До 100-річчя Національної академії наук України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

«Без “високої”, так би сказати, чи “чистої” науки ні освіта, ні школа, ні популярна література, ні, навіть, публіцистика не можуть держатись на відповідній висоті — се той фундамент, той рівень, по котрому рівняється все. Україна повинна мати академію наук і через неї забезпечити можність зайнятись чистою наукою людям, які виявляють до того потрібний хист і енергію, сотворити національну, чи пак народну, бібліотеку, гідну великої держави, національні архіви й музеї...»
Біографістика  

Краєзнавство  Джерелознавство  

Історія  


Політологія  

Держава і право  

Пам’яткознавство  

Заклади культури та історичної пам’яті  

Культура. Мистецтвознавство  

Природознавство  

Товстенко Тетяна Дмитрівна 

адреса матеріалу: http://irbis-nbuv.gov.ua/ulib/item/ref0011289


Категорія:ПЕРСОНАЛІЇ   

 Архітектори   Етнографи   

ТОВСТЕНКО ТЕТЯНА ДМИТРІВНА (19??)

історик архітектури (реконструкція історичної забудови), етнолог (етновияви у стильових рисах української архітетектури)


Праці 

Пов’язані рубрики:

 НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
 ІНСТИТУТ МИСТЕЦТВОЗНАВСТВА, ФОЛЬКЛОРИСТИКИ ТА ЕТНОЛОГІЇ ІМЕНІ М. Т. РИЛЬСЬКОГО
 НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ТЕОРІЇ ТА ІСТОРІЇ АРХІТЕКТУРИ І МІСТОБУДУВАННЯ
 

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського