://irbis-nbuv.gov.ua/ulib/item/UKR0009087


Тип рерусу: Книги

Країна:Україна
Мова(и):Українська

Назва(и):
АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ ПОДІЛ ПОЛТАВЩИНИ (1648-2012 РР.)
Автор(и):
Білоус Г. П. (ред.)
Васильєва Юлія Олександрівна (упоряд.)
Дата(и):2012


 Переглянути документ   


Опис документа:

Адміністративно-територіальний поділ Полтавщини (1648-2012 рр.) : довід. з історії адмін.-територ. поділу / Полтав. облрада, Держ. архів Полтав. обл.; [упоряд.: Ю. О. Васильєва та ін. ; редкол.: Г. П. Білоус та ін.]. – Вид. 2-ге, перероб. і допов. – Полтава: АСМІ, 2012. – 399 c.

75-річчю Полтав. обл. присвяч.


У довіднику представлено найважливіші зміни адміністративно-територіального поділу Полтавщини від полкового устрою до сьогодення. Весь матеріал подано у хронологічній послідовності, датами утворення і ліквідації адміністративно-територіальних одиниць є дати постанов вищих органів влади, а також місцевих органів влади та управління. Видання містить значний додатковий матеріал, низку мап. Для працівників органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, викладачів та студентів вищих навчальних закладів, працівників архівних установ, музеїв, бібліотек, істориків, краєзнавців.


Довідки про колективи:

 АСМІ
 ДЕРЖАВНИЙ АРХІВ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Теми:

  • Адміністративно-територіальний устрій


  • Рубрики:

     ПОЛТАВЩИНА


     

    Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського