До 100-річчя Національної академії наук України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

«Без “високої”, так би сказати, чи “чистої” науки ні освіта, ні школа, ні популярна література, ні, навіть, публіцистика не можуть держатись на відповідній висоті — се той фундамент, той рівень, по котрому рівняється все. Україна повинна мати академію наук і через неї забезпечити можність зайнятись чистою наукою людям, які виявляють до того потрібний хист і енергію, сотворити національну, чи пак народну, бібліотеку, гідну великої держави, національні архіви й музеї...»
Біографістика  

Краєзнавство  Джерелознавство  

Історія  


Політологія  

Держава і право  

Пам’яткознавство  

Заклади культури та історичної пам’яті  

Культура. Мистецтвознавство  

Природознавство  

Соколова  В. К. Весенне-летние календарные обряды русских, украинцев и белорусов ХІХ-нач. ХХ в. (1979)

адреса матеріалу: http://irbis-nbuv.gov.ua/ulib/item/ukr0000013260


Тип рерусу: Книги

Країна:Росія
Мова(и):Російська

Назва(и):
ВЕСЕННЕ-ЛЕТНИЕ КАЛЕНДАРНЫЕ ОБРЯДЫ РУССКИХ, УКРАИНЦЕВ И БЕЛОРУСОВ ХІХ-НАЧ. ХХ В.
Автор(и):Соколова Вера Константиновна
Померанцева Э. В. (отв. ред.)
Дата(и):1979


 ч. 1    ч. 2   


Опис документа:

Соколова , Вера Константиновна.

Весенне-летние календарные обряды русских, украинцев и белорусов ХІХ-нач. ХХ в. / В. К. Соколова; отв. ред. Э. В. Померанцева; АН СССР, Ин-т этнографии им. Н. Н. Миклухо-Маклая. – М.: Наука, 1979. – 284 c.


В книге описываются календарные праздники и обряды весенне-летнего цикла у восточнославянских народов XIX - начала XX в., показывается глубокая древность земледельческих обрядов, связь народной календарной обрядности с земледелием. Особо выделяются игровые, развлекательные элементы обрядов, их красочное оформление и праздничный колорит.


Теми:

 • Народні звичаї та вірування
 • Сільське господарство


 • Рубрики:

   БІЛОРУСИ
   РОСІЯНИ
   УКРАЇНЦІ


   

  Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського