До 100-річчя Національної академії наук України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

«Без “високої”, так би сказати, чи “чистої” науки ні освіта, ні школа, ні популярна література, ні, навіть, публіцистика не можуть держатись на відповідній висоті — се той фундамент, той рівень, по котрому рівняється все. Україна повинна мати академію наук і через неї забезпечити можність зайнятись чистою наукою людям, які виявляють до того потрібний хист і енергію, сотворити національну, чи пак народну, бібліотеку, гідну великої держави, національні архіви й музеї...»
Біографістика  

Краєзнавство  Джерелознавство  

Історія  


Політологія  

Держава і право  

Пам’яткознавство  

Заклади культури та історичної пам’яті  

Культура. Мистецтвознавство  

Природознавство  

 Конституція України: досвід реалізації та шляхи удосконалення (2006)

адреса матеріалу: http://irbis-nbuv.gov.ua/ulib/item/ukr0000012507


 • Конституції
 • Тип рерусу: Книги

  Країна:Україна
  Мова(и):Українська

  Назва(и):
  КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ: ДОСВІД РЕАЛІЗАЦІЇ ТА ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ
  Автор(и):
  Битяк Ю. П. (редкол.)
  Дата(и):2006

  Колекції:

   Переглянути документ   


  Опис документа:

  Конституція України: досвід реалізації та шляхи удосконалення : матеріали "круглого столу", організованого і проведеного НДІ держ. будівництва та місцевого самоврядування АПрН України з нагоди 10-ї річниці прийняття Конституції України, м. Харків, 21 червня 2006 р. / Акад. прав. наук України, НДІ держ. буд-ва та місц. самоврядування; редкол. Ю. П. Битяк [та ін.]. – Харків: Право, 2006. – 119 с. – ISBN 966-458-012-0.


  У збірнику подається стислий виклад доповідей і повідомлень, представлених науковцями та викладачами багатьох наукових та освітніх закладів на «круглому столі» «Конституція України: практика реалізації та перспективи розвитку». «Круглий стіл» було присвячено обговоренню актуальних питань сучасного українсько го конституціоналізму – його історичних витоків, проблем реалізації чинної Конституції України, тенденцій розвитку відповідної галузі права та законодавства. У його роботі взяли участь близько 80 вчених юристів – фахівців різного профілю. Розраховано на науковців, аспірантів, студентів, тих, хто цікавиться проблемами конституціоналізму.


  Довідки про авторів:

   БИТЯК ЮРІЙ ПРОКОПОВИЧ

  Довідки про колективи:

   НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОГО БУДІВНИЦТВА ТА МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
   НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПРАВОВИХ НАУК УКРАЇНИ
   ПРАВО, ВИДАВНИЦТВО

  Теми:

 • Державне (конституційне) право


 • Рубрики:

   ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
   ЄВРОІНТЕГРАЦІЯ УКРАЇНИ
   ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СОЮЗ
   КОНСТИТУЦІЯ ПИЛИПА ОРЛИКА
   СЕЛЯНСЬКА РЕФОРМА В РОСІЙСЬКІЙ ІМПЕРІЇ
   ШВЕЙЦАРІЯ


   

  Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського