До 100-річчя Національної академії наук України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського
Біографістика  

Краєзнавство  Джерелознавство  

Історія  


Політологія  

Держава і право  

Пам’яткознавство  

Заклади культури та історичної пам’яті  

Культура. Мистецтвознавство  

Природознавство  Кульчицький С. Донеччина і Луганщина у XVII-XXI ст.ст.: історичні фактори й політичні технології формування особливого та загального у регіональному просторі (2015)

адреса матеріалу: http://irbis-nbuv.gov.ua/ulib/item/UKR0009230


Тип рерусу: Книги

Країна:Україна
Мова(и):Українська

Назва(и):
ДОНЕЧЧИНА І ЛУГАНЩИНА У XVII-XXI СТ.СТ.: ІСТОРИЧНІ ФАКТОРИ Й ПОЛІТИЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ ФОРМУВАННЯ ОСОБЛИВОГО ТА ЗАГАЛЬНОГО У РЕГІОНАЛЬНОМУ ПРОСТОРІ
Автор(и):Кульчицький Станіслав
Якубова Лариса
Дата(и):2015


 Переглянути документ   


Опис документа:

Кульчицький, Станіслав.

Донеччина і Луганщина у XVII-XXI ст.ст.: історичні фактори й політичні технології формування особливого та загального у регіональному просторі : [монографія] / Кульчицький С., Якубова Л.; НАН України, Ін-т історії України. – Київ: [Ін-т історії України НАН України], 2015. – 812 c. : табл.


На тлі поворотних етапів політичної, соціально-економічної та етнокультурної історії нового й новітнього часу в монографії реконструйовані обставини колонізації Донеччини і Луганщини, участь окремих етнічних груп в господарському освоєнні регіону, процеси етнокультурного обміну та суперечності, які вони генерували. Через дослідження державних практик регулювання міжнаціональних взаємин та інтеграції регіональної ідентичності в загальнонаціональній та загальнодержавний контекст здійснюється спроба встановити властиві регіону форми соціальної та міжетнічної взаємодії, окреслюються сучасні тенденції, перспективи й потенційні загрози. Запропоновано нові теоретико-методологічні підходи до дослідження взаємодії особливого та загального на прикладі суперечливих і потенційно конфліктогенних взаємовідносин регіону з ядром націєтворення. Одним з напрямів дослідження є введення окресленої проблематики в контекст державної національної та соціогуманітарної стратегії з метою подолання трагічних наслідків збройного протистояння на Сході України.


Довідки про авторів:

 КУЛЬЧИЦЬКИЙ СТАНІСЛАВ ВЛАДИСЛАВОВИЧ
 ЯКУБОВА ЛАРИСА ДМИТРІВНА

Довідки про колективи:

 ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ
 НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ

Теми:

 • Історико-географічні регіони


 • Рубрики:

   ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ
   ДОНЕЧЧИНА
   ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ

   

  Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського