До 100-річчя Національної академії наук України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

«Без “високої”, так би сказати, чи “чистої” науки ні освіта, ні школа, ні популярна література, ні, навіть, публіцистика не можуть держатись на відповідній висоті — се той фундамент, той рівень, по котрому рівняється все. Україна повинна мати академію наук і через неї забезпечити можність зайнятись чистою наукою людям, які виявляють до того потрібний хист і енергію, сотворити національну, чи пак народну, бібліотеку, гідну великої держави, національні архіви й музеї...»
Біографістика  

Краєзнавство  Джерелознавство  

Історія  


Політологія  

Держава і право  

Пам’яткознавство  

Заклади культури та історичної пам’яті  

Культура. Мистецтвознавство  

Природознавство  

Коссак В. М. Право інтелектуальної власності (2007)

адреса матеріалу: http://irbis-nbuv.gov.ua/ulib/item/UKR0009481


Тип рерусу: Книги

Країна:Україна
Мова(и):Українська

Назва(и):
ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ
Автор(и):Коссак Володимир Михайлович
Якубівський І. Є.
Дата(и):2007


 Переглянути документ   


Опис документа:

Коссак, Володимир Михайлович.

Право інтелектуальної власності : підручник / В. М. Коссак, І. Є. Якубівський; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т імені І. Франка. – Київ: Істина, 2007. – 206 с.


У підручнику висвітлено питання правового регулювання відносин у сфері інтелектуальної власності в контексті внутрішнього законодавства України та положень міжнародно-правових актів. Розглянуто інститути авторського прана та суміжних прав, патентного права, правових засобів індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів і послуг, інші інститути права інтелектуальної власності. Окремо розкрито питання правового регулювання договірних відносин у сфері інтелектуальної власності, захисту прав інтелектуальної власності, а також міжнародно-правової охорони у цій сфері. Для студентів, аспірантів, викладачів, юристів-практиків, а також всіх, хто цікавиться питаннями охорони об'єктів права інтелектуальної власності.


Довідки про авторів:

 КОССАК ВОЛОДИМИР МИХАЙЛОВИЧ

Довідки про колективи:

 ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА
 МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Теми:

  • Авторське та винахідницьке право


  •  

    Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського