До 100-річчя Національної академії наук України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

«Без “високої”, так би сказати, чи “чистої” науки ні освіта, ні школа, ні популярна література, ні, навіть, публіцистика не можуть держатись на відповідній висоті — се той фундамент, той рівень, по котрому рівняється все. Україна повинна мати академію наук і через неї забезпечити можність зайнятись чистою наукою людям, які виявляють до того потрібний хист і енергію, сотворити національну, чи пак народну, бібліотеку, гідну великої держави, національні архіви й музеї...»
Біографістика  

Краєзнавство  Джерелознавство  

Історія  


Політологія  

Держава і право  

Пам’яткознавство  

Заклади культури та історичної пам’яті  

Культура. Мистецтвознавство  

Природознавство  

Ефименко А.Я История украинского народа (1990)

адреса матеріалу: http://irbis-nbuv.gov.ua/ulib/item/ukr0000013177


Тип рерусу: Книги

Країна:Україна
Мова(и):Російська

Назва(и):
ИСТОРИЯ УКРАИНСКОГО НАРОДА
Автор(и):Ефименко Александра Яковлевна
Смолий В. А. (сост. и авт. ист.-биогр. очерка)
Дата(и):1990


 Переглянути документ   


Опис документа:

Ефименко, Александра Яковлевна.

История украинского народа / А. Я. Ефименко; сост. и авт. ист.-биогр. очерка В. А. Смолий. – Киев: Лыбедь, 1990. – 512 c. : ил. – (Памятники исторической мысли Украины).


В книге в очерковой форме описываются основные события исторического прошлого украинского народа с древнейших времен до конца ХІХ века. Освещается борьба народных масс Украины против феодального и национально-религиозного гнета. Значительное внимание уделено Освободительной войне 1648-1654 гг. и первым послевоенным десятилетиям. Для историков, студентов, всех, интересующихся отечественной историей.


Довідки про авторів:

 ЄФИМЕНКО ОЛЕКСАНДРА ЯКІВНА
 СМОЛІЙ ВАЛЕРІЙ АНДРІЙОВИЧ

Довідки про колективи:

 ЛИБІДЬ

Теми:

  • Давня історія (до VI ст.)
  • Середньовічна історя (VI ст.–XVI ст.)
  • Ранній новий час (XVI ст. – XVIII ст.)
  • Новий час (кінець ХVIII–ХІХ ст.)


  •  

    Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського