До 100-річчя Національної академії наук України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

«Без “високої”, так би сказати, чи “чистої” науки ні освіта, ні школа, ні популярна література, ні, навіть, публіцистика не можуть держатись на відповідній висоті — се той фундамент, той рівень, по котрому рівняється все. Україна повинна мати академію наук і через неї забезпечити можність зайнятись чистою наукою людям, які виявляють до того потрібний хист і енергію, сотворити національну, чи пак народну, бібліотеку, гідну великої держави, національні архіви й музеї...»
Біографістика  

Краєзнавство  Джерелознавство  

Історія  


Політологія  

Держава і право  

Пам’яткознавство  

Заклади культури та історичної пам’яті  

Культура. Мистецтвознавство  

Природознавство  

Ханенко Б. И. Древности Приднепровья. Вып. 6 :  Древности Приднепровья и побережья Черного моря (1907)

адреса матеріалу: http://irbis-nbuv.gov.ua/ulib/item/UKR0009653


Тип рерусу: Статті, фрагменти публікацій

Країна:Україна
Мова(и):Російська

Назва(и):
ДРЕВНОСТИ ПРИДНЕПРОВЬЯ
Вып. 6 : ДРЕВНОСТИ ПРИДНЕПРОВЬЯ И ПОБЕРЕЖЬЯ ЧЕРНОГО МОРЯ
Автор(и):
Ханенко Богдан Иванович
Ханенко Варвара Николаевна
Дата(и):1907


 Переглянути документ   


Опис документа:

Ханенко, Богдан Иванович.
Древности Приднепровья / собр. Б. И. и В. Н. Ханенко. - Киев : [Фототипия и тип. С. В. Кульженко], 1899 - 1907.

Вып. 6 : Древности Приднепровья и побережья Черного моря. – 1907. – [2], 44 с., [21] л. ил. : ил.

Опис подано сучасною орфографією.


Настоящий шестой выпуск издания "Древности Приднепровья" включает описание предметов собрания Ханенко, не вошедших в предыдущие выпуски. Предметы эти, по роду материала из коего они сделаны, – особо означены номерами в последовательном порядке, служащем продолжением нумерации предметов, описанных в предыдущих выпусках издания. Кроме означенной последовательности в нумерации, настоящий выпуск издания "Древности Приднепровья" является вполне самостоятельным. Предметы настоящего собрания найдены почти все в Приднепровье, т. е. в области бассейна реки Днепра и его притоков; местонахождение неизвестно только некоторых из предметов собрания, приобретенных покупкой, что и отмечено в описи; эти последние предметы приобщены к собранию в виду их характерных особенностей, представляющих особый интерес для изучения. Кроме предметов из Приднепровья, в настоящем выпуске описаны также некоторые предметы из раскопок по прибрежью Черного моря, – главным образом в Керчи, Ольвии, на Таманском полуострове и на Малоазиатском берегу.


Довідки про авторів:

 ХАНЕНКО БОГДАН ІВАНОВИЧ
 ХАНЕНКО ВАРВАРА МИКОЛАЇВНА

Тома, частини

Древности Приднепровья

Всі тома

 • ДРЕВНОСТИ ПРИДНЕПРОВЬЯ (1899) Вып. 2. Эпоха предшествующая Великому переселению народов
 • ДРЕВНОСТИ ПРИДНЕПРОВЬЯ. ВЫП. 1 : КАМЕННЫЙ И БРОНЗОВЫЙ ВЕКА (1899)
 • ДРЕВНОСТИ ПРИДНЕПРОВЬЯ. ВЫП. 3 : ЭПОХА ПРЕДШЕСТВУЮЩАЯ ВЕЛИКОМУ ПЕРЕСЕЛЕНИЮ НАРОДОВ : (ч. 2) (1900)
 • ДРЕВНОСТИ ПРИДНЕПРОВЬЯ. ВЫП. 4 : ЭПОХА ВЕЛИКОГО ПЕРЕСЕЛЕНИЯ НАРОДОВ (1901)
 • ДРЕВНОСТИ ПРИДНЕПРОВЬЯ. ВЫП. 5 : ЭПОХА СЛАВЯНСКАЯ (VI-XIII В.) (1902)
 • ДРЕВНОСТИ ПРИДНЕПРОВЬЯ. ВЫП. 6 : ДРЕВНОСТИ ПРИДНЕПРОВЬЯ И ПОБЕРЕЖЬЯ ЧЕРНОГО МОРЯ (1907)

 • Теми:

 • Давня історія (до VI ст.)


 • Рубрики:

   АНТИЧНІ ДЕРЖАВИ ПІВНІЧНОГО ПРИЧОРНОМОР'Я
   ОЛЬВІЯ


   

  Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського