До 100-річчя Національної академії наук України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

«Без “високої”, так би сказати, чи “чистої” науки ні освіта, ні школа, ні популярна література, ні, навіть, публіцистика не можуть держатись на відповідній висоті — се той фундамент, той рівень, по котрому рівняється все. Україна повинна мати академію наук і через неї забезпечити можність зайнятись чистою наукою людям, які виявляють до того потрібний хист і енергію, сотворити національну, чи пак народну, бібліотеку, гідну великої держави, національні архіви й музеї...»
Біографістика  

Краєзнавство  Джерелознавство  

Історія  


Політологія  

Держава і право  

Пам’яткознавство  

Заклади культури та історичної пам’яті  

Культура. Мистецтвознавство  

Природознавство  

 Червона книга України. Тваринний світ (2009)

адреса матеріалу: http://irbis-nbuv.gov.ua/ulib/item/ukr0000013

адреса матеріалу на Facebook приєднатись до обговорення


Тип рерусу: Книги

Країна:Україна
Мова(и):Українська

Назва(и):
ЧЕРВОНА КНИГА УКРАЇНИ. ТВАРИННИЙ СВІТ
Автор(и):
Акімов І. А. (ред.)
Дата(и):2009


 Переглянути документ   


Опис документа:

Червона книга України. Тваринний світ / М-во охорони навколиш. природ. середовища України, НАН України; під заг. ред. чл.-кор. НАН України І. А. Акімова. – Київ: Глобалконсалтинг, 2009. – 623 c. : табл.


Книга є офіційним державним документом про сучасний стан видів фауни України, які перебувають під загрозою зникнення, та про заходи щодо їх збереження і науково обґрунтованого відтворення. Кожна з 542 статей супроводжується ілюстрацією та картосхемою поширення виду в Україні. Вміщено також нормативні документи про Червону книгу України та довідкові матеріали. Видання розраховане на державні, наукові і громадські установи та організації, навчальні заклади, спеціалістів, широкі кола природокористувачів, активістів зеленого руху.

Тираж: 5000 пр.


Довідки про авторів:

 АКІМОВ ІГОР АНДРІЙОВИЧ

Довідки про колективи:

 МІНІСТЕРСТВО ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ
 НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ

Пов'язані документи:


 • Червона книга України. Рослинний світ (2009)
 • Інтернет-ресурс :
 • Червона книга України

 • Теми:

 • Рослини та тварини України
 • Екологія. Природокористування


 • Рубрики:

   ЧЕРВОНА КНИГА УКРАЇНИ


   

  Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського