До 100-річчя Національної академії наук України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

«Без “високої”, так би сказати, чи “чистої” науки ні освіта, ні школа, ні популярна література, ні, навіть, публіцистика не можуть держатись на відповідній висоті — се той фундамент, той рівень, по котрому рівняється все. Україна повинна мати академію наук і через неї забезпечити можність зайнятись чистою наукою людям, які виявляють до того потрібний хист і енергію, сотворити національну, чи пак народну, бібліотеку, гідну великої держави, національні архіви й музеї...»
Біографістика  

Краєзнавство  Джерелознавство  

Історія  


Політологія  

Держава і право  

Пам’яткознавство  

Заклади культури та історичної пам’яті  

Культура. Мистецтвознавство  

Природознавство  

 Палієнко Микола Іванович. 1869-1937 (2014)

адреса матеріалу: http://irbis-nbuv.gov.ua/ulib/item/UKR0009314


Тип рерусу: Книги

Країна:Україна
Мова(и):Українська

Назва(и):
ПАЛІЄНКО МИКОЛА ІВАНОВИЧ. 1869-1937
Автор(и):
Будецька О. О. (уклад.)
Самофал О. І. (уклад.)
Пасмор Н. П. (відп. за вип.)
Дата(и):2014


 Переглянути документ   


Опис документа:

Палієнко Микола Іванович. 1869-1937 : персон. бібліогр. покажч. / Нац. юрид. ун-т імені Ярослава Мудрого, Наук. б-ка; [уклад.: О. О. Будецька, О. І. Самофал ; відп. за вип. Н. П. Пасмор]. – Харків: [б.в.], 2014. – 27 c. – (Представники харківської правової школи ; вип. 2).


Електронні персональні бібліографічні покажчики серії "Представники харківської правової школи" створюються бібліотекою з метою ознайомлення наукової спільноти з науковою спадщиною вчених-правознавців Харківщини, матеріалами про їх життєвий шлях та науково-педагогічну діяльність. Другий випуск покажчика присвячений українському правознавцю, доктору державного права, професору, академіку Всеукраїнської академії наук Палієнку Миколі Івановичу (1869-1937), одному з авторів Конституції Української РСР. У науковому біобібліографічному покажчику відображені праці вченого: дисертації, монографії, лекції, навчальні програми, наукові переклади, статті, рецензії та публікації про нього. Призначений вченим, аспірантам, студентам та юристам-практикам.


Довідки про колективи:

 НАЦІОНАЛЬНИЙ ЮРИДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ЯРОСЛАВА МУДРОГО

Теми:

  • Правознавці

  • Персоналії:

     ПАЛІЄНКО МИКОЛА ІВАНОВИЧ


     

    Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського