До 100-річчя Національної академії наук України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

«Без “високої”, так би сказати, чи “чистої” науки ні освіта, ні школа, ні популярна література, ні, навіть, публіцистика не можуть держатись на відповідній висоті — се той фундамент, той рівень, по котрому рівняється все. Україна повинна мати академію наук і через неї забезпечити можність зайнятись чистою наукою людям, які виявляють до того потрібний хист і енергію, сотворити національну, чи пак народну, бібліотеку, гідну великої держави, національні архіви й музеї...»
Біографістика  

Краєзнавство  Джерелознавство  

Історія  


Політологія  

Держава і право  

Пам’яткознавство  

Заклади культури та історичної пам’яті  

Культура. Мистецтвознавство  

Природознавство  

Геология СССР. Т. 7 :  Донецкий бассейн (1944)

адреса матеріалу: http://irbis-nbuv.gov.ua/ulib/item/UKR0009501


Тип рерусу: Книги

Країна:Росія
Мова(и):Російська

Назва(и):
ГЕОЛОГИЯ СССР
Т. 7 : ДОНЕЦКИЙ БАССЕЙН
Автор(и):
Малышев И. И. (глав. ред.)
Эдельштейн Я. С. (зам. глав. ред.)
Быховер Н. А. (зам. глав. ред.)
Степанов Павел Иванович (ред. тома)
Дата(и):1944


 Переглянути документ   


Опис документа:

Геология СССР / глав. ред. И. И. Малышев ; зам. глав. ред. Я. С. Эдельштейн и Н. А. Быховер ; Ком. по делам геологии при СНК СССР. - Москва ; Ленинград : Гос. изд-во геолог. лит. ком. по делам геологии при СНК СССР .

Т. 7 : Донецкий бассейн / ред. тома П. И. Степанов. – 1944. – 898 с., [8] л. ил. : рис.


В издании подведены итоги почти пятидесятилетнему периоду детального изучения геологии Донбасса (1892-1941 гг.). В работе рассмотрено геологическое описание Донецкого бассейна (содержит общие сведения, физико-географическое и стратиграфическое описание, сведения о тектонике, вулканизме и явлениях метаморфизма, описание геологической истории развития Донбасса) и представлен обзор полезных ископаемых (содержит горно-экономический очерк, очерк о степени разведанности углей Донбасса, сведения о месторождениях ископаемых углей и их запасах и пр.).


Довідки про авторів:

 СТЕПАНОВ ПАВЛО ІВАНОВИЧ

Теми:

  • Геологія


  • Рубрики:

     ДОНЕЧЧИНА


     

    Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського