До 100-річчя Національної академії наук України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

«Без “високої”, так би сказати, чи “чистої” науки ні освіта, ні школа, ні популярна література, ні, навіть, публіцистика не можуть держатись на відповідній висоті — се той фундамент, той рівень, по котрому рівняється все. Україна повинна мати академію наук і через неї забезпечити можність зайнятись чистою наукою людям, які виявляють до того потрібний хист і енергію, сотворити національну, чи пак народну, бібліотеку, гідну великої держави, національні архіви й музеї...»
Біографістика  

Краєзнавство  Джерелознавство  

Історія  


Політологія  

Держава і право  

Пам’яткознавство  

Заклади культури та історичної пам’яті  

Культура. Мистецтвознавство  

Природознавство  

Седов В. В. Очерки по археологии славян (1994)

адреса матеріалу: http://irbis-nbuv.gov.ua/ulib/item/ukr0000013210


Тип рерусу: Книги

Країна:Росія
Мова(и):Російська

Назва(и):
ОЧЕРКИ ПО АРХЕОЛОГИИ СЛАВЯН
Автор(и):Седов Валентин Васильевич
Лопатин Н. В. (ред.)
Сафонова Н. С. (худ.)
Дата(и):1994


 Переглянути документ   


Опис документа:

Седов, Валентин Васильевич.

Очерки по археологии славян / В. В. Седов; ред. Н. В. Лопатин, худ. Н. С. Сафонова; Рос. акад. наук, Ин-т археологии. – М.: [б. и.], 1994. – 128 c. : ил.


Книга представляет собой серию отдельных очерков, объединенных темой истории и археологии древнего и раннесредневекового славянства. Автор рассматривает историю знаний о древних славянах (по начало ХХ в), судьбу двух малоизученных группировок славян - в Среднем Поволжье и в Юго-Восточний Прибалтике, бытование древнерусских вещей в Скандинавии, ряд аспектов происхождения и реконструкции славянского женского головного убранства.


Довідки про авторів:

 СЄДОВ ВАЛЕНТИН ВАСИЛЬОВИЧ

Теми:

 • Народи
 • Середньовічна історя (VI ст.–XVI ст.)


 • Рубрики:

   ВБРАННЯ
   СЛОВ'ЯНИ


   

  Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського