До 100-річчя Національної академії наук України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

«Без “високої”, так би сказати, чи “чистої” науки ні освіта, ні школа, ні популярна література, ні, навіть, публіцистика не можуть держатись на відповідній висоті — се той фундамент, той рівень, по котрому рівняється все. Україна повинна мати академію наук і через неї забезпечити можність зайнятись чистою наукою людям, які виявляють до того потрібний хист і енергію, сотворити національну, чи пак народну, бібліотеку, гідну великої держави, національні архіви й музеї...»
Біографістика  

Краєзнавство  Джерелознавство  

Історія  


Політологія  

Держава і право  

Пам’яткознавство  

Заклади культури та історичної пам’яті  

Культура. Мистецтвознавство  

Природознавство  

Мечников И. И. Этюды о природе человека (1961)

адреса матеріалу: http://irbis-nbuv.gov.ua/ulib/item/UKR0009355


Тип рерусу: Книги

Країна:Росія
Мова(и):Російська

Назва(и):
ЭТЮДЫ О ПРИРОДЕ ЧЕЛОВЕКА
Автор(и):Мечников Илья Ильич
Дата(и):1961


 Переглянути документ   


Опис документа:

Мечников, Илья Ильич.

Этюды о природе человека / И. И. Мечников; АН СССР. – Москва: Изд-во АН СССР, 1961. – 288, [2] c. : ил.


В многогранном научном наследии Ильи Ильича Мечникова "Этюды о природе человека" (1903) вместе с "Этюдами оптимизма" (1907) занимают особое место. Они выходят за пределы собственно биологических и медицинских проблем, которым в основном посвящена предыдущая творческая деятельность великого биолога. С литературным блеском, выдающейся эрудицией и научным проникновением освещены в "Этюдах" животрепещущие вопросы биологической организации человека, вопросы дисгармонии в его формировании и жизнедеятельности, раскрыт драматизм преждевременной старости и смерти.

МЕЧНИКОВ Ілля Ілліч (1845–1916) – біолог, один з основоположників еволюційної ембріології, порівняльної патології, мікробіології та імунології. Закінчив фізико-математичний факультет Харківського університету. З 1867/68 – приват-доцент кафедри зоології, 1872–82 – професор, зав. кафедри зоології та порівняльної анатомії на природничому відділені фізико-математичного факультету Новоросійського університету (нині Одеський національний університет імені І. І. Мечникова).


Довідки про авторів:

 МЕЧНИКОВ ІЛЛЯ ІЛЛІЧ

Теми:

  • Медицина


  •  

    Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського